Ajankohtaista

Kaikki

Tehdään yhdessä Nurmijärvestä turvallinen paikka asua – osallistu kyselyyn!

3.12.2020

Hyvä elämä ja turvallinen arki kulkevat käsi kädessä. Nurmijärven kunta haluaa parantaa kuntalaisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta, ja ottaa kuntalaiset mukaan tähän kehittämistyöhön kuulemalla kuntalaisten kokemuksia turvallisuudesta ja turvallisuusongelmista sekä pyytämällä parannusehdotuksia. Turvallisuuskyselyyn, joka on avoinna 20.12. asti, voi osallistua kunnan kotisivuilla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan turvallisuussuunnitelman päivityksessä.

Turvallisuudesta huolehtiminen on meidän kaikkien asia. Yleinen asenne, ihmisten ja kunnassa toimivien yhteisöjen ja yritysten vastuu omista toimistaan sekä kunnan ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat keinoja, joilla turvallisuutta ja sen kokemista voidaan parantaa. Turvallisuus ei synny suojautumalla tai eristäytymällä, vaan keskinäisellä vuorovaikutuksella ja yhteisöllisyydellä, jolloin ihmiset välittävät toisistaan ja auttavat toisiaan. Niitäkin, joita ei henkilökohtaisesti tunneta.

Turvallisuus on monitahoinen asia

Turvallisuus ja sen kokeminen on yksilöllistä. Toiselle turvallisuus tarkoittaa esteettömyyttä tai katujen kunnossapitoa. Toinen kokee turvallisuuden häiriökäyttäytymisen vähenemisenä tai syrjäytymisen ehkäisemisenä.

Turvallinen koti ja vanhemmat, päiväkoti ja koulu ovat lapsen kehityksen ja kasvun kannalta tärkeässä roolissa. Kodin turvallisuudesta ja perheenjäsenten toiminnasta ja asenteista ovat vastuussa vanhemmat. Kunta puolestaan parantaa lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta esimerkiksi ehkäisemällä syrjäytymistä ja kiusaamista niin kouluissa kuin nuorisotyön keinoin.

Yleistä turvallisuuden tunnetta rapauttaa häiriökäyttäytyminen: ilkivalta, joka kohdistuu yksilön omaisuuteen tai julkisiin tiloihin, päihteiden käyttö tai väkivallan uhka yleisillä paikoilla.

Turvallisuuden kokemukseen vaikuttaa myös ympäristö, jossa asumme. Ympäristön turvallisuuteen liittyviä asioita, joita kunta omalta osaltaan toteuttaa, ovat esimerkiksi katujen kunnossapito, liikennejärjestelyt, valaistus ja julkisten tilojen esteettömyys. Kuntalaiset puolestaan voivat omalla käyttäytymisellään vaikuttaa esimerkiksi ympäristön siisteyteen ja liikenneturvallisuuteen.

Osallistu kyselyyn ja kerro kokemuksistasi!

Kunnan turvallisuussuunnitelman tavoitteena on lisätä kuntalaisten turvallisuuden tunnetta, edistää viihtyisyyttä, vähentää häiriökäyttäytymistä ja vaikuttaa asenteisiin. Nyt jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa Nurmijärven turvallisuuden kehittämiseen osallistumalla kotisivulla olevaan kyselyyn. Mihin suuntaan, sinä, haluat turvallisuuden kehittyvän kunnassa?

Takaisin listaukseen