Ajankohtaista

Päätöksenteko, Valtuusto

Valtuusto päätti säilyttää Aleksian kunnan liikelaitoksena – lue kaikki valtuuston 13.3. päätökset

13.3.2024

Vuoden 2024 ensimmäinen kunnanvaltuusto kokoontui 13.3.2024. Valtuuston merkittävin päätös liittyi kunnan omistaman Aleksia-liikelaitoksen toiminnan tulevaisuuteen ja siihen, että liikelaitos jatkaa kunnan omistuksessa. Valtuustossa käsiteltiin lisäksi elinkeinolupausta ja valittiin tilintarkastuspalvelujen tuottaja. Valtuuston alussa koettiin juhlallinen hetki, kun yhdelle valtuutetulle ja kahdelle kunnan työntekijälle luovutettiin Tasavallan Presidentin myöntämät itsenäisyyspäivän kunniamerkit.

Valtuustolla oli vuoden ensimmäisessä kokoontumisessaan edessä iso päätös Aleksia-liikelaitoksen tulevaisuudesta. Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2023 Nurmijärven kunnan kestävän kasvun (NUUKA) -ohjelman, jonka yhteydessä valtuusto päätti, että Aleksia-liikelaitoksen ruoka- ja siivouspalvelujen tuotantotapaa tarkastellaan. Markkinavuoropuhelun ja tuotantotapatarkastelun jälkeen valtuusto päätyi kuitenkin siihen, että toiminnan ulkoistamista ei lähdetä selvittämään kilpailuttamalla vaan Aleksia-liikelaitos jatkaa toimintaa kunnan liikelaitoksena.

Valtuustossa oli lisäksi juhlan tuntua, kun kokouksen alussa luovutettiin itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä. Tasavallan presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on päättänyt kunnianmerkkien antamisesta itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2023 ja merkit luovutettiin valtuuston kokouksessa kahdelle kunnan työntekijälle ja yhdelle kunnanvaltuutetulle.

Suomen Leijonan ansioristi luovutettiin palvelupäällikkö Marita Käyhkölle, Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali luovutettiin perussuomalaisten valtuutetulle, sähköasentaja Tommi Lehtimäelle ja Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein harrastamisen koordinaattori Mika Vännille.

Tommi Lehtimäki (vas.), Marita Käyhkö ja Mika Vänni (oik.) vastaanottivat kunniamerkit.

 

”Vuoden ensimmäinen valtuuston kokous pidettiin hieman poikkeuksellisesti vasta nyt maaliskuussa. Toivotaan ettei tästä kuitenkaan tule tapa, että näin myöhään keväällä käynnistyy valtuustotyöskentely. Vuoden ensimmäisen kokouksen merkittävin päätös koski Aleksia-liikelaitoksen toiminnan jatkamista kunnan liikelaitoksena. Kokoukseen mukavaa juhlatunnelmaa toi kunniamerkkien jako meidän ansioituneille työntekijöillemme ja luottamushenkilöillemme”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen toteaa.

Aleksia-liikelaitoksen tuotantotavan selvitys ja jatkotoimenpiteet

Kunnanvaltuusto päätti, että Aleksia-liikelaitos jatkaa toimintaa kunnan liikelaitoksena eikä toiminnan ulkoistamista lähdetä selvittämään kilpailuttamalla.

Aleksia-liikelaitos on Nurmijärven kunnan omistama liikelaitos, joka toimii Nurmijärven kunnan ruoka- ja siivouspalvelujen palveluntuottajana. Lähes kaikki liikelaitoksen palvelut tuotetaan kunnan sisäisille asiakkaille, joista suurimmat tilaajat ovat koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2023 Nurmijärven kunnan kestävän kasvun (NUUKA) -ohjelman, jonka yhteydessä valtuusto päätti, että Aleksia-liikelaitoksen ruoka- ja siivouspalvelujen tuotantotapaa tarkastellaan. Aleksian tuotantotavan tarkastelun osalta on loppuvuonna 2023 toteutettu markkinavuoropuhelu, jonka yhteydessä on selvitetty mahdollisten ostajatahojen kiinnostusta Aleksiaan ja sen tarjoamiin palveluihin.

Valtuusto totesi, että toteutetun markkinavuoropuhelun perusteella ei ole nähtävissä merkittäviä ja/tai sellaisia säästöjä, joita ei olisi mahdollista saada jatkamalla viime vuosien aikana hyvin alkanutta ja edennyttä kehittämistyötä nykyisessä toiminnassa. Aleksian toiminta on kustannustehokasta ja liikelaitos on saavuttanut kaikki talousarviossa määritellyt tavoitteet tehden vuonna 2023 ylijäämäisen tilinpäätöksen.
Kunta tulee vahvistamaan omistajaohjaustaan Aleksia-liikelaitoksessa.

Nurmijärven kunnan ja paikallisten yrittäjäyhdistysten välinen elinvoimalupaus

Kunnanvaltuusto päätti, että Nurmijärven kunta sitoutuu omalta osaltaan yrittäjäyhdistysten kanssa tehtävään elinvoimalupaukseen.

Suomen Yrittäjien laatiman Elinvoimalupaus on yhteinen kannanotto sekä lupaus sille, että paikkakunnalla edistetään aktiivisesti yritysystävällistä ilmapiiriä. Nurmijärvellä elinvoimalupausta on valmistelu kunnan ja paikallisten yrittäjäyhdistysten yhteistyönä.

Elinvoimalupauksella Nurmijärven kunta, Klaukkalan Yrittäjät ry, Nurmijärven Yrittäjät ry ja Nurmijärven Yrittäjänaiset ry sitoutuvat yhdessä edistämään Nurmijärven alueen yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan elinvoimaisuutta.

Elinvoimalupauksessa osapuolet sitoutuvat alla mainittujen painopistealueiden edistämiseen.

  1. Toimiva vuoropuhelu
  2. Sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessi
  3. Yrittäjämyönteiset hankinnat
  4. Yritysvaikutusten arviointi
  5. Yrittäjyyteen kannustaminen ja yritystoiminnan edellytykset

Tilintarkastuspalvelujen hankinta tarkastuskaudelle 2024–2027

Kunnanvaltuusto päätti, että Nurmijärven kunnan tilintarkastuspalveluiden palveluntuottajaksi valitaan tarkastuskausille 2024–2027 BDO Audiator Oy.

Sopimuskauden jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella optiokaudella tilikausille 2028 ja 2029. Ilmoitus optiokausien käyttämättä jättämisestä on tehtävä 3. vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen allekirjoittamisesta. Hankintasopimus osapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Keskeneräiset valtuusto- ja kuntalaisaloitteet 31.12.2023

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä loppuun käsitellyt ja keskeneräiset kuntalaisaloitteet.

Eron myöntäminen Henry Salolle luottamustehtävistä ja täydennysvaali

Kunnanvaltuusto totesi Henry Salon (PS) luottamustoimet Nurmijärven kunnassa päättyneiksi, koska hän menettää vaalikelpoisuutensa muuttaessaan asumaan toiselle paikkakunnalle. Valtuusto totesi, että Perussuomalaisten valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Pinja Alanne nousee varsinaiseksi valtuutetuksi ja keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten valtuustoryhmälle uuden varajäsenen.
Kunnanvaltuusto päätti nimetä uudeksi elinvoimalautakunnan jäseneksi Henry Salon tilalle Mika Brandtin.

Eron myöntäminen Tapio Sivulalle luottamustehtävistä ja täydennysvaali

Kunnanvaltuusto totesi Tapio Sivulan (KESK) luottamustoimet Nurmijärven kunnassa päättyneiksi, koska hän menettää vaalikelpoisuutensa muuttaessaan asumaan toiselle paikkakunnalle. Valtuusto totesi, että Keskustan valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Iida Åfeldt nousee varsinaiseksi valtuutetuksi ja keskusvaalilautakunta nimeää Keskustan valtuustoryhmälle uuden varajäsenen.

Kunnanvaltuusto päätti nimetä kunnanhallituksen jäsenen Tapio Sivulan tilalle uudeksi jäseneksi Kalle Mustosen. Mustosen noustessa varsinaiseksi jäseneksi hänen tilalleen kunnanhallitukseen Otto Suhosen varajäseneksi nimettiin Matti Vanhanen.

Kunnanvaltuusto päätti nimetä Rajamäen yhteiskoulun stipendirahaston hoitokunnan varajäsenen Tapio Sivulan tilalle Matti Korkeakosken.

Eron myöntäminen Jätelautakunta Kolmenkierron varajäsenyydestä ja uuden jäsenehdokkaan nimeäminen

Kunnanvaltuusto päätti esittää edelleen Hämeenlinnan kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kimmo Pirkkalan eron jätelautakunta Kolmenkierron varajäsenyydestä ja nimeää Cisse Schalinin jätelautakunta Kolmenkierron varajäseneksi.

Valtuustoaloitteet

Kokouksessa jätettiin kolme valtuustoaloitetta.

Mirja-Liisa Tofferi (kesk) ja Virpi Korhonen (kesk) ja 27 allekirjoittajaa tekivät aloitteen vakinaisten koulunkäynninohjaajien osa-aikaisuuden muuttamista täysaikaiseksi. Keskustan valtuustoryhmä jätti aloitteen kunnallistekniikan rakentamisohjelmasta. Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti aloitteen kännykkävapaasta Nurmijärvestä koulujen oppitunneilla.

Takaisin listaukseen