Ajankohtaista

Liikenne, Nuoriso, Poliisi

Aikuisilla on tärkeä rooli turvallisen mopoilun edistämisessä

3.6.2021

Mopoilu on suosittua Nurmijärvellä, sillä se on nuorille mukava ja kätevä tapa liikkua paikasta toiseen. Etenkin kesäkaudella mopoilun suosio kasvaa. Nurmijärvellä oli vuonna 2020 noin 1 100 liikennekäytössä olevaa mopoa. Nuorten määrään suhteutettuna noin joka toisella 15-17-vuotiaalla on mopo. Vuosien 2016-2020 aikana Nurmijärvellä on tapahtunut yhteensä 24 poliisin tietoon tullutta mopedionnettomuutta, joista 19 johti loukkaantumiseen. Onnettomuuksien taustalla ovat usein puutteet sääntöjen tuntemisessa tai noudattamisessa, havainnoinnissa ja mopon hallinnassa sekä liian suuri tilannenopeus.

Kaikilla liikenteessä liikkuvilla aikuisilla on tärkeä rooli turvallisen liikkumisen opettamisessa ja hyvän esimerkin näyttämisessä. Nuoret kuljettajat vasta harjoittelevat turvallista liikkumista, joten heihin tulisi suhtautua liikenteessä ymmärtäväisesti ja pyrkiä näyttämään hyvää esimerkkiä.

 Ole kiinnostunut

Liikenneturvan nuorille laatimassa kyselyssä (2019) yksi keskeisistä havainnoista oli, että vanhempien osoittamalla kiinnostuksella nuorten turvallista liikkumista kohtaan on merkittävä vaikutus nuorten käyttäytymiseen liikenteessä. Vanhemman on hyvä osoittaa arjessa nuorelle arvostavansa turvallista liikennekäyttäytymistä ja kannustaa turvallisiin valintoihin liikenteessä. Mopoiluun vaikuttavia liikennesääntöjä kannattaa kerrata säännöllisesti mopoilevan nuoren ja hänen ystäviensä kanssa. Samalla on hyvä käydä läpi mopon kunto sekä varmistaa mopoilijan näkyminen liikenteessä.

Turvallisen mopoilun muistilista:

  • Kypärä on pakollinen kuljettajalla ja matkustajalla. Kypärän tulee olla oikean kokoinen ja huolellisesti kiinnitetty.
  • Lisäksi kannattaa käyttää muita kunnollisia ajovarusteita, kuten suojaavaa ja erottuvaa ajoasua, tukevia kenkiä ja käsineitä.
  • Mopon suurin sallittu nopeus on 45 km/h. Viritetyllä mopolla tieliikenteessä ajaminen on laitonta ja siitä aiheutuvat sakot voivat nousta huomattavan suuriksi.
  • Kaksipyöräisellä mopolla saa kuljettaa yhtä matkustajaa matkustajalle varatulla paikalla, jos ajoneuvo on rekisteröintitodistuksen mukaan tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen.
  • Etenkin jarrujen, valojen ja heijastimien kunto tulee tarkistaa säännöllisesti. Esimerkiksi Liikenneturvan mopon kuntotarkastuskorttia voi hyödyntää mopon ja varusteiden kunnon tarkistamisessa: https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/kuvat/Liikenteessa/mopoilu/mopon_tarkastuskortti.pdf

Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Liikenneturva järjestivät toukokuun lopussa yhteisen Instagram Mopoliven. Asiantuntijat vastaavat lähetyksessä nuorten esittämiin kysymyksiin mopoilusta. Tallenne löytyy Liikenneturvan Instagram-tililtä @liikenneturva.

Mopon paikka ja näkyminen liikenteessä

Nurmijärvellä mopoilu tapahtuu pääsääntöisesti ajoradalla. Mopolla tulee ajaa ajoradan oikeassa reunassa tai pientareella. 1.6.2020 alkaen mopolla pientareella ajaminen on sallittua ainoastaan taajaman ulkopuolella. Mopolla ei saa ajaa moottori- tai moottoriliikennetiellä. Liikenteessä on tärkeää kiinnittää huomioita oikeaan tilannenopeuteen, tarkkailla muuta liikennettä sekä pitää riittävää turvaväliä. Mopoilijan on hyvä käyttää tehostevärein ja heijastimin varustettuja ajovarusteita, jotta autoilijat havaitsevat mopoilijan helpommin.

Jalankulku- ja pyöräilyväylät on tarkoitettu lähtökohtaisesti kävelijöille ja pyöräilijöille. Nurmijärvellä on muutamia mopoille sallittuja jalankulku- ja pyöräilyväyliä, jotka on merkitty erillisellä ”Sallittu mopoille” -lisäkilvellä.  Jalankulku- ja pyöräilyväylällä ajettaessa on varottava pyöräilijöitä ja jalankulkijoita.

Nurmijärven liikenneturvallisuustyöryhmä toivottaa kaikille turvallista mopoilukesää!

Poika ja tyttö mopon kyydissä.
Kuva: Tero Sivula, Liikenneturva

 

Lähteet:

Tilastokeskus: Moottoriajoneuvokanta 2020, Väestörakenne 2020

Väylävirasto, Tilastokeskus: Tieliikenneonnettomuustilastot 2016-2020

Liikenneturvan nuorisokysely 2019: https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/2019_nuorten_kokemukset_vanhemmat.pdf

Liikenneturva, Mopo ja mopoilijan varusteet: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/mopo-ja-mopoilijan-varusteet

Takaisin listaukseen