Ajankohtaista

Aluehallintovirasto AVI, Koronavirus

AVI jatkamassa tilojen sulkupäätöstä Uudellamaalla 24.1. asti

5.1.2022
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vakavin epidemiatilanne tällä hetkellä on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Aluehallintovirasto AVI tiedottaa 5.1., että virasto on jatkamassa tilojen sulkupäätöstä sairaanhoitopiirin alueella vielä toiset kaksi viikkoa heikon epidemiatilanteen vuoksi. Viraston toimialueella tiloja on tilapäisesti määrätty suljettavaksi myös Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Kaikissa alueen sairaanhoitopiireissä on lisäksi voimassa kokoontumisrajoituksia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtama alueellinen koronakoordinaatioryhmä suositteli 4.1.2022, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaisi tartuntatautilain mukaisesti tiettyjen tilojen sulkumääräystä toiset kaksi viikkoa nykyisen päätöksen päättyessä 10.1. Epidemiatilanne uhkaa terveydenhuollon kantokykyä, minkä vuoksi rajoituksia ei voida toistaiseksi lieventää. Aluehallintovirasto valmistelee sairaanhoitopiiriltä saamansa lausunnon mukaisesti sulkupäätöksen jatkoa. Päätöksen arvioitu julkaisu olisi perjantaina 7.1. ja se olisi voimassa 11.-24.1.2022. Päätöksen tarkka sisältö varmistuu valmistelun aikana, ja siitä tiedotetaan tarkemmin päätöksen julkaisun yhteydessä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on arvioinut asiantuntijalausuntojen perusteella omikron-virusmuunnoksen leviämisen uhan olevan alueellaan niin vakavan, että kaikki tartuntatautilain pykälän 58 g mukaan kerrallaan enintään kahden viikon ajaksi suljettavaksi määrättävät tilat on katsottu erityisen riskialttiiksi viruksen leviämiselle. Tämän vuoksi tällä hetkellä voimassa olevat sulkupäätökset on ulotettu kaikkiin pykälässä tarkoitettuihin tiloihin, mm. ryhmäliikuntaan ja kontaktilajien harrastamiseen käytettäviin tiloihin, kuntosaleihin, sisäleikkipuistoihin, kylpylöihin, uimahalleihin, tanssipaikkoihin ja kauppakeskusten yleisiin tiloihin.

”Kun nähdään, miten epidemiatilanne etenee etenkin terveydenhuollon kuormituksen kannalta, on mahdollista tehdä rajatumpia päätöksiä, jos kaikkein korkeimman tartuntariskin tilojen sulkeminen on edelleen välttämätöntä”, kertoo ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Toistaiseksi tilojen sulkupäätökset niin laajana kuin ne on lain puitteissa mahdollista ollut tehdä, ovat kuitenkin olleet ehdottomasti välttämättömiä. Varmasti jokainen meistä toivoo, että sulkuja ei tarvitsisi jatkaa enää kauaa.”

Aluehallintoviraston tietojen mukaan päätöksistä on tehty lukuisia valituksia hallinto-oikeuteen.

”Olemme arvioineet päätösten perusteet huolellisesti, kun päätöksiä on laadittu”, Mölsä toteaa. ”Asianosaisilla on oikeus hakea päätökseen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, ja annamme omalta osaltamme lausunnot hallinto-oikeudelle pyydettäessä.”

Toistaiseksi hallinto-oikeus ei ole määrännyt Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätösten täytäntöönpanoa keskeytettäväksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ollaan jatkamassa myös sisällä järjestettäviä tilaisuuksia koskevia kokoontumisrajoituksia koronakoordinaatioryhmän suosituksen mukaisesti. Nykyinen päätös on voimassa 17.1. asti, ja uusi päätös olisi voimassa sen jälkeen todennäköisesti kaksi viikkoa eli 31.1.2022 asti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alue

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on voimassa kokoontumisrajoitus, jonka mukaan henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Päätös on voimassa 17.1.2022 asti, ja jatkopäätöstä ajalle 18.-31.1. ollaan valmistelemassa. Ulkotiloissa järjestettävien tilaisuuksien henkilömäärää ei ole rajoitettu aluehallintoviraston päätöksellä.

Tiettyjä tiloja on määrätty suljettavaksi tartuntatautilain pykälän 58 g mukaisesti. Sulkupäätös koskee kaikkia lakipykälässä tarkoitettuja tiloja. Päätös on voimassa 10.1.2022 asti, ja jatkopäätöstä ajalle 11.-24.1. ollaan valmistelemassa.

Päätös tilojen sulkemisesta ei kuitenkaan koske ammattiurheilemista, yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa, vuonna 2004 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa eikä lakisääteisten palvelujen toteuttamista, kuten lääkinnällistä kuntoutusta.

Lisäksi voimassa on tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva päätös (ks. tarkemmin jäljempänä). Päätös on voimassa 17.1.2022 asti, ja jatkopäätöstä ajalle 18.-31.1. ollaan valmistelemassa.

Koko Etelä-Suomen alueella voimassa asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskeva määräys

Koko Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on voimassa myös erilaisten asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskeva määräys. Määräyksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on varmistettava, että lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan vähentää. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d, ja se koskee mm. kauppoja, museoita, terveyskeskuksia sekä liikunta- ja virkistystiloja.

Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Toimet täytyy kirjata suunnitelmaan, joka tulee pitää asiakkaiden nähtävillä.

Määräys koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja (alueilla, joilla näitä tiloja ei ole määrätty kokonaan suljettavaksi). Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Lisäksi koko Suomessa on voimassa tilojen terveysturvallista käyttöä parantavat minimivaatimukset, joita on noudatettava yleisölle avoimissa ja asiakkaille ja osallistujille varatuissa toimitiloissa suoraan tartuntatautilain pykälän 58 c nojalla ilman erillistä viranomaispäätöstä. Vaatimukset koskevat mm. asiakkaiden opastamista ja asiakaspaikkojen mahdollisimman väljää sijoittelua tilassa.

Epidemiatilanne ja voimassa olevat rajoitukset eroavat sairaanhoitopiireittäin

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueen viiden sairaanhoitopiirin (Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen) epidemiatilanteet eroavat toisistaan, minkä vuoksi myös voimassa olevat rajoitukset ovat keskenään erilaisia.

Rajoituspäätöksiä ja niiden laajuutta arvioidaan viranomaisten yhteistyönä alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä, joita johtavat sairaanhoitopiirit. Päätösten välttämättömyyden ja niiden sisällön arviointia varten aluehallintovirasto tarvitsee sairaanhoitopiirin lausunnon. Mahdollisista uusista päätöksistä tai rajoitusten jatkosta pyritään tiedottamaan niin pian kuin se on mahdollista.

Koronapassia ei voi toistaiseksi käyttää vaihtoehtona rajoituksille leviämisalueilla, joita ovat kaikki Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueen sairaanhoitopiirit. Hallitus on valtioneuvoston asetuksella väliaikaisesti rajoittanut koronapassin käyttöä vaihtoehtona alueellisille tilojen käyttöä koskeville rajoituksille ja kokoontumisrajoituksille, joilla rajoitetaan yleisötilaisuuksien henkilömäärää.

Takaisin listaukseen