Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Kehätie vai ohikulkutie?

8.3.2019

Alkupamaus

Klaukkalan ohikulkutiellä on jo ennen valmistumistaan tarina kerrottavanaan.

Tietä on suunniteltu, uudelleensuunniteltu ja taas kerran uudelleensuunniteltu, kannatettu, vastustettu, käsitelty erilaisissa päättävissä elimissä ja medioissa – jopa Vauva.fi palstalla.

Tarkkaa tietoa ei ole, milloin ja miten ajatus ohikulkutiestä on syntynyt, mutta ensimmäinen yleissuunnitelma siitä laadittiin jo vuonna 1986, joten ensimmäiset ideat ovat varmasti syntyneet jo vuosia aiemmin.

Vuonna 1994 läpiajoliikenteen siirtäminen Klaukkalan ulkopuolelle nähtiin tärkeänä erityisesti taajaman keskustan ilmeen kohottamisen ja palveluiden kehittämisen näkökulmasta.

Vuoden 2001 suunnitelmissa näkyy taajaman raju kasvu ja ohikulkutien ratkaisun kiireellisyys, koska liikenne puuroutui ruuhka-aikoina pahasti.

Suurimmat väännöt on linjauksen osalta käyty siitä, voiko linjaus mennä Metsäkylän peltojen yli vai pitääkö ne kiertää.

Marraskuussa 2003 valtuusto sai linjauksesta aikaan päätöksen, minkä pohjalta päästiin etenemään. Ja helmikuussa 2004 kävikin tuuri, kun ohikulkutielle osoitettiin rahoitus ns. teemahankkeiden korissa vuosille 2005-2007.

Vuonna 2005 alueelta löytyy kuitenkin liito-oravayhdyskunta, jonka vuoksi linjausta siirretään nopealla aikataululla. Suunnittelutyö jatkuu, kunnes vuonna 2007 tiepiiri viestittää kuntaan, että maapohjassa on havaittu paineellisen pohjaveden aiheuttamia ongelmia, joiden vuoksi kustannukset kolminkertaistuvat. Tielle etsitään jälleen uusi suunta – tällä kertaa lähempää kovapohjaista metsäaluetta. Uusi linjaus saadaan esittelyyn kesällä 2009.

Sinnikkään edunvalvontatyön ansiosta hanke nousee vuonna 2010 Uudenmaan liikennehankkeiden listan 7. sijalle. Toiveista huolimatta kyseessä ei ollutkaan pikakaista, sillä ohikulkutie keikkui samalla sijalla edelleen vuonna 2015.

Valtuusto aloitti osaltaan tiukemman edunvalvonnan. MAL-aiesopimuksen yhteyteenkin kirjattiin, että Nurmijärvi ei voi sopeutua MAL-aiesopimuksessa määritettyihin asuntotuotantomäärin, jos valtio ei puolestaan edistä tarpeellisia liikenneväylähankkeita, kuten Klaukkalan ohikulkutie Nurmijärvellä. Karvalakkilähetystö tapaa ministeriä ja informoi eri tahoja hankkeen kiireellisyydestä.

Kesäkuussa 2016 maan hallitus tekee vihdoin myönteisen päätöksen. Kriteereinä rahoitettaville tiehankkeille oli: elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen, kaupunkiseutujen kasvun tukeminen, työmatkaliikenne ja liikenneturvallisuus. Kaikki kriteerit täsmäävät!

Matka on ollut mutkikas ja pitkä, mutta Klaukkalan ohikulkutie on osoitus siitä, että sitkeys palkitaan!

Toivon, että jatkossa kasvualueiden kipeästi tarvitsemien liikennehankkeiden rahoitus hoituu tätä nopeammin. Uudellemaalle kohdentuvien infrarahojen tilanne on jo vuosia ollut niin heikko, että kunnat ovat joutuneet kustantamaan valtavan siivun valtiolle kuuluvista tiehankkeista omasta pussistaan.

Toivon myös, että seuraava pullonkaula ei synny Hämeenlinnantielle, vaan että se voitaisiin kolmikaistaistaa. Lisäksi toivon, että Kehä IV, jonka on tarkoitus jatkua Klaukkalan ohikulkutiestä Tuusulan suuntaan, saadaan pian liikkeelle.

Sanan ohikulkutie sijaan kunnan sisällä on puhuttu mieluummin Klaukkalan kehätiestä, mikä sopii hyvin nimeksi senkin puolesta, että Klaukkalan kehä on osa tulevaa Kehä IV:sta. Toisaalta – rakkaalla lapsella voi kai olla montakin nimeä.

Työmaa on torstaina 7.3. virallisesti pamautettu alkuun ja toivotan suotuisaa etenemistä rakennustyölle, jotta pääsemme viettämään avajaisia syksyllä 2021.

Outi

 

Blogin etusivulle

 

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä