Ajankohtaista

Päätöksenteko, Valtuusto

Valtuusto valitsi kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Virpi Rädyn ja valtuuston puheenjohtajana jatkaa Kallepekka Toivonen – lue valtuuston päätökset 31.5.2023

31.5.2023

Valtuusto valitsi kokouksessaan kunnanvaltuuston puheenjohtajiston toimikaudelle 1.6.2023-31.5.2025 ja kunnanhallituksen samalle ajalle sekä kunnan edustajat KUUMA-seudun liikelaitoksen johtokuntaan vuosille 2023–2025. Kunnanhallituksen puheenjohtaja vaihtui, kun uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Virpi Räty. Kunnanvaltuuston puheenjohtajana jatkaa Kallepekka Toivonen. Valtuusto hyväksyi myös kunnan osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2023 ja talousarviomuutokset kuluvalle vuodelle. Valtuusto vahvisti tilikauden 2022 talousarviopoikkeamat, hyväksyi tilinpäätöksen 2022 ja käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022.

Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Räty, varapuheenjohtajina jatkavat Raekannas ja Tapiolinna

Nurmijärven kunnanhallitukseen kuuluu 11 jäsentä, joista jokaisella on varajäsen. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa, jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi.  Kunnanhallituksen nykyinen toimikausi päättyy 31.5.2023 ja seuraava toimikausi on ajalle 1.6.2023-31.5.2025.

Valtuusto valitsi kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Virpi Rädyn (kok.), joka nousee tehtävään Petri Vaulamon (kok.) tilalle. Räty toimi kunnanhallituksen puheenjohtajana vuosina 2018–2021.

”Haluan kiittää Petri Vaulamoa hyvästä työstä kunnanhallituksen puheenjohtajana. Tulevat ajat eivät ole helppoja ja työtä on paljon. Meidän tulee ratkaista kunnan taloustilanteeseen liittyvät haasteet, mutta myös saada kunnan koulukiinteistöjen suunnittelu ja rakentaminen eteenpäin rivakasti. Näiden asioiden osalta tulee jatkaa hyvää yhteistyötä ja taata riittävät sekä tasokkaat palvelut kuntalaisille”, sanoo kunnanhallituksen uusi puheenjohtaja Virpi Räty.

”Lämpimät kiitokset kaikille valtuutetuille, kunnanjohtajalle ja viranhaltijoille yhteistyöstä kuluneina kahtena vuonna. Olen ilmoittanut, etten ole käytettävissä puheenjohtajan tehtävissä tulevalla kaudella. Asiaan ei kuitenkaan liity dramatiikkaa, vaan kyseessä on ajankäytöllinen kysymys. Jatkan kuitenkin kunnanhallituksen jäsenenä Virpin johtamassa hallituksessa”, väistyvä puheenjohtaja Petri Vaulamo sanoo.

 

Petri Vaulamo ojentaa hallituksen nuijan Virpi Rädylle.

 

Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Riikka Raekannas (kesk.) ja toisena varapuheenjohtajana Maiju Tapiolinna (peruss.).

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto 2023-2025. Vasemmalta: 1. varapuheenjohtaja Riikka Raekannas (kesk.), puheenjohtaja Virpi Räty (kok.) ja 2. varapuheenjohtaja Maiju Tapiolinna (peruss.)

 

Valtuusto valitsi kokouksessaan kunnanhallituksen varsinaisiksi jäseniksi (suluissa varajäsen):

Arto Hägg, kok. (Juhani Vuorisalo, kok.)

Virpi Räty, kok. (Tarleena Takalo-Eskola, kok.)
Petri Vaulamo, kok. (Joona Suomi, kok.)

Riikka Raekannas, kesk. (Sirpa Rantala, kesk.)
Tapio Sivula, kesk. (Juuso Jaakola-Siimes, kesk.)

