Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Eihän unohdeta nuorisovaltuustovaaleja?

12.4.2019

Tälle keväälle riittää vaalijännitystä eduskuntavaalien ja eurovaalien muodossa – mutta on meillä yksi tärkeä paikallinenkin vaali, nimittäin nuorisovaltuustovaali. Perinteisesti nurmijärveläiset ovat kunnostautuneet vähintäänkin kiitettävästi ehdokkaaksi asettautumisessa sekä äänestysaktiivisuudessa. Toivottavasti myös nuorisovaltuuston vaali saisi nuoret liikkeelle.

Nuorisovaltuustoon valitaan 25 nurmijärveläistä 13-17-vuotiasta nuorta. Ehdokkaaksi kelpoisia ovat siis 2006-2001 syntyneet. Tässä on tehty muutos edellisiin vaaleihin, eli nykyään myös nykyiset 6-luokkalaiset eli tulevat 7-luokkalaiset voivat asettua ehdolle. Muutos johtuu siitä, että nuorisovaltuuston kaudet on haluttu yhtenäistää kunnanvaltuuston kausien kanssa ja edellisten kuntavaalien yhteydessä valtuustokaudet muuttuivat niin, että vaalit käydään keväisin ja valtuusto aloittaa työnsä kesäkuussa.

Nuorisovaltuuston kausi on kaksivuotinen ja nyt valittava kausi alkaa kesäkuussa 2019 ja päättyy toukokuussa 2021.

Nuorisovaltuustoon haluavat ehdokkaat ilmoittautuvat koulunsa oppilaskunnan ohjaavalle opettajalle tai suoraan nuorisopalveluihin. Ilmoittautuminen tulee tehdä 3.5. 2019 mennessä osoitteeseen  

Nuorisovaltuusto valitaan sopuvaaleilla, mikäli hakijoita ei ole yli 25. Tavoitteena on, että kaikista Nurmijärven kouluista on edustus nuorisovaltuustossa.

Mikäli hakijoita on yli 25, järjestetään vaalit kouluissa. Tämän ohjeistukseen palaan, kun hakijamäärä on selvinnyt. Viime vuosina ei vaaleja ole järjestetty. Hakijoita on ollut 25-30. Kaikki halukkaat on valittu nuorisovaltuustoon.

Nurmijärven kunta on ollut edelläkävijöiden joukossa siinä, että meillä on toiminut aktiivinen ja kantaaottava nuorisovaltuusto jo vuodesta 1998. Nuorisovaltuuston tehtävä on toimia kunnan nuorten edunvalvojana. Nuorisovaltuusto on vakaumuksellisesti sekä puoluepoliittisesti sitoutumaton toimielin, mikä tarkoittaa käytännössä, että nuorisovaltuustojen jäsenet eivät saa tuoda nuorisovaltuuston nimissä esiin esimerkiksi omaa puoluekantaansa. Perusteena tälle on se, että nuorille taataan parempi mahdollisuus vaikuttaa silloin, kun heitä eivät sido minkään puolueen näkemykset.

Nuorisovaltuusto voi toimia eri tavoin, kuten tehdä kannanottoja eri toimielimille ja julkisuuteen. Nurmijärvellä Nuorisovaltuuston jäsenistä valitaan myös edustajat sivistys- ja hyvinvointilautakuntiin sekä kunnanvaltuuston kyselytunnille. Nuorisovaltuusto on Nurmijärvellä myös järjestänyt aktiivisesti erilaisia tapahtumia, tehnyt aloitteita, kouluttautunut ja pitänyt yhteyttä muiden nuorisovaltuustojen kanssa.

Nuorisovaltuuston toiminnasta on säädetty kuntalaissa, joka toteaa seuraavaa:

”Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.”

Nyt kannattaa tarttua tilaisuuteen. Nuorisovaltuusto on upea mahdollisuus oppia yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoa ja vaikuttamista, sekä saada kavereita. Jos olet 13-17-vuotias ja asia yhtään kiinnostaa, heittäydy rohkeasti mukaan! Ja jos itse olet jo valtuustoiän ylittänyt, mutta tiedät sopivia kandidaatteja, niin pistäthän sanaa kiertämään.

Outi

 

Blogin etusivulle

 

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä