Ajankohtaista

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa vapautuvia paikkoja niukasti, mutta kaikille lapsille järjestynyt hoitopaikka

8.2.2022

Nurmijärven kunnassa on ollut loppuvuodesta 2021 ja alkuvuodesta 2022 niukanlaisesti varhaiskasvatuspaikkoja. Kunta on kuitenkin pystynyt järjestämään kaikille lapsille varhaiskasvatuspaikan kunnallisessa tai yksityisessä hoidossa. Nurmijärven kunta pyrkii parantamaan tilannetta mm. entistä tiiviimmällä yhteistyöllä yksityisten päiväkotien ja perhepäivähoitajien kanssa, lisäämällä varhaiskasvatuspaikkoja sekä tehostamalla rekrytointia.

Kunta ohjeistaa hakemaan varhaiskasvatuspaikkaa vähintään neljää kuukautta ennen hoidontarvetta tai heti kuin heti tarve ilmenee. Esimerkiksi kuntaan muuttavien kannattaa huomioida, että varhaiskasvatuspaikka kannattaa hakea heti muuton varmistuttua (haku tehdään lomakkeen kautta). Tämä helpottaa varhaiskasvatuspaikkojen suunnittelua.

Kunnassa aloitetaan lapsen hoitopaikan selvittäminen noin kuukautta ennen lapsen hoidontarvetta. Kunta on yhteydessä huoltajiin selvitystyön alussa. Lapsen hoitopaikka selviää selvitystyön kuluessa. Tällä hetkellä osalle lapsista hoitopaikkaa on jouduttu tarjoamaan kauempaa kotoa. Näissä tilanteissa huoltajat voivat ottaa paikan vastaan tai päättää jäädä jonoon odottamaan varhaiskasvatuspaikkaa lähempää kotoaan.

 

Koska hoitopaikkoja on tällä hetkellä kunnallisissa päiväkodeissa niukasti tarjolla, kunta saattaa kehottaa huoltajia olemaan yhteydessä yksityisiin palveluntarjoajiin, esimerkiksi yksityiseen päiväkotiin. Kunnan toimintaprosessin mukaan huoltajat ovat itse yhteydessä yksityisiin päiväkoteihin tai perhepäivähoitajiin. Kunta myöntää nurmijärveläiselle lapselle Nurmijärvellä toimivaan yksityiseen päiväkotiin palvelusetelin. Yksityisen hoidon tuella tuetaan yksityisellä perhepäivähoitajalla tapahtuvaa hoitoa. Yksityisen hoidon tuella tuetaan myös muun kunnan alueella olevan yksityisessä päiväkodissa tapahtuvaa hoitoa.

Erityisesti Rajamäen varhaiskasvatuspaikkojen määrässä on ollut haasteita alkuvuodesta 2022. Tämä johtuu muun muassa siitä, että alueelle on muuttanut ennakoitua enemmän uusia lapsiperheitä. Tilanne kuitenkin muuttuu päivittäin ja tällä hetkellä (8.2.2022) jonossa on viisi lasta. Rajamäen tilannetta helpottaa tulevaisuudessa yksityisen päiväkodin perustaminen Rajamäen keskustan alueelle vuoden 2023 aikana. Kunta aikoo lisätä hoitopaikkoja myös Kirkonkylän, Klaukkalan ja Lepsämän alueella tulevien vuosien aikana.

Kuluneen vuoden aikana varhaiskasvatuksen puolella on ollut valtakunnallisesti haasteita työntekijöiden saatavuudessa. Tämä heijastuu myös Nurmijärven varhaiskasvatuksen tilanteeseen. Suhteessa lasten määrään pitää mitoituksellisesti olla tietty määrä kasvattajia eli varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Laki määrittelee mitoitukseksi yli 3-vuotiailla 7 lasta/kasvattaja ja alle 3-vuotiailla 4 lasta/kasvattaja. Kunta tehostaa varhaiskasvatuksen vakituisten työntekijöiden sekä sijaisten rekrytointia keväällä, millä pyritään parantamaan tilannetta.

Voit olla yhteydessä Nurmijärven kunnan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

 

 

Takaisin listaukseen