Otto Suhonen, kesk (Kalle Mustonen, kesk.)
Maiju Tapiolinna, peruss. (Elina Viitala, peruss.)
Jouni Maijala, peruss. (Cisse Schalin, peruss.)
Markku Vierelä, peruss. (Ritva Örling, peruss.)
Jenni Sandberg, sd. (Harri Lepolahti, sd.)
Leni Niinimäki, vihr. (Sanna Pasanen, vihr.)

Kunnanvaltuuston puheenjohtajana jatkaa Toivonen, varapuheenjohtajiksi Mattila ja Lakee

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajiston nykyinen toimikausi päättyy 31.5.2023 ja uusi toimikausi on ajalle 1.6.2023-31.5.2025. Valtuusto valitsi kokouksessaan puheenjohtajakseen Kallepekka Toivosen (kesk.), joka on toiminut puheenjohtajana kesäkuusta 2017. Valtuusto valitsi 1. varapuheenjohtajaksi Riina Mattilan (kok.). Toisena varapuheenjohtajana jatkaa Hannu Lakee (peruss.).

”Haluan osoittaa nöyrän kiitoksen valtuustolle luottamuksesta. Valtuustotyö on yhteistyötä, reivataan siis yhdessä valtuustolaiva oikeaan suuntaan”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen sanoo. ”Nurmijärvi on ihmisenkokoinen kunta. Toivon, että kuntalaiset ovat jatkossakin aktiivisesti yhteydessä minuun sekä muihin luottamushenkilöihin.”

Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto 2023-2025. Vasemmalta: 2. varapuheenjohtaja Hannu Lakee (peruss.), puheenjohtaja Kallepekka Toivonen (kesk.) ja 1. varapuheenjohtaja Riina Mattila (kok.)

 

KUUMA-seudun liikelaitoksen johtokuntaan nimettiin Toivonen ja Räty

Nykyisen KUUMA-johtokunnan kausi päättyy vuonna 2023. Kunnanvaltuusto nimesi kokouksessaan Kuuma-johtokuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Keravan kaupunginvaltuustossa tapahtuvaa nimeämistä varten. Valtuusto nimesi Kallepekka Toivosen (kesk.) ja Virpi RÄdyn (kok.). Toivosen henkilökohtainen varajäsen on Riikka Raekannas (kesk.) ja Rädyn henkilökohtainen varajäsen on Riina Mattila (kok.).

 

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan nimittäminen 2023-2025

Valtuusto vahvisti tilinpäätöksen 2022

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 31.5. vahvistaa kunnanhallituksen 27.3.2023 esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. Suunnitelman mukaisesti kunnan poistoeroa tuloutetaan 12 500 euroa, Rajamäen kampuksen investointihankkeeseen kohdistetaan 5 000 000 euron investointivaraus, Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen ja Aleksia-liikelaitoksen ylijäämät siirretään liikelaitosten edellisten tilikausien yli-/alijäämätileille ja kunnan tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Valtuusto hyväksyi Nurmijärven kunnan ja kuntakonsernin vuoden 2022 tilinpäätöksen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti ja myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Tilinpäätös 2022

Nurmijärven kunnan tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava toiminnan ja investointien rahavirta on tilinpäätöksen 2022 mukaan 6,2 miljoonaa negatiivinen. Viiden vuoden ajanjaksolta kunnan rahoitusjäämä on 51,6 miljoonaan negatiivinen, joka kuvastaa osaltaan kunnan tulojen ja menojen kroonista epätasapainoa. Kunnan velkataakka oli vuoden 2022 loppuun mennessä 227,5 miljoonaa euroa.

”Nyt nollakorkojen aika on ohi ja nykyarvioiden valossa vuosittaiset kokokulut uhkaavat nousta yli kymmeneen miljoonaan vuosikymmenen loppuun mennessä. Tämä on todellinen uhka Nurmijärven kunnalle”, kunnan talousjohtaja Erno Kontio sanoo.

