Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Alkuluokkatoiminta hyvässä vauhdissa Nurmijärvellä

6.9.2019

Elokuun näkyvimmäksi koulu-uutiseksi nousi hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta muodostetaan nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus, jonka sisällä opettajat voivat antaa samanikäisillekin lapsille erilaista opetusta tarpeen mukaan.

Nurmijärvi ansaitsee tässä asiassa mallioppilaan tittelin, sillä olemme olleet luomassa ns. Nurmijärven mallia alkuluokkatoiminnasta jo vuodesta 2011 alkaen. Viime syksynä alkoi toiminnan pilotointi Metsäkylässä, Palojoella, Röykässä, Valkjärvellä ja Vendlaskolanissa.

Tänä syksynä pilotointi laajeni Karhunkorpeen, Lukkariin, Länsikaareen, Nukariin ja Uotilaan. Tällä hetkellä alkuluokkatoiminnan piirissä on siis jo kaikkiaan 25 % kunnan 6-8-vuotiaista. Tavoitteena on, että toiminta laajenee uusien pilottien myötä jälleen syksyllä 2020 ja 2021.

Opetusministeri Anderssonin mukaan valtakunnallisen ratkaisun toteutustapa ei ole vielä selvillä. Toivotamme ministerin lämpimästi tervetulleeksi tutustumiskäynnille ja jo tähän mennessä kertyneiden kokemusten pohjalta uskallamme tarjota Nurmijärven mallia lähtökohdaksi valtakunnalliseen ratkaisuun.

Nurmijärvellä on tällä hetkellä toiminnassa kahdenlaisia alkuluokkia. Toisissa on yhdistettynä esikoululaiset ja ekaluokkalaiset. Toisissa on esikoululaiset, ekaluokkalaiset ja tokaluokkalaiset.

Alkuluokassa lapsi pystyy etenemään oman kasvun ja kehityksen mukaisesti ja ryhmiä voidaan jakaa taitotasojen mukaisesti. Lasten yksilöllinen kehitys, mahdolliset oppimisvaikeudet tai kyky edetä ripeämmin, voidaan huomioida entistä paremmin.

Saadut kokemukset osoittavat, että alkuluokka madaltaa koulun aloituksen kynnystä, lisää yksilöllistä tukea ja antaa enemmän mahdollisuuksia vertaisoppimiseen ja yhteisöllisyyteen. Valtakunnallisesti koulun alkua lykkää vuosittain runsaat sata lasta. Alkuluokkatoiminnan on nähty vähentävän koulun aloitukseen liittyviä sopeutumisvaikeuksia.

Opetustiimit muodostuvat useammasta aikuisesta, jotka ovat ammattitaustaltaan esim. lastentarhanopettajia, luokanopettajia, lastenhoitajia tai koulunkäynniohjaajia. Tiimit rakennetaan yksikkökohtaisesti ja suhteutetaan kunkin lapsiryhmän tarpeisiin. Opetustiimeissä työskentelevät ovat kokeneet, että malli on lisännyt työhön vertaistukea ja moniammatillisuutta.

Alkuluokkakokeilu on toki vaatinut eri tahoilta rohkeutta ja ponnisteluja. Olemmekin erittäin kiitollisia ja ylpeitä perheistämme ja työntekijöistämme, jotka ovat mahdollistaneet onnistuneiden kokeilujen toteuttamisen ja laajentamisen.

 

Outi

 

Blogin etusivulle

 

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä