Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Kiitos, että sinäkin välität turvallisuudestamme!

4.12.2020

Vuosi 2020 jää aikakirjoihin monestakin syystä, mutta tälläkin hetkellä ajankohtainen ja yksi viikoittaiseksi johtamisen teemaksi noussut asia kunnassamme on ollut turvallisuus.

Teeman ovat pitäneet esillä kunnassa mm. monenlaiset arjen häiriötilanteet ja kohdatut ongelmat, varautumisen lisäämiseksi tehdyt toimet, pandemian vuoksi toteutuneet poikkeusolot ja riskienhallinnan näkökulmasta toteutetut valmiusharjoitukset.

Nurmijärvellä on osattu tehdä hyvin ennakoivaa varautumista, mutta tämän vuoden aikana olemme kehittyneet siinä entisestään. Ennalta varautuminen on onnistunut monissa tilanteissa hyvin ja tehtyjen suunnitelmien ja harjoitusten avulla on pystytty selviämään useista tilanteista ilman vahinkoja tai vähemmin vaurioin, kuin varautumattomana.

Vuosi on ollut valmius- ja turvallisuusjohtamisen kannalta monella tavalla poikkeuksellinen. Valmiusjohtoryhmä on kokoontunut säännönmukaisesti läpi vuoden, johtuen pitkäaikaiseksi venyneestä pandemiatilanteen hallinnasta. Tämä on antanut myös mahdollisuuden siihen, että myös muu turvallisuuteen liittyvä riskien hallinta on noussut enemmän keskusteluun.

Kunnan riskienhallintatyökaluja on tarkasteltu ja kunnan turvallisuussuunnitelma on päätetty päivittää. Myös viestintää turvallisuuteen liittyvistä asioista on lisätty.

Tavoitteena on, että haluamme entisestään parantaa kuntalaisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Haluamme myös parantaa kuntalaisten tietoisuutta siitä, mitä kukin voi oman turvallisuutensa parantamiseksi tehdä.

Parhaillaan on menossa turvallisuuskysely, jossa kuntalaiset voivat nostaa esiin turvallisuuteen liittyviä huolia ja toiveita. Kyselyssä on toki myös mahdollisuus antaa palautetta asioista, jotka ovat hyvin Nurmijärvellä ja joiden haluttaisiin säilyvän jatkossakin. Kysely on avoinna verkossa aina 20.12. asti ja sen vastauksia hyödynnetään turvallisuussuunnitelman päivitystyössä.

Kunnalla on tärkeä vastuu alueemme turvallisuudesta – mutta vastuu turvallisuudesta kuuluu myös meille ihan jokaiselle. On kyse sitten ympäristömme turvallisuudesta, pandemiaan liittyvästä turvallisuudesta, ilkivallasta tai vahingonteoista, yhteiskunnan toimivuuteen liittyvistä riskeistä tai häiriöistä tai meidän itse kunkin arjen turvallisuuteen liittyvistä asioista. Turvallisuus syntyy pitkälti meidän omista toimistamme. Ja tärkeä rooli on myös keskinäisellä vuorovaikutuksella ja yhteisöllisyydellä.

Kaikessa kurjuudessaan tämä vuosi on turvallisuuden näkökulmasta tuonut yhteiskuntaamme ehkä jotain hyvääkin. Se on opettanut meitä ennakoimaan riskejä, ymmärtämään tartuntatautien leviämistä, pitämään huolta lähiympäristöstämme ja huolehtimaan toisistamme – sekä antamaan, että pyytämään apua läheisiltämme.

Kiitos, että sinäkin välität Nurmijärven ja nurmijärveläisten turvallisuudesta!

 

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä