Ajankohtaista

Aluehallintovirasto AVI, Koronavirus, Monikkosali

AVI: Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Uudenmaan liikunta- ja virkistystilojen sulkua 7.2. asti

21.1.2022
Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti, että se on tehnyt 21.1.2022 päätöksen, jolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevaa liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräystä jatketaan 7.2.2022 asti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tiettyjen liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajan käytön tilojen sulkumääräystä ajalle 25.1.-7.2.2022 nyt voimassa olevan päätöksen päättyessä 24.1.2022.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uusi sulkupäätös ulottuu edelleen kaikkiin tiloihin, jotka voidaan tartuntatautilain pykälän 58 g mukaan määrätä suljettavaksi, ja koskee tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita liikunta-, urheilu, huvi- tai virkistystoiminnan osalta näissä tiloissa:

  • sisätilat, joita käytetään joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan
  • kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
  • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
  • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
  • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
  • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
  • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

”Sairaanhoitopiirin lausunnon perusteella on yksiselitteistä, että tilojen sulkumääräystä ei voida vielä lieventää tai jättää tietynlaisia tiloja päätöksen ulkopuolelle”, kertoo ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Tarvittavia rajoitustoimia arvioidaan alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä viranomaisten yhteistyössä. Aluehallintovirasto määrää rajoituksia silloin, kun ne arvioidaan välttämättömiksi ja oikeasuhtaisiksi keinoiksi epidemian leviämisen hillitsemisessä. Rajoituksia puretaan tai lievennetään siinä vaiheessa, kun tiukat rajoitukset eivät ole enää välttämättömiä.

”Seuraamme ilman muuta tiiviisti tilannetta ja mahdollisia muutoksia epidemian torjuntatoimien valtakunnallisessa ohjauksessa. Pyrimme omalta osaltamme viestimään myös ennakoivasti, jos päätöksiimme tulee muutoksia”, Mölsä kertoo.

Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Toiminnassa tulee huomioida osallistujien terveysturvallisuus.

Tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Myös aluevaalien äänestys voidaan järjestää muuten suljetuissa tiloissa. Lisäksi tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Uudenmaan kokoontumisrajoituksia arvioidaan ensi viikolla

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on voimassa myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, jonka mukaan henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Päätös on voimassa 31.1.2022 asti. Ulkotiloissa järjestettävien tilaisuuksien henkilömäärää ei ole rajoitettu aluehallintoviraston päätöksellä. Kokoontumisrajoitusten jatkoa arvioidaan ensi viikolla alueellisessa koronakoordinaatioryhmässä ja päätös annettaisiin todennäköisesti ensi viikon perjantaina. Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksestä erikseen.

Lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, kuten muuallakin Etelä-Suomen alueella, on voimassa laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskeva aluehallintoviraston päätös, joka velvoittaa lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemiseen. Lisätietoa päätöksen sisällöstä on aluehallintoviraston verkkosivujen usein kysyttyä koronasta -osiossa: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-73731384

Lisätietoja:

Takaisin listaukseen