Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko, Rekrytointi

Ympäristötoimialan hallintopäällikön virka tulossa hakuun marraskuussa

6.11.2023

Nurmijärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan myöntää eron kunnan ympäristötoimialan pitkäaikaiselle hallintopäällikölle Leena Vuorenpäälle. Hallintopäällikön virka on tulossa avoimeksi vuoden 2024 alussa. Samassa kokouksessa kunnanhallitus näki, että rekrytointi vakinaiseen virkaan nähdään tarpeelliseksi aloittaa mahdollisimman pian.

”Kunnanhallituksen puolesta haluan kiittää Leenaa valtavan arvokkaasta Nurmijärven eteen tehdystä työstä”, kunnanhallituksen puheenjohtaja Virpi Räty sanoo.

Haku käynnistymässä marraskuussa

Kunnanhallitus päätti, että hallintopäällikön viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus vastaavista tehtävistä. Kunnanhallitus päätti julistaa viran haettavaksi siten, että haku päättyy perjantaina 24.11.2023 klo 15.00. Työpaikka tullaan julkaisemaan mm. Nurmijärven kunnan rekrytointisivuilla: Nurmijärven kunta – Kuntarekry

Kunnan avaintehtävä

Hallintopäällikkö tukee toimialan johtamista hallinnon asiantuntijana huolehtimalla hallinnon ja asiakaspalvelun sujuvuudesta sekä osallistumalla toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, suunnitteluun ja seurantaan.

Hallintopäällikkö toimii hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueen esihenkilönä. Tulosalue jakaantuu hallinnon- ja talouden sekä rakennusvalvonnan tulosyksiköihin, joissa on yhteensä 17 työntekijää ja sen tehtävinä on huolehtia ympäristötoimialan ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen hallinnon ja talouden tukipalvelutehtävistä sekä asiakaspalvelusta ja kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä.

Hallintopäällikön tehtäviin sisältyy mm. lautakuntien ja johtokunnan valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät, osallistuminen investointien suunnitteluprosessiin ja toimialan hankintaprosesseihin sekä sopimushallinnan ja asianhallinnan kehittäminen.

Muokattu 7.11.2023, muokkaus kursiivilla

Takaisin listaukseen