Ajankohtaista

Aluehallintovirasto AVI, Koronavirus

AVI: Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ole ulottamassa liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräyksiä lasten ja nuorten harrastustoimintaan

14.1.2022
Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa 14.1.2022, ettei se ole tällä hetkellä lisäämässä lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa liikunta-, virkistys- ja harrastustilojen sulkumääräysten piiriin. Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneet lapset ja nuoret saavat siis jatkaa ohjattua harrastamista muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa. Tilojen käytössä tulee edelleen huomioida terveysturvallisuus.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ole tällä hetkellä tekemässä päätöksiä, joilla ulotettaisiin tiettyjä liikunta-, virkistys- ja harrastustiloja koskeva sulkumääräys myös lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneet lapset ja nuoret voivat siis edelleen jatkaa ohjattua harrastustoimintaa tiloissa, jotka on aluehallintoviraston päätöksillä määrätty suljettavaksi.

Aluehallintovirasto sai 11.1.2022 sosiaali- ja terveysministeriöltä uuden ohjauskirjeen ”Hätäjarrumekanismin tehostetoimenpiteet”  (STM:n ohjauskirje: Hätäjarrumekanismin tehostetoimenpiteet 11.1.2022)Linkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä, jossa suositellaan tartuntatautiviranomaisia arvioimaan ja ottamaan arvion mukaisesti käyttöön myös lasten ja nuorten harrastustoimintaan kohdistuvat rajoitukset sisätiloissa huomioiden se, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten tulisi olla viimesijaisia.

Etelä-Suomen alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä on tällä viikolla arvioitu ministeriön uuden ohjauksen sisältöä suhteessa alueellisiin epidemiatilanteisiin. Ryhmien arvioiden mukaan nykyisessä tilanteessa lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittamisella ei saavutettaisi riittävää hyötyä epidemian torjunnassa toimista aiheutuvaan haittaan nähden.

”Määräämme uusia rajoituksia vain, jos ne arvioidaan välttämättömiksi ja oikeasuhtaisiksi keinoiksi alueen sen hetkisen epidemiatilanteen valossa”, ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta toteaa. “Lasten jokapäiväisen elämän rajoittaminen on koko epidemian ajan nähty viimesijaisena toimena, ja myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tätä korostanut.”

Tiettyjen liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajan tilojen sulkumääräys on tällä hetkellä voimassa Etelä-Suomen alueella Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto arvioi parhaillaan vastaavan päätöksen välttämättömyyttä Kymenlaakson alueelle sairaanhoitopiiriltä saamansa lausunnon perusteella. Mahdollinen päätös tilojen sulkemisesta tehtäisiin arviolta ensi viikon alussa ja tilanteesta tiedotetaan lisää mahdollisimman pian.

Lasten ja nuorten ohjatun harrastustoiminnan lisäksi muuten suljettuja tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen, kuten kuntoutuksen, toteuttamiseen, aluevaalien ennakkoäänestykseen, ammattiurheiluun ja yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan. Tarkempaa tietoa sulkumääräyksen sisällöstä on aluehallintoviraston verkkosivuilla: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-62465274

Tilojen käytössä on huomioitava terveysturvallisuus: koko Etelä-Suomen alueella on voimassa aluehallintoviraston määräys, joka velvoittaa tilan käytöstä vastaavia toimijoita järjestämään toiminnan niin, että lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä voidaan ehkäistä. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d, ja se koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Tarkempaa tietoa määräyksen sisällöstä on aluehallintoviraston verkkosivuilla: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-73731384.

 

Lisätietoa:

Takaisin listaukseen