Ajankohtaista

Koulutus, Muut viranomaiset, Pelastuslaitos, Poliisi, Valmius

Alueellinen valmiuskeskus toimii yhteiskunnan häiriötilanteissa

16.5.2022

Alueellinen valmiuskeskus eli AVAK on kunnan toiminto, joka pohjautuu lakisääteiseen valmiussuunnitteluun ja elintärkeiden palvelujen tuottamiseen. Se toimii kunnan johtokeskuksen ja vastuuviranomaisen antamien tehtävien mukaisesti yhteiskunnan häiriötilanteissa. Tällaisia häiriötilanteita ovat esimerkiksi veden- ja sähkönjakelun pidempiaikaiset häiriötilanteet tai suuronnettomuudet, jotka vaativat väestön evakuointia tai hätämajoitusta.

Alueellisen valmiuskeskuksen toiminta

AVAK toimii normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kunnan tai muun viranomaisjohdon antamien valtuuksien puitteissa suorittaen sille annettua tehtävää. AVAK on paikka, jossa mahdollistetaan muille palveluntarjoajille, esim. SPR, Vapepa, Keusote, Pelastakaa Lapset ry, puitteet toimia. AVAK toimii siis kunta- ja viranomaisjohdon tukena laajentaen kunnan toimintaresurssia, ylläpitäen ja välittäen tilannekuvaa johtokeskukselle.

AVAK-toiminta käynnistetään kunnanjohtajan määräyksellä. Kunnanjohtaja voi käynnistää toiminnan kunnan omasta tarpeesta tai muun viranomaisen (sote, poliisi, pelastuslaitos, puolustusvoimat, rajavartiosto) virka-apupyynnön perusteella.

Kunnanjohtaja antaa määräyksen AVAK-päällikölle, joka kokoaa AVAK- henkilöt paikalle tilannehuoneeseen ja aloittaa annetun ohjeen mukaisen toiminnan. Toiminta voi kestää, tilanteen mukaan, muutamasta tunnista jopa useisiin vuorokausiin tai viikkoihin. Toiminta päättyy kunnanjohtajan määräykseen purkaa toiminta.

Nurmijärvellä alueelliset valmiuskeskukset perustetaan nimettyihin AVAK-kiinteistöihin, joihin koulutetaan henkilöstö kunnan työntekijöistä ja vapaaehtoisista toimijoista. Tällä hetkellä kunnan yhteistyöjärjestönä toimii Nurmijärven reserviläisjärjestöt. Muutkin ovat tervetulleita mukaan AVAK-toimintaan.

Alueellisiin valmiuskeskuksiin koulutetaan uusia toimijoita

Nurmijärven kunta järjesti yhteistyössä Kirkkonummen, Tuusulan, Järvenpään ja Lohjan kanssa AVAK-kurssin. Kurssi on tarkoitettu kuntien uuden AVAK-henkilöstön kouluttamiseen sekä jo AVAK-koulutuksen saaneille ja toiminnassa mukana olleille reserviläisille.

”AVAK-kurssi sisältää neljä opetuskertaa, joista ensimmäinen pidettiin 12.5. Osallistujia oli kaikilta viideltä paikkakunnalta, ja paikalla oli lähes 150 osallistujaa”, iloitsee kurssia johtava palvelupäällikkö Kati Aaltio Nurmijärven kunnalta.

”Kurssin suorittanut ymmärtää kunnan valmiussuunnittelun ja kriisijohtamisen perusteet, osaa perustaa alueellisen valmiuskeskuksen ja toimia sekä tilannehuoneessa että johtaa toimintaa. Tämä on uusi toimintamalli, joka aloitettiin vuonna 2017 Nurmijärvellä ja vie hetken aikaa saada se tunnetuksi muissa kunnissa. Olen todella iloinen, että Uudenmaan kunnista näin moni lähti mukaan AVAK-toimintaan”, kertoo Aaltio.

Kurssin alkuun oli pyydetty viranomaispuheenvuoroja syventämään viranomaisyhteistyön merkitystä. Paikalla olivat Itä-Uudenmaan poliisin poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Arto Taskinen, Keusoten turvallisuuspäällikkö Anssi Numminen ja Maanpuolustuskoulutuksen Etelä-Suomen alueen piiripäällikkö Vesa Sundqvist, joka piti myös puolustusvoimien osuuden.

Seuraavat kurssi-illat ovat 24.5. ja 18.8., jolloin syvennetään osaamista ja perehdytään mm. AVAKin tilannehuoneen toimintaan. Lisäksi kurssille osallistujat suorittavat lisätehtäviä verkossa. Kurssi huipentuu 3.9.2022 järjestettävään AVAK-harjoitukseen yhtäaikaisesti kaikissa viidessä kunnassa.

Takaisin listaukseen