Ajankohtaista

Liikenne

Väylävirasto: Vt3 Klaukkala–Nurmijärvi liikenteenhallintajärjestelmän rakentaminen

7.6.2021

Klaukkalan ja Nurmijärven kirkonkylän välille toteutetaan uusi liikenteenhallintajärjestelmä, joka ulottuu valtatien 3 lisäksi osittain myös Klaukkalan kehätielle. Liikenteenhallintajärjestelmä otetaan käyttöön vuoden lopussa, ja valmistuttuaan se parantaa niin liikenteen ennakoivuutta kuin sujuvuutta ja turvallisuuttakin. Mutta mitä hyötyjä uudesta järjestelmästä on tiellä liikkujille, miten se toimii ja missä vaiheessa rakentaminen on tällä hetkellä?

”Rakenteilla oleva liikenteenhallintajärjestelmä välittää reaaliaikaista tietoa liikennemääristä sekä keliolosuhteista vilkasliikenteisellä Klaukkala–Nurmijärvi-tieosuudella. Tätä tietoa tullaan käyttämään jatkossa liikenteen ohjauksessa, jotta liikenne sujuisi mahdollisimman turvallisesti. Järjestelmä sisältää 16 vaihtuvaa nopeusrajoitusmerkkiä, neljä vaihtuvaa tiedotusopastetta sekä luonnollisesti sään ja liikenteen mittauslaitteita”, projektipäällikkö Jarkko Johansson Fintrafficista aloittaa.

Uudesta järjestelmästä tiedot välittyvät jatkossa Fintrafficin tieliikennekeskukseen, joka huolehtii maantieliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta kaikilla Suomen teillä vuorokauden kaikkina aikoina, vuoden jokaisena päivänä.

”Mikäli liikennemäärä tiellä kasvaa tai keliolosuhteet huononevat merkittävästi, ehdottaa järjestelmä muutoksia esimerkiksi vallitseviin nopeusrajoituksiin. Tieliikennekeskus varoittaa autoilijoita myös muun muassa liukkaudesta, jonoutumisista tai muista liikenteen poikkeamista. Lisäksi tien kunnossapidosta vastaavat tahot saavat tietoa järjestelmän kautta”, Johansson jatkaa.

Laitteiston tehdastestaukset saatu onnistuneesti läpi – alkamassa pian laitteistoasennukset

Hankkeesta vastaa Väylävirasto yhdessä Nurmijärven kunnan sekä Fintraffic Tien kanssa. Rakennustyöt toteuttaa Normiopaste.

”Fintrafficin asiantuntijat ovat hankkeessa mukana sen ensi metreiltä lähtien – teknisten vaatimusten määrittelystä aina käyttöönottoon saakka varmistamassa, että järjestelmä on juuri kyseiselle tieosuudelle sopiva ja että se toimii niin kuin pitääkin”, taustoittaa Johansson.

Fintraffic on avainroolissa myös järjestelmän kaikissa testaus- ja hyväksyntävaiheissa. Johansson kertoo, että yleensä hankittava laitteisto mennään ensimmäiseksi tarkastamaan valmistajan luokse. Sen jälkeen vuorossa on vielä lukuisia testauksia esimerkiksi maastossa. Korona-aika kuitenkin muutti suunnitelmia, ja laitevalmistajan kanssa testitilaisuudet hoidettiin nyt etänä.

”Näin koronakautena testausprosessi on vaatinut entistäkin huolellisempaa etukäteissuunnittelua. Emme ole voineet rajoitusten takia matkustaa normaaliin tyyliin, joten testauksia on toteutettu paljolti videoyhteyksillä. Käytännössä ohjasimmekin tehtaalla testausta suorittavaa henkilöä etäyhteyksin. Testauslistat on saatu kuitenkin ajettua suunnitellusti läpi ja joitain lisätestauksia tullaan vielä tekemään urakoitsijoiden tiloissa. Laiteasennuksiin päästään siirtymään kuitenkin suunnitellusti kesäkuussa”, Johansson kertoo.

Järjestelmä huippukuntoon hienosäädöillä

Liikenteenhallintajärjestelmään kuuluva laitteisto asennetaan maastoon kuluvan kesän aikana. Sen jälkeen on vielä luvassa maastotestaus ja järjestelmäintegrointi, jossa uusi järjestelmä kytketään osaksi Fintrafficin valtakunnallista ohjausjärjestelmää. Lopullinen käyttöönotto tapahtuu loppuvuodesta 2021.

”Käyttöönoton jälkeen on vielä yhdeksän kuukauden mittainen seurantajakso, jonka aikana järjestelmän asetuksia voidaan vielä tarpeen mukaan hienosäätää, jotta se toimii varmasti optimaalisesti”, Johansson kiteyttää.

Lisätietoa liikenteenhallintajärjestelmän rakentamisesta Väyläviraston verkkosivuilta

 

 

Takaisin listaukseen