Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Bussiasiat puhuttavat – kuuleeko kunta?

11.1.2018

FCG:n vuotuisessa kuntapalveluiden arvioinnissa kysyttiin kuntalaisilta, miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu asuinkunnassa. Nurmijärveläisistä 61 % on vastannut, että hyvin. Edellisen kerran tutkimus on toteutettu 2012 ja silloin vastaava tulos oli 34 %. Sitä edeltävässä tutkimuksessa vuodelta 2008 prosenttiosuus oli vain 23 %.

Neljässä vuodessa tyytyväisten osuus on noussut 27 prosenttiyksikköä ja kahdeksassa jopa 38 prosenttiyksikköä.

Yksi kantava tekijä järjestelmässämme on Nurmijärvi-lippu, joka mahdollistaa edullisen päivittäisen kulkemisen työmatkalaisille. Tärkeää on ollut myös, että matkustajia on kuunneltu ja vuoroja soviteltu sen mukaan, miten palvelutarve on kehittynyt.

Nämä ovat olleet lähtökohtia, kun sopimuskauden päätyttyä palvelu kilpailutettiin. Palvelutasosta, lipputuotteista ja kalustovaatimuksista ei haluttu tinkiä. Haluttiin myös, että uusi sopimus mahdollistaa jatkokehityksen, mikäli liikennöinnin tarpeet muuttuvat.

Vuoden alusta on tapahtunut useita muutoksia, joista on informoitu lukuisin eri tavoin jo hyvissä ajoin. Silti tuntuu, että tietoa olisi pitänyt pystyä välittämään vielä enemmän. Kommentteja ja palautetta uusista aikatauluista kuultiin ennen muutosta ja aikatauluihin tehtiin jo korjauksia ja täydennyksiä saadun palautteen pohjalta. Nyt uusien aikataulujen astuttua voimaan, palautetta on edelleen tullut ja sitä kuunnellaan herkällä korvalla ja mahdollisuuksien mukaan reagoidaan havaittuihin muutostarpeisiin.

Tällä hetkellä akuutisti ratkaistavana on Klaukkalan koululaisten kulkeminen ja siihen liittyvät vaihdot ja odotusajat, joiden suhteen on ollut haasteita. Tällä viikolla asiaa on ratkottu asiantuntijoiden ja liikennöitsijän kesken, jotta mahdollisimman hyvin kuntalaisia palveleva ratkaisu löytyisi. Eri ratkaisumahdollisuuksista keskusteltiin tänään liikennöitsijän, koulujen edustajien, huoltajien edustajan ja kunnan koulukuljetustiimin kanssa. Joukkoliikenteen aikatauluja tarkennetaan ja aamun ruuhkaisimpaan aikaan lisätään kunnan tilauksesta yksi joukkoliikennevuoro helpottamaan tilannetta. Tilanteeseen saadaan kohennus todennäköisesti jo ensi viikolla. Päivitetyllä linjastosuunnitelmalla pyritään minimoimaan oppilaiden odotusajat kouluilla ja varmistamaan kyytien ajallaan kulkeminen.  

Lepsämän, Lintumetsän ja Peltolantien suuntien koulukyyteihin parannus

Muutoin saatu palaute on koskenut muun muassa sitä, miksi Nurmijärvi-lippu ei käy enää kuin Korsisaaren vuoroissa. Tähän on syynä se, että Nurmijärvi-lippu oli aikaisemmin Matkahuollon lipputuote ja yritykset saivat siitä tuloa käytön mukaan, mutta kilpailutuslain uudistuksen myötä julkisissa hankinnoissa ei voi suosia vain yhtä järjestelmän toimittajaa – eli Matkahuoltoa.

Toinen aihe, josta on tullut jonkin verran palautetta, on uuden matkakeskuksen näyttötaulujen toimimattomuus. Olemme pahoillamme, että taulut eivät ole olleet toiminnassa vielä 1.1.2019, kun matkakeskus on otettu käyttöön. Teemme parhaamme, jotta taulut saadaan pian toimintaan.

Kritiikkiä on tullut myös siitä, että uudet reitit on vaikea hahmottaa. On toivottu muun muassa karttakuvia, josta linjat näkyisivät selkeämmin. Tämä on hyvä kehittämisidea ja toivottavasti pian asiakkaita pystytään palvelemaan myös tältä osin paremmin.

Muutos ja kehitys tapahtuvat usein mukavuuden raja-alueilla. Pahoittelen tätä.

Uudistus on kuitenkin tuonut mukanaan myös monia edistysaskeleita:

Vuoden alusta on astunut voimaan uusi nuorisolippu, jonka yläikärajaa nostettiin nuorten koulumatkojen sujuvuuden takaamiseksi ja heidän toivomuksestaan yhdellä vuodella. Jatkossa nuorisolippuja myydään siis alle 19-vuotiaille.

Lippujen hinnat pystytään pitämään samoina seuraavat kolme vuotta eli vuoden 2021 loppuun saakka! Esimerkiksi Helsinkiin suuntautuvat aikuisten matkat 100 euroa kuukaudessa ja vastaavasti nuorten matkustaminen on 70 euroa kuukaudessa. Hinnoittelua voi hyvällä omallatunnolla sanoa Suomen mittapuulla erittäin edulliseksi.

Vuorovälit tihentyvät ja vuoroja on esimerkiksi Klaukkalan ja Helsingin välillä aiempaa enemmän ja tasaisemmin, Röykästä useammin ja Rajamäen iltaliikenteessä enemmän. Puutteita ja ongelmallisia alueita on edelleen, mutta tärkeä tavoitteemme on joukkoliikenteen toimivuus.

Joukkoliikenne muuttuu myös ympäristöystävällisemmäksi, kun suurin osa linja-autoista tulee olemaan päästövaatimuksiltaan polttomoottoritekniikan puhtainta Euro 6 -luokkaa.

HSL-yhteistyö jatkuu ja HSL-kausiliput ovat nurmijärveläisille aikuisille vuonna 2019 saman hintaisia kuin HSL-alueella asuville.

Palvelut tuotetaan Nurmijärvellä asukkaita varten ja siksi on tärkeää, että päätökset tehdään avoimesti ja niistä käydään vuoropuhelua. Palveluita kehitetään tarpeen ja käytön mukaan. Toivonkin, että kuntalaiset käyttävät joukkoliikennettä mahdollisimman paljon!

Toimivimmaksi palautekanavaksi on osoittautunut Solmu-verkkoasiointipalvelu, jonka kautta sinäkin voit antaa sekä ruusuja että risuja mistä tahansa kunnan palvelusta. Sitä kautta voi myös laittaa kysymyksiä meille kunnan virkamiehille vastattavaksi.

Pidetään yhteyttä!

 

Outi

 

Blogin etusivulle

 

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä