Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Parkkipaikoista pulaa – entä pirkoista?

10.5.2019

Sain verkkopalvelu Solmun kautta pyynnön kirjoittaa pysäköinnistä ja pysäköintipaikkatilanteesta. Kiitos!

Aihe tuntuu olevan pinnassa useammastakin näkökulmasta. Keskustelua ja palautetta on tullut ainakin seuraavista asioista: pysäköintipaikkojen määrä, raskaan liikenteen pysäköinti, liityntäpysäköinti ja kunnan pysäköintinormit ja suositukset.

Parkkipaikkojen riittämättömyyden osalta akuuteiksi ongelma-alueiksi on tunnistettu Klaukkalassa Ropankontie, Tilankuja, Kisatie/Kisakuja, Seurantie sekä Kuonomäentie. Rajamäellä samasta syystä Tornitie. Näiden alueiden osalta on jo ryhdytty selvityksiin tilanteen parantamiseksi esimerkiksi läheisiä vihervyöhykkeitä hyödyntämällä. Ensimmäisiä lisäpaikkoja on näillä näkymin mahdollista saada vuoden loppuun mennessä.

Tarkoitus on myös syksyyn mennessä saada kunnan kotisivuille kartta kunnan alueella olevista pysäköintialueista taajamittain. Tällä hetkellä Klaukkalan keskustassa ilta-aikaan parkkipaikkoja löytyy useimmiten esimerkiksi Vaskomäen juurella sijaitsevalla vanhalta liityntäpysäköintialueelta.

Raskaan liikenteen osalta tilanne on haasteellisempi, mutta sopivia vaihtoehtoja haarukoidaan eri puolilta.

Liityntäpysäköintipaikoista on jo toteutettu karttapalvelu, joka löytyy Nurmijärven opaskartapalvelusta.  Liityntäpysäköinnin paikkoja on tarkoitus jatkuvasti lisätä ja uusia alueita on suunnitteilla.

Klaukkalan ja Nurmijärven Kirkonkylän taajamien osalta on valmistunut pysäköintinormiselvitys, jossa on määritelty uusi pysäköintinormisuositus. Sen on ollut tarkoitus uudistaa vanhentunutta normistoa ja tuottaa ohjeistus, joka palvelee kaavoitusta ja muuta alueidenkäytön suunnittelua. Selvityksessä on myös analysoitu mahdollisia keinoja pysäköinnin tehostamiseksi, jotta taajamarakenteen tiivistämistä voitaisiin edistää.

Asemakaava- ja rakennuslautakunta on käsitellyt selvitystä ja normistoa helmikuun kokouksessaan ja palautti sen valmisteltavaksi siten, että pysäköintinormistossa esitetään enemmän autopaikkoja per kerrosneliömetri ja että pysäköintinormisuositus viedään valtuuston päätettäväksi, koska kyse on strategisesta asiasta.

Selvitys on tuhti informaatiopaketti asiasta kiinnostuneille, mutta kuten lautakunta toteaa, on myös strategisesti taajamien asumista ja pysäköintiä linjaava asiakirja. Olemme tilanteessa, jossa asuntojen keskikoko on pienentynyt dramaattisesti muutaman vuoden sisällä ja se on osaltaan vaikuttanut pysäköintitarpeiden rajuun kasvuun.

Nurmijärvi on kasvualuetta, jossa päätaajamien tiivistyminen ja ”kaupunkimaistuminen” entisestään on tulevaisuutta. Tulevaisuuden pysäköintitarpeet elävät ja muuttuvat mm. joukkoliikenteen, työpaikkakehityksen, uudenlaisten liikennepalveluiden, yhteiskäyttöautojen, pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytön, asuntojen kokojen, ikärakenteen ja tulotason muutosten myötä.

Muutosten vaikutusta on vaikea tarkkaan ennakoida, mutta vaikka pysäköintipaikkojen määristä ei tingittäisi, on pelisääntöjä ja normeja syytä tarkistaa ja pohtia. Pitääkö pysäköintipaikkojen olla käytössä maksutta? Vai olemmeko valmiita maksamaan niistä ja jos, niin minkälaisessa tilanteessa? Kuinka pitkän matkan päässä asunnosta pysäköintipaikka voi olla? Miten suhtaudumme pysäköintihalleihin ja kaupalliseen pysäköintiin? Olisiko tarpeen lisätä rajoituksia ja ryhtyä toteuttamaan pysäköinninvalvontaa?

Vaikka tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, yksi asia on kuitenkin varmaa – niin kauan, kun Nurmijärven väkimäärä nousee, myös automäärä kasvaa ja siihen pitää varautua.

 

Outi

 

Blogin etusivulle

 

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä