Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Mikä ihmeen alkuluokka?

1.2.2019

Nurmijärvi on ollut viime syksystä mukana alkuluokka-kokeilussa. Alkuluokalla tarkoitetaan sitä, että koulutien alusta tehdään lapselle joustavampi. Samaan ryhmään yhdistetään lapsia esiopetuksesta sekä 1. ja 2. vuosiluokilta – eli ns. nolla-kakkosia.

Kaikki vanhemmat varmasti tietävät, kuinka eri vauhtia lapset kehittyvät. Alkuluokan idea on yksinkertaisuudessaan se, että lapsi etenee oppimisessa oman kasvun ja kehityksen mukaisesti – vuosiluokasta riippumatta. Yhdistetyssä ryhmässä voidaan luoda oppimiseen joustavia, yksilöllistä kehitystä ja kasvua tukevia työmuotoja esimerkiksi pienryhmien kautta.

Alkuluokkien toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat luokan- ja lastentarhanopettajat ja toiminta suunnitellaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien pohjalta. Ryhmien tukena työskentelee koulunkäynnin ohjaajia tai lastenhoitajia.

Nurmijärven varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden yhteistyötä on tiivistetty ja kehitetty jo useamman vuoden ajan ja alkuluokkatoiminta on luonteva seuraava askel kehityspolulla.

Ensimmäiset alkuluokat ovat toimineet syksystä 2018 alkaen Metsäkylän, Palojoen, Röykän, Valkjärven ja Vendlaskolan kouluissa. Kokeilua laajennetaan syksystä 2019 alkaen Karhunkorven, Klaukkalan, Lukkarin, Länsikaaren, Mäntysalon, Nukarin ja Uotilan kouluihin.

Metsäkylän ja Valkjärven kouluissa kokeilun piiriin ovat kuuluneet ensivaiheessa vain eskarit ja ekaluokkalaiset. Kokeiluvaiheen jälkeen on tarkoitus, että toiminta laajenee kattamaan kaikki kolme ikäryhmää. Tavoitteena on, että kaikki kunnan tarjoama esi- ja alkuopetus tarjottaisiin tällä joustavalla mallilla 2023 mennessä.

Alkuluokan toiminnassa painottuvat ajattelun, työskentelyn ja oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen, mikä tukee lapsen oppimista ja etenemistä perusopetuksessa alkuluokan jälkeen. Alkuluokassa mahdollistuvat toiminnallisuus ja leikki oppimisen välineinä. Saatujen kokemustenkin perusteella alkuluokan etuja ovat yhdessä oppiminen, vertaisoppiminen ja yhteisöllisyys.

Kokeilutoiminnasta kerätään jatkuvasti tietoa ja saatujen kokemusten pohjalta arvioidaan jatkoa ja toiminnan mahdollista vakiinnuttamista. Tähän asti saadut kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia ja herättäneet innostusta kokeilun laajentamiseen. Kokeilu on eri tahojen yhteinen ponnistus ja erityisesti perheille haluamme lähettää kiitoksia hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä!

Outi

 

Blogin etusivulle

 

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä