Ajankohtaista

Aleksia, Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Valtuusto päättää Aleksia-liikelaitoksen jatkotoimenpiteistä maaliskuussa 2024

29.2.2024

Aleksia-liikelaitoksen markkinakartoitus on valmistunut alkuvuonna 2024. Kunnanhallitukselle esitetään, että kunta käynnistäisi Aleksia-liikelaitoksen toiminnan kilpailutuksen ulkoisilta markkinoilta.

 Nurmijärven kunnan Aleksia-liikelaitos tuottaa ruoka- ja siivouspalvelut kouluille ja varhaiskasvatukseen. Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2023 Nurmijärven kunnan kestävän kasvun (NUUKA) -ohjelman, jonka yhteydessä valtuusto päätti, että Aleksia-liikelaitoksen ruoka- ja siivouspalvelujen tuotantotapaa tarkastellaan. Jos tarkastelun perusteella todetaan, että markkinaehtoinen tapa tuottaa palvelua on tuotannollisesti ja taloudellisesti edullisempi, palvelut voidaan ulkoistaa tai tehdä yhteistyössä muiden julkisten toimijoiden kanssa.

Aleksian tuotantotavan tarkastelun osalta on loppuvuonna 2023 toteutettu markkinavuoropuhelu, jonka yhteydessä on selvitetty mahdollisten ostajatahojen kiinnostusta Aleksiaan ja sen tarjoamiin palveluihin. Markkinavuoropuheluun osallistui kolme toimialan palveluyhtiötä, joilla on jo ennestään pitkä kokemus vastaavista liiketoiminnoista sekä vastaavista yritysjärjestelyistä julkisten osapuolten kanssa. Markkinavuoropuhelu ei kuitenkaan tässä vaiheessa poissulje mahdollisuutta, että mahdolliseen tarjousvaiheeseen mukaan voisi tulla vielä muitakin osapuolia.

Kokonaisarvioinnin perusteella kunnanvaltuuston asettama lähtökohta siitä, että palvelut voidaan ulkoistaa, mikäli markkinaehtoinen tapa tuottaa palvelua on tuotannollisesti ja taloudellisesti edullisempi, näyttäisi markkinakartoituksen perusteella olevan toteutettavissa. Lopullisesti tuotannollinen ja taloudellinen edullisuus selviää kuitenkin vasta mahdollisessa kilpailutusvaiheessa.

Maanantaina 4.3. kokoontuvalle kunnanhallitukselle esitetään, että kunta käynnistäisi Aleksia-liikelaitoksen toiminnan kilpailutuksen ulkoisilta markkinoilta. Palvelutuotannon henkilöstö siirtyisi ulkoistuksessa kokonaisuudessaan liikkeenluovutuksella kilpailutuksen voittaneelle palveluntuottajalle. Lisäksi kunnanhallitukselle esitetään, että kilpailutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota palvelun laatuun ja laadun valvontaan.

Valtuuston on tarkoitus käsitellä asiaa kokouksessaan 13.3.2024.

Takaisin listaukseen