Ajankohtaista

Katujen kunnossapito, Liikenne, Talous

Vanhasta hiekoitushiekasta syntyy uutta hiekoitushiekkaa

10.7.2024

Kunnan varikolla seulotaan ja puhdistetaan tällä viikolla noin 1000 tonnia viime talven hiekoitushiekkoja. Hiekoitushiekkojen puhdistukseen kehitetty laite käsittelee kerätyn hiekan, ja puhdistettu hiekka on tarkoitus käyttää uudelleen ensi talven liukkailla. Käytöstä poistettua hiekoitushiekkaa ei ole kunnassa aikaisemmin hyödynnetty, vaan se on toimitettu kokonaan jäteasemalle.

Hiekan puhdistusprosessi

Käytöstä poistettu hiekoitushiekka on kerätty kunnan alueen kevyenliikenteen väyliltä kevään 2024 aikana, ja se on kuivunut kunnan varikolla kahden metrin aumoissa.

Aumoissa olevasta hiekoitushiekasta on otettu näytteitä, joista on analysoitu haitta-aineet (raskasmetallit ja liukoiset hiilivedyt), raekoko ja kulutuskestävyys.

Puhdistuksen aikana hiekoitussepeli kulkee kolmen eri kokoisen seulan lävitse, ja erikokoiset sepelit johdetaan eri kasoihin.

Seulottu hiekka siirretään katettuun hiekoitushalliin, ja siitä analysoidaan haitta-ainepitoisuudet sekä testataan hiekoitussepelin liukkaudentorjuntaominaisuuksia ennen uudelleen käyttöä.

Puhdistuksesta jäänyt jäte, joka sisältää hiekan nolla-ainesta, tupakantumppeja ja lehtiä, toimitetaan jätteenä Metsä-Tuomelan jäteasemalle. Arvio syntyvän jätteen määrästä on noin kolme kuutiota.

Kokeilusta vakituiseksi toiminnaksi?

Hiekoitushiekan puhdistusta kokeillaan katujen kunnossapidossa tänä vuonna. Miten paljon seulontamenetelmällä saadaan uusiokäyttöön soveltuvaa hiekoitushiekkaa, ja kuinka paljon jää ns. jätettä, eli nolla-ainesta ja tupakantumppeja? Millaisia säästöjä aikaan saadaan? Tällä hetkellä hiekoitushiekka maksaa, talvesta riippuen, 71 000–88 000 euroa.

Jos seulonnasta ja kustannussäästöistä saadut tulokset ovat hyvät, niin kunta hakee EEJ-sertifikaattia sekä ympäristölupaa vakituiselle toiminnalle Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta.

Hiekoitushiekan puhdistus- ja seulontakone kunnan varikolla.

Takaisin listaukseen