Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Alkuluokka on täyttä totta Nurmijärvellä

12.3.2021

Aina silloin tällöin julkisuudessa huomaa, miten joku on keksinyt hienon uuden ajatuksen, että varhaisen vaiheen oppimisen portaissa voisi olla hyvä olla ”liukumaa” tai joustavuutta. Ajatus on mainio, mutta ei enää kovin uusi, nimittäin Nurmijärvelläkin on jo 10 vuotta sitten herätty kehittelemään konkreettisia toimia varhaiskasvatuksen ja koulupalveluiden yhteistyön tiivistämiseksi ja koulupolun helpottamiseksi.

Opintien siirtymävaiheessa – ikävuosina 5-8, jossa lapset siirtyvät varhaiskasvatuksesta kouluun –eletään kehityksen ja oppimisen kannalta vuosia, joiden aikana lapsilla voi olla yksilöllisiä eroja johtuen jo vaikkapa siitä, onko lapsi syntynyt alkuvuodesta vai loppuvuodesta.

Nurmijärvellä on nähty erittäin hyödylliseksi se, että varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden välillä on tiivis ja saumaton yhteistyö, mikä varmistaa sen, että lapsi pääsee hyvin etenemään koulupolulla. Vuodesta 2011 tätä yhteistyötä on systemaattisesti rakennettu ja tiivistetty ja sen myötä rakentui ajatus alkuluokasta.

Ensimmäinen alkuluokka perustettiin Röykkään vuonna 2016. Sen tavoitteena oli, että tuomalla yhteen esikouluryhmän ja ensimmäisen luokan lapset, madalletaan kynnystä siirtyä esiopetuksesta koulun puolelle ja voidaan antaa yksilöllisempää tukea. Tällöin lapsi voi paremmin edetä opinpolulla omaan kehitykseensä soveltuvalla vauhdilla.

Alkuluokkatoimintaa on sittemmin laajennettu siten, että samassa ryhmässä opiskelee sekä esiopetuksen, että 1. ja 2. vuosiluokan oppilaita. Ryhmän toimintaa suunnittelee ja toteuttaa monialainen kasvattajien tiimi luokanopettajia, varhaiskasvatuksen opettajia, koulunkäynninohjaajia ja lastenhoitajia.

Kun ensimmäinen alkuluokkakokeilu Röykässä oli onnistunut hyvin, on sen innoittamana alkuluokkatoimintaa laajennettu vuosittain uusiin yksiköihin eri puolille kuntaa. Tällä hetkellä alkuluokka toimii jo 12:ssa yksikössä Nurmijärvellä. Ne ovat:

Kirkonkylän alueella: Karhunkorpi, Lukkari, Nukari, Palojoki ja Uotila
Klaukkalan alueella: Metsäkylä, Syrjälä, Valkjärvi ja Vendla
Rajamäen alueella: Länsikaari, Rajamäki ja Röykkä

Näiden lisäksi alkuluokkatoiminta käynnistetään Harjulassa, Klaukkalassa, Lepsämässä ja Maaniitussa. Yksiköt lähettävät oppilaiden huoltajille lisätietoa lukuvuoden 2021-2022 alkuluokkatoiminnasta maalis-huhtikuun aikana, kun toiminnan suunnittelu etenee.

Alkuluokassa luodaan joustava, lapsen yksilöllistä kehitystä ja kasvua tukeva aloitus koulupolulle. Toiminnan tavoitteena on tukea lapsen koululaiseksi kasvamista ja madaltaa kynnystä siirtyä esiopetuksesta perusopetukseen. Alkuluokissa kehitetään lasten laaja-alaisen osaamisen taitoja erityisesti ajattelun, oppimisen ja työskentelyn taitojen osalta. Oppimista ja opiskelua jäsennetään toiminnallisuuden ja leikin avulla. Mallin etuina ovat nousseet esiin kasvattajien osaaminen, maltilliset ryhmäkoot, aikuisten riittävyys, oppilaiden yksilöllinen huomioiminen, oppilaiden kannustaminen kanssakäymiseen yli vuosiluokkarajojen, toiminnallisuus, suunnitelmallisuus, koulun aloitus matalammalla kynnyksellä ja se, että edistynyt oppilas pääsee osalliseksi haastavammasta toiminnasta.

Alkuluokkatoimintaa toteutetaan yksikkökohtaisesti suhteessa lapsiryhmään ja sen tarpeisiin. Toimintaa ohjaavat esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteet ja sisällöt.

Alkuluokkatoiminnan arviointi on käynnistymässä lähiaikoina ja koska kyseessä on kokeilu, on erittäin tärkeää saada palautetta, jonka pohjalta toimintaa voidaan kehittää.

Alkuluokan arkeen pääsee tutustumaan myös kunnan uusimmalla videolla Metsolan päiväkodista.

Nurmijärvi on kuntana mielellään mukana kehittämässä varhaiskasvatusta ja opetusta. Meillä on monia muita kuntia paremmat lähtökohdat olla mukana valtakunnallisissa kehittämishankkeissa. Olemme kunta, jossa on paitsi paljon lapsia, myös paljon varhaiskasvatuksen ja koulujen yksiköitä. Meillä on myös onni, että olemme saaneet rekrytoitua osaavia varhaiskasvatuksen ja opetuksen ammattilaisia, joilla riittää ammattitaitoa ja intoa vaativaan kehittämistyöhön.

Vuoden 2021 alusta olemme osallistuneet harrastusiltapäiväkokeiluun, jossa kehitetään harrastamisen Suomen mallia. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Nurmijärvellä harrastusiltapäivää on toteutettu jo parin vuoden ajan ja siksi meillä oli valmiudet lähteä hakemaan valtion pilottivaiheen avustusta kevätlukukaudelle 2021. Saimme valtiolta avustusta toteuttamiseen, koordinointiin ja kalustoinvestointeihin kaikkiaan 98000 euroa.

2021 syksyllä käynnistyy myös toinen kokeilu, jossa noin 100 nurmijärveläistä viisivuotiasta pääsee mukaan kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilun rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, joka valitsi Nurmijärven yhdeksi 105 muun kokeilukunnan joukkoon. Yksityiskohtia järjestellään parhaillaan ja asiasta tiedotetaan tarkemmin viimeistään huhtikuussa.

Koulutus ja varhaiskasvatus ovat kunnan lippulaiva ja on tärkeää, että niistä puhuttaessa ei puhuta pelkästään seinistä, vaan myös sisällöstä.

 

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä