Ajankohtaista

Aluehallintovirasto AVI, Koronavirus, Kulttuuri, Liikunta, Sosiaali ja terveys, Terveys, Yhdistykset, Yritykset

AVI: Nurmijärven ja muun Uudenmaan kokoontumisrajoitukset kumotaan maanantaina 14.2.

11.2.2022

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti 11.2.2022, että se on tehnyt 11.2.2022 päätöksen, jolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella (sis. Nurmijärven) voimassa olevat kokoontumisrajoitukset kumotaan kokonaan maanantaista 14.2.2022 alkaen.  Alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion ja sairaanhoitopiirin lausunnon mukaan rajoitusten jatkaminen pidempään ei ole tasaantuvassa epidemiatilanteessa välttämätöntä.

Terveysturvallisuus on huomioitava edelleen tilojen käytössä

Koko Etelä-Suomen alueella on edelleen voimassa aluehallintoviraston määräys, joka velvoittaa laajasti erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.

Mitään toimintaa tiloissa ei ole määräyksen myötä kielletty eikä esimerkiksi tietyn mittaisia turvavälejä edellytetä, vaan määräyksen tarkoitus on tehostaa terveysturvallisuustoimia. Toimija arvioi itse, millaisin toimin tartuntariskiä voi ehkäistä: kyseeseen voi tulla esimerkiksi asiakaspaikkojen väljä sijoittelu, ilmanvaihdon tehostaminen tai kävijöiden tulon porrastaminen. Määräys koskee esimerkiksi liikuntatiloja, kauppoja, kirjastoja ja museoita henkilömäärästä riippuen. Myös yleisötilaisuuksiin käytetyt tilat kuuluvat määräyksen piiriin. Tarkempaa tietoa määräyksen sisällöstä on aluehallintoviraston verkkosivujen usein kysyttyä koronasta -osiossa: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-73731384.

Lisäksi koko Suomessa ovat voimassa 30.6.2022 asti tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joiden tarkoituksena on parantaa terveysturvallisuutta: vaatimukset koskevat mm. asiakkaiden oleskelun mahdollisimman väljää sijoittelua ja asiakkaiden ohjeistamista hyvistä hygieniakäytännöistä. Lisää tietoa yleisistä hygieniavaatimuksista: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-62465507

“Nyt kun kokoontumisrajoituksia kevennetään ja puretaan, korostuu toimijoiden vastuu huomioida terveysturvallisuus erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa”, painottaa ylijohtaja Merja Ekqvist. ”Jokaisella kansalaisella on lisäksi vastuu noudattaa omalta osaltaan voimassa olevia suosituksia ja ohjeita taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Olisi erittäin ikävää, jos tasaantuva epidemiatilanne ottaisi takapakkia ja joutuisimme määräämään uusia, kireämpiä rajoituksia. Meillä kaikilla on mahdollisuus tehdä osuutemme sen eteen, että epidemiatilanne jatkaa tasaantumistaan: käytetään maskeja, noudatetaan hygieniasuosituksia ja otetaan rokotukset.”

Takaisin listaukseen