Tilinpäätös 2022

Valtuusto päätti tehdä 8,4 miljoonan euron ylijäämästä 5 miljoonan investointivarauksen Rajamäen kampukseen. Investointivarauksen jälkeen kunnan ylijäämä asettuu 3,4 miljoonaan euroon.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat pitivät tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ryhmäpuheenvuoronsa, joissa summattiin vuoden 2022 merkittävimpiä ilmiöitä. Ryhmäpuheenvuoroissa kiitettiin yleisesti kunnan työntekijöitä poikkeuksellisen vuoden aikana. >> Ryhmäpuheenvuoroihin voi tutustua valtuustokokouksen videolta.

Siirry esityslistaan >> Nurmijärven kunnan tilintarkastuskertomus 2022, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2022

Valtuusto vahvisti tilikauden 2022 talousarviopoikkeamat

Kunnan oman toiminnan osalta toimintakate toteutui 1,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Yhdenkään kunnan toimialan osalta ei puhuta oleellisista talousarviopoikkeamista. Merkittävimmät poikkeamat olivat sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla, jossa toimintakate alittui 5,2 milj. euroa. Nurmijärven kunnan verotulot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 12,2 milj. euroa, mikä tarkoittaa, että verotulot toteutuivat 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana. Verotulojen nousu selittyy suotuisasti kehittyneellä yleisellä taloustilanteella ja sen vaikutuksella ansiotuloihin ja yhteisöverojen kertymään. Kunnan investoinnit alittuivat 3,6 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna.   Kunnanvaltuusto vahvisti kokouksessaan tilikauden 2022 talousarviopoikkeamat.

Siirry esityslistaan >> Tilikauden 2022 talousarviopoikkeamien vahvistaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessa arviointinsa tulokset. Valtuusto merkitsi 31.5.2023 arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi ja velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä. >> Tutustu tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen.

Valtuusto hyväksyi vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen

Valtuusto merkitsi kokouksessaan Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2023 tiedoksi.

Maaliskuun loppuun mennessä kunnan talous on toteutunut hieman talousarviota paremmin. Palvelutuotannon nettomenojen toteuma on maaliskuun lopun tilanteessa ollut -24,6 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 23,5 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden palvelutuotannon nettomenot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa korkeampana, kun tarkastelusta jätetään sote-menot pois.

Tulorahoituksen osalta verotulot ovat toteutuneet talousarviota parempana verotulokertymän ollessa 42,9 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 39 prosenttia. Valtionosuudet ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä hieman talousarviota parempina kertymän ollessa 7,7 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 24 prosenttia.

Tulorahoituksen suotuisasta kehityksestä huolimatta kunnan tilinpäätösennuste näyttäytyy alkuperäistä talousarviota heikompana käyttötalouden kasvupaineista johtuen. Merkittävimmät paineet kustannusten kasvuun ovat ympäristötoimialalla ja sivistys- ja hyvinvointipalveluissa. Tilikauden ylijäämän arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan 2,5 milj. euroon, joka on 2,8 milj. euroa talousarviota heikompi. Kunnan nettomenojen ennustetaan toteutuvan 4,7 milj. euroa talousarviota heikompana johtuen mm. kunta-alan palkkaratkaisun myötä nousevista henkilöstömenoista, varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen indeksikorotuksesta sekä maanmyynnin heikentyneistä näkymistä. Kunnan heikentynyt tulosennuste ei vaikuta tässä kohtaa vuotta lainanottotarpeisiin. Tällä hetkellä lainakannan ennustetaan pienentyvän 4,1 milj. euroa, joka on hieman talousarviossa suunniteltua enemmän. Ennusteen mukaan lainakanta asettuisi 223,8 milj. euroon vuoden lopussa.

>> Tutustu osavuosikatsaukseen kunnan kotisivuilla.

Valtuusto hyväksyi talousarviomuutokset vuodelle 2023

Valtuusto päätti, että vuoden 2023 talousarviota muutetaan lautakuntien ja johtokuntien esityksen mukaisesti.

