Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Jätehuolto siirtyy Kiertokapulaan – mikä muuttuu, vai muuttuuko mikään?

7.9.2018

Nurmijärven kunta on liittynyt osaksi Kiertokapula Oy:tä ja uusi toimintamalli otetaan käyttöön ensi vuoden alusta. Eli siis mitä? Tarkoittaako Kiertokapula kapulan vaihtoa – tai kapuloita rattaisiin? Muuttuuko nyt jätteen kuljetus? Mitä tapahtuu Metsä-Tuomelalle? Saadaanko vihdoin monilokerokeräys?

Vedetäänpä hetki henkeä. Vuoden vaihteeseen asti kaikki on ennallaan ja senkin jälkeen muutoksia on ainakin aluksi vain hallinnossa ja hallinnoinnissa. Vuoden alusta Nurmijärven jätehuoltoviranomaisena ei toimi enää tekninen lautakunta, vaan 12 kunnan yhteinen Kolmenkierto-jätelautakunta ja Metsä-Tuomelan alueen toiminnot siirtyvät Kiertokapulan hoidettaviksi. Konkreettisin muutos lienee se, että jätetaksoista päättää siitä lähtien Kolmenkierto, jossa Nurmijärvellä tulee olemaan yksi edustuspaikka.

Kiertokapula tulee siis olemaan taho, joka ottaa jätteet vastaan, käsittelee ne ja ohjaa hyötykäyttöön. Nyt se taho on Nurmijärven kunta ja Metsä-Tuomelan jäteasema.

Entä sitten ne kuljetukset. Nythän Nurmijärveläiset voivat vapaasti valita haluamansa yhtiön, jonka kanssa sopimuksen tekevät. Kuljetusten hinnat ovat kuljetusyhtiöiden päätettävissä, mutta hinnoitteluun toki osaltaan vaikuttavat kunnan määräämät taksat jätteen vastaanottamiselle.

Kuljettaminen jatkuu samalla systeemillä aina 1.10.2020 asti, jonka jälkeen kiinteistön haltija ei enää voi valita itse kuljetusyhtiötä, vaan kunta kilpailuttaa kuljetukset. Tämä muutos johtuu jätelain muutoksesta ja Helsingin hallinto-oikeuden tulkinnasta, että edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle eivät täyty.

Mikään ei siis merkittävästi pariin vuoteen muutu – mutta pitäisikö? Moni on esittänyt toiveita jätteiden lajittelun helpottumisesta, ns. monilokeroisten keräysastioiden käyttömahdollisuuksista, muovijätteen keräyspisteiden lisäämisestä jne.

Nämä toiveet on helppo lausua, mutta jotta ne toteutuisivat, on hyvä hahmottaa, kenelle toiveita kannattaisi esittää. Kuntien kierrätysvastuu on siirtynyt vuodesta 2016 tuottajavastuulain uudistumisen myötä pakkausjätteen, paperin, paristojen ja akkujen, sähkölaitteiden, renkaiden ja ajoneuvojen osalta tuottajille, jotka hoitavat keräystä ekopisteillä sekä mm. toimipisteissään. Jos siis keräyspaikkoja halutaan lisää, toiveet tulisi esittää tuottajaverkostoille. Ainakin Rinki on yleensä kuunnellut toiveita herkällä korvalla.

Jos puolestaan toivomus olisi, että oman talon pihasta haettaisiin useampia jätteitä, mahdollisesti monilokerokeräyksellä tai vastaavalla, yhteyttä tulisi ottaa jätteenkuljetusyritykseen ja yrittää löytää heidän kanssaan ratkaisu asiaan. Tällöin olisi tärkeä varmistaa, että jätteet myös kulkeutuvat lajiteltuina loppuun saakka, mikä tarkoittaisi tällä hetkellä, että auton pitäisi kiertää tyhjennyskäynnillä useammassa paikassa. Kunta voisi asiaan vaikuttaa toistaiseksi vain sitä kautta, että jätehuoltoviranomainen laatisi alueelle asiaa koskevan määräyksen ja tämä ei liene kuitenkaan tarkoituksenmukaista. 1.10.2020 jälkeen kunnalle tulee kuljetusten kilpailuttajan ominaisuudessa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa myös tarjontaan.

Biojätteet ovat olleet kunnan kilpailuttamia jo pitkään ja niiden osalta ei siis ole tulossa muutoksia. Jos kompostointi ei jostain syystä onnistu ja toiveena olisi saada biojätteille kuljetus, se on mahdollista jo nykyään. Ja jos tuntuu, että omasta taloudesta ei kerry riittävästi jätettä viikottaiseen tyhjennykseen, voi hyvä ratkaisu olla yhteinen pönttö esimerkiksi saman kadunvarren naapureiden kanssa. Biojätteet käsitellään tällä hetkellä Metsä-Tuomelassa Kekkilän kompostointilaitoksessa. Vielä ei ole päätetty, viedäänkö Nurmijärvenkin biojätteet jatkossa Hämeenlinnan bioetanolilaitokselle, jossa käsitellään nykyään muut Kiertokapulan biojätteet.

Paineet kierrätyksen, lajittelun ja jätteen hyödyntämisen suuntaan kasvavat eri suunnista. Uusista direktiiveistä on kaavailtu entistä tiukempia sen suhteen, että biojäte saataisiin muun jätteen seasta pois. Useat kunnat ovat lähteneet mukaan erilaisiin Hinku ja Fisu -ohjelmiin, jotka tavoittelevat kunnianhimoisesti hiilijalanjäljen vähentämistä, päästöttömyyttä ja jätteettömyyttä. Ja kuten tiedämme, meillä on enää noin 30 vuotta aikaa pysäyttää ilmastonmuutos. Kierrätyksellä ja jätteen vähentämisellä on tässä merkittävä rooli. Se että kaikki säilyisi tulevaisuudessa ennallaan, olisi siis tästä näkökulmasta varsin huono vaihtoehto.

Outi

 

Blogin etusivulle

 

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä