Ajankohtaista

Päätöksenteko, Valtuusto

Valtuusto vahvisti vuoden 2021 talousarviopoikkeamat ja päätti tukea kunnan henkilöstön työhyvinvointia

27.4.2022

Nurmijärven kunnanvaltuusto vahvisti kokouksessaan 27.4.2022 tilikauden 2021 talousarviopoikkeamat.  Valtuusto myönsi 90 000 euron lisämäärärahan henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi koronapandemiasta johtuen. Valtuusto käsitteli aloitteen kesäyrittäjäsetelistä ja järjesti kaksi täydennysvaalia. Kunnanjohtaja Outi Mäkelä piti valtuustolle ajankohtaisia asioita käsittelevän puheen. Valtuuston kokouksen videotallenteen voi katsoa kunnan kotisivuilta. Kokouksen esityslistaan voi niin ikään tutustua kunnan kotisivuilta.

”Korontartunnoissa ilmaantuvuus on kääntynyt laskuun. Nurmijärvellä on todettu 280 virallista tartuntaa, kun edellisellä viikolla luku oli 350. Keusoten akuuttiosastoilla on yhteensä 12 koronatartunnan saanutta. Viime viikkoisesta määrä on lähes puolittunut. Rokotteita annetaan edelleen ja neljänsiä rokotteita annetaan yli 80-vuotiaille”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä kertoi valtuuston kokouksessa.

Valtuusto myönsi 90 000 euron lisämäärärahan henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi


Koronapandemia on vaikuttanut kunnan palveluihin ja henkilöstön työskentelyyn monin tavoin maaliskuusta 2020 alkaen, ja vaikutukset työhön jatkuvat edelleen. Jatkuvat pandemiasta johtuvat toiminnan muutokset ovat vaatineet henkilöstöltä paljon joustavuutta ja vieneet voimavaroja. Tilanteen ennakoimattomuus, tartuntojen riskit ja perustehtävän jatkuvat häiriöt ovat lisänneet työn kuormittavuutta ja koetelleet henkilöstön työssä jaksamista. Kokonaisuutena arvioiden palvelujen jatkuvuudesta on pystytty huolehtimaan hyvin ja kunnan henkilöstö on huolehtinut erittäin hyvin perustehtävänsä ohella sekä henkilöstön että asiakkaiden terveysturvallisuudesta.

”Poikkeusajat ja pandemia ovat koetelleet kunnan työntekijöitä monin tavoin. Suuri osa heistä työskentelee pandemian eturintamassa, tehtävissä, joissa luodaan turvallisuuden tunnetta ja parempaa arkea kuntalaisten keskuudessa joka päivä. Päätös lisärahasta kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin tukeen on hieno arvostuksen osoitus heille. Kiitos valtuustolle”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoi valtuuston kokouksessa.

Vuosittaisen liikunta- ja kulttuuriedun arvo työntekijälle on 70 euroa vuonna 2022.  Pitkittyneen koronapandemian vuoksi kunnanvaltuusto päätti 27.4. myöntää 90 000 euron lisämäärärahan henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi. Tämän johdosta liikunta- ja kulttuuriedun arvo henkilöä kohden korotetaan 140 euroon vuonna 2022.

”Korona-ajan haasteiden vuoksi on syytä huomioida kunnan työntekijät. Me kunnan päättäjät olemme ylpeitä kuntamme sitoutuneesta ja osaavasta henkilöstöstä. Uskon, että tänään tehdyllä päätöksellä on aidosti positiivinen vaikutus heidän hyvinvointiinsa”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen sanoo.

Epassin lisäsaldoon liittyvät valmistelut tehdään henkilöstöpalveluissa yhteistyössä Epassin kanssa mahdollisimman pian. Henkilöstöpalvelut tiedottaa myöhemmin kunnan työntekijöitä, kun lisäsaldo on käytettävissä.

Talousarviopoikkeamat vahvistettiin tilikaudelle 2021

Valtuusto päätti 27.4. vahvistaa tilikauden 2021 talousarviopoikkeamat. Kunnan oman toiminnan osalta toimintakate toteutui 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana. Merkittävimmät poikkeamat olivat sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla, jossa toimintakate alittui 11,5 milj. euroa. Alitus selittyy pääosin sosiaali- ja terveyspalvelujen koronakustannuksiin saaduilla valtionavustuksilla, jotka pienensivät Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntalaskutusta.

Ympäristötoimiala jäi muutetun talousarvion mukaisesta positiivisesta toimintakatteesta 1,6 milj. euroa. Poikkeamaa selittää varsinkin omaisuuden tuottokertymän alittuminen, koska osa omakoti- ja kerrostalotonttikaupoista siirtyi vuodelle 2022.

Investoinnit alittuivat muutetusta talousarviosta noin 10,3 milj. euroa, joista merkittävimpinä olivat maanmyyntituottojen toteutuminen 1,7 milj. euroa talousarviota suurempina ja terveyskeskuksen C osan peruskorjauksen määrärahojen alittuminen 2,1 milj. eurolla. Terveyskeskuksen peruskorjauksen kustannuksia kohdistuu huomattavasti myös vuodelle 2022. Kunnallistekniikan rakentamisen investoinnit alittuivat talousarviosta noin 2,4 milj. eurolla useammasta seuraavalle vuodelle siirtyneistä hankkeista johtuen. Nurmijärven Veden nettoinvestoinnit toteutuivat 1,0 milj. euroa talousarviota pienempinä.

Rahoituserien osalta kunnan verotulot toteutuivat noin 2,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana. Verotulojen nousu selittyy suotuisasti kehittyneellä yleisellä taloustilanteella ja sen vaikutuksella verotettavaan palkkasummaan ja valtion koronatukitoimilla.

Vastaus valtuustoaloitteeseen nuorten kesäyrittäjäsetelistä

Valtuusto käsitteli Sami Virtasen (vihr.) ja 14 kannattajan valtuustoaloitetta (16.6.2021 § 97), jossa esitettiin, että Nurmijärven kunta ottaisi käyttöön nuorille kesäyrittäjäsetelin kesätyösetelin rinnalle. Kesäyrittäjäsetelillä tuettaisiin nuoria työllistämään itsensä kesällä yrittäjinä tai yrittäjämäisesti.

Kesäsetelin rinnalle otettava kesäyrittäjäseteli laajentaisi ja monipuolistaisi nuorten mahdollisuuksia saada kesätyöpaikka. Se laajentaisi myös kesätyösetelin saavien nuorten ikäryhmää 18 vuodesta 29 vuoteen. Nurmijärven kunnan ei ole tarkoituksenmukaista luoda itse toimintamalleja kesäyrittäjäsetelille, koska malleja on jo olemassa.  Vastauksessa esiteltiin kolme erilaista toimintamallia asian edistämiseksi Nurmijärvellä ja todettiin, että talousarviossa 2023 tulee osoittaa nuorisopalveluille erillinen määrärahaa kesäyrittäjäsetelitoimintaan.

Valtuusto hyväksyi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen. Lisäksi valtuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti aloittaa neuvottelut Tuusulan 4H:n kanssa, joka vastaa Nurmijärven alueen toiminnasta. Tuusulan 4H:n toiminta oli yksi vastauksessa esitellyistä toimintamalleista. Valtuuston päätöksen mukaisesti hankkeeseen osoitetaan rahat budjettivaltuustossa, samalla kun päätetään vuoden 2023 nuorten kesätyörahoista.

”Korona-aika on kurittanut erityisesti nuorisoamme. Tänään tehty päätös edistää osaltaan nuorten työllistymistä pitkässä juoksussa”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen sanoo.

Laineelle ero luottamustehtävistä

Valtuusto myönsi Joonatan Laineelle (kesk) eron kunnallisista luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi. Nurmijärven keskusvaalilautakunta nimeää Laineen tilalle Keskustan 11. varavaltuutetun.

Salminen teknisen lautakunnan varajäseneksi

Valtuusto myönsi Toni Lindfors (KOK) eron kunnallisista luottamustoimista henkilökohtaisten syiden vuoksi. Lindfors on ollut Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän 12. varavaltuutettu ja teknisen lautakunnan varajäsen. Valtuusto järjesti täydennysvaalin, jonka tuloksena teknisen lautakunnan varajäseneksi valittiin Jari Salminen (kok). Nurmijärven keskusvaalilautakunta nimeää Lindforsin tilalle Kokoomuksen ja RKP:n 12. varavaltuutetun.

Valtuustoaloite viljelyspalstoista


Sampo Karpo (kok) ja Leni Pispala (vihr) tekivät valtuustoaloitteen Järvihaan ja Tiiranrannan kunnan omistaman maatalousmaan osittaisesta käyttöönotosta viljelyspalstoiksi kuntalaisille.

Kunnanvaltuuston kokouksen 27.4.2022 päätökset

Tilikauden 2021 talousarviopoikkeamien vahvistaminen, pohjaesityksen mukaan
Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen korona-ajan vaikutusten vuoksi, pohjaesityksen mukaan
Vastaus valtuustoaloitteeseen, pohjaesityksen mukaan
Eron myöntäminen Joonatan Laineelle luottamustehtävistä ja täydennysvaali, keskusvaalilautakunta nimeää varavaltuutetun
Eron myöntäminen Toni Lindforsille luottamustehtävistä ja täydennysvaali, lautakunnan varajäseneksi Jari Salminen, keskusvaalilautakunta nimeää varavaltuutetun

Takaisin listaukseen