Muutokset käyttötalouteen

Konsernipalvelujen henkilöstöpalvelut -tulosalueelle esitetään 310 000 euron lisämäärärahaa palkkajärjestelmäkokonaisuuden ja Titania-työvuorosuunnittelun kustannuksiin.

Omaisuuden tuottojen ja hallinnan tuloarviota esitetään vähennettävän 2 060 000 eurolla, teknisen keskuksen määrärahoja esitetään lisättävän 200 000 eurolla tuntipalkkaisten lomapalkkakirjausten vuoksi ja valmistus omaan käyttöön -kirjaustavan vuoksi esitetään 650 000 euron määrärahamuutoksia palvelujen ostoihin ja tuloihin (nettovaikutus 0). Tilakeskuksen määrärahoja esitetään lisättävän 200 000 eurolla purkukustannuksien osalta.

Muutokset investointeihin

Talonrakennushankkeiden määrärahoihin päätettiin seuraavat hankekohtaiset muutokset: Syrjälän päiväkodin peruskorjaus – 50 000 euroa, Lepsämän koulun korjaus -100 000 euroa, kunnan varikko -300 000 euroa ja kunnantalon korjaukset +450 000 euroa.

Kiinteän omaisuuden osalta päätettiin seuraavat määrärahamuutokset: maa-alueiden myynti -200 000 euroa.

Irtaimeen omaisuuteen päätettiin seuraavat määrärahamuutokset: kiinteistö- ja mittaustoimi -10 000 euroa, Röykän koulun vanhan osan peruskorjaus + 140 000 euroa ja tietotekniikka -90 000 euroa.

Muihin pitkävaikutteisiin menoihin päätettiin seuraavat määrärahamuutokset: sähköinen arkistointi + 60 000 euroa ja talousjärjestelmien uudistus + 10 000 euroa.
Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023 ja talousarviomuutokset

Määräraha maanteiden 130 ja 1311 parantamiseen

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan, että kunta varaa edelleen määrärahaa maanteiden 130 ja 1311 parantamiseen liittymäjärjestelyineen Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen kohdalla vuodesta 2024 alkaen, kuten tekninen lautakunta on 30.6.2022 § 32 investointiesityksessä esittänyt.

Siirry esityslistaan >> Nurmijärven kunnan lausunto maantien 130 Hämeenlinnantien ja maantien 1311 Siippoontien tiesuunnitelmasta

Valtuuston kokoukset syksyllä 2023

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan syksyn 2023 kokousaikataulun. Valtuuston kokoukset järjestetään 2023 seuraavina keskiviikkoina: 21.6., 23.8., 4.10., 1.11., 15.11. (talousarviokokous) ja 13.12.  >> Kokousaikatauluun voi tutustua tarkemmin kunnan kotisivuilla.

Ero luottamustehtävästä Drachmanille, tilalle Fyhr-Dillemuth

Valtuusto myönsi Marja Drachmanille (kesk.) eron luottamustehtävästä paikkakunnalta muuton takia. Valtuusto valitsi Marja Drachmanin tilalle käräjäoikeuden lautamieheksi Susan Fyhr-Dillemuthin (kesk.).

Ero luottamustehtävistä Mäkelälle, tilalle Kivelä ja Brandt

Valtuusto myönsi Riku Mäkelälle (peruss.) eron luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton takia.

Valtuusto totesi, että keskusvaalilautakunta nimeää uuden varavaltuutetun Perussuomalaisten valtuustoryhmään. Valtuusto nimesi Mäkelän tilalle hyvinvointilautakunnan varajäseneksi Janne Kivelän sekä sivistyslautakunnan varajäseneksi Mika Brandtin (peruss.).

Valtuustoaloite tunne- ja vuorovaikutustaitojen ottamiseksi osaksi opetusta

Leni Niinimäki (vihr.) teki kokouksessa valtuustoaloitteen, jotta tunne- ja vuorovaikutusopetus otettaisiin aktiivisesti mukaan opetukseen Nurmijärvellä.

Takaisin listaukseen