Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Neljä kuukautta vaaleihin – joko tiedät ketä äänestäisit?

17.9.2021

Todellakin – vain neljän kuukauden päästä 23.1.2022 on tarkoitus pitää hyvinvointialueiden vaalit. Aikaa on siis 128 päivää äänestykseen ja 15 kk siihen, että kuntavetoiset sotepalvelut päättyvät. Elämme historiallisia hetkiä.

Kiire tulee, eikä tie ole lainkaan mutkaton. Meidän alueemme kannalta on tämän muutoksen kannalta suuri etu, että suuri osa palveluista on siirtynyt kunnilta Keusoten kuntayhtymälle jo pari vuotta sitten. Siitä huolimatta on monen monta yksityiskohtaa ja vaihetta, jotka on ratkaistava ennen kuin kunnista irrallinen, täysin uusi organisaatio saadaan käyntiin. On laadittava hallintosäännöt, organisaatiorakenteet, pidettävä vaalit, muodostettava valtuustot ja toimielimet, rekrytoitava henkilöstö, laadittava strategia, luotava organisaatio rakenteineen, toimintaohjeineen, palkkauksineen, järjestelmineen, budjetteineen jne.

Erityisiä huolenaiheita liittyy palveluiden turvaamiseen, tilojen ja kiinteistöjen sopimuksiin, kuntien rajapintayhteistyöhön ja moniammatillisen yhteistyön jatkumiseen, sekä talouden kestävyyteen.

Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinon käynnistäminen on alkanut siten, että kaikille tuleville hyvinvointialueille on perustettu väliaikaiset valmistelutoimielimet (vate).

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin koostuu virkamiehistä, jotka edustavat Keusotea, alueen kuntia, Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta ja Eteva kuntayhtymää. Jäseniä vatessa on 14.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtäviä ovat:

  • Valmistella henkilöstön siirtosuunnitelmat ja -sopimukset
  • Selvittää siirtyvä irtain ja kiinteä omaisuus
  • Selvittää siirtyvät sopimukset
  • Osallistua viestintä- ja tietoteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen
  • Valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa
  • Päättää hyvinvointialueen talousarviosta
  • Osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen
  • Johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua
  • Käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa
  • Vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti

Väliaikainen valmistelutoimielin ei tee poliittisia linjauksia. Valmistelutoimielimen tukena toimii poliittinen ohjausryhmä.

Vaten kokousaikataulu on suunniteltu siten, että kokouksia pidetään kahden viikon välein. Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisia ja ne ovat nähtävillä Keusoten sivuilla.

Virallisen valmistelun rinnalla on alkanut eri tahojen valmistautuminen aluevaaleihin. Vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika on alkanut 23.7.2021, joten vaalikampanjoita voi jo viritellä ja varainhankintaa toteuttaa.

Erilaiset ehdokaslistat ovat alkaneet täyttyä hyvistä ehdokkaista, mutta vielä ehtii hyvin mukaan. Ehdokashankinta päättyy joulukuussa ja ehdokashakemukset on jätettävä aluevaalilautakunnille 14.12. klo 16 mennessä. Ehdokasnumerot ja ehdokasasettelu vahvistetaan 23.12.

Ennakkoäänestys toteutetaan 12.-18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022. Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.

Vielä ei siis välttämättä tarvitse osata vastata otsikon kysymykseen, mutta jos et itse lähde ehdolle, niin kannattaa alkaa ottaa selvää siitä, mistä vaaleissa on kyse ja keitä alueeltamme on tulossa ehdolle. Olisihan toki hyvä, jos tulevassa aluevaltuustossa olisi Nurmijärvi hyvin edustettuna.

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä