Ajankohtaista

Kaavoitus, Tontit

Viirinlaakso I asemakaavan muutosluonnos nähtävillä

19.8.2021

Kunnassa on nähtävillä 19.8.-20.9.2021 välisen ajan Klaukkalan Viirinlaakso I asemakaavan muutosluonnos. Kaavamuutosalue rajautuu idässä Luhtajoentiehen, lounaassa ja pohjoisessa Viirintiehen ja etelässä Isoseppälään sekä Klaukkalantien varren asuintontteihin sekä matkakeskukseen. Kaavamuutosluonnoksessa esimerkiksi entisen Viirintien Klaukkalantien alittava osuus nimetään Pikkuviirintieksi.

Asemakaavamuutoksella tutkitaan alueen osoittamista liikerakennusten korttelialueeksi, jolloin alueelle voi sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Lisäksi kaavamuutoksessa tarkastellaan liityntäpysäköinti- ja katualueita.

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävissä kunnan verkkosivuilta.

Karttakuva Klaukkalan Viirinlaakso I alueesta.

Takaisin listaukseen