Ajankohtaista

Kiinteistöt, Opetus ja koulutus, Palveluverkkoselvitys, Palveluverkkotyö, Päätöksenteko, Rakentaminen, Sisäilma, Tilakeskus

Urheilupuiston koulun väistötilojen toimittajasta tehty päätös

27.11.2023

Tekninen johtaja Juha Oksanen on tehnyt päätöksen Urheilupuiston koulun väistötilojen toimittajasta. Väistötilat koulun oppilaille ja henkilökunnalle ovat välttämättömiä, koska koulurakennuksessa on sekä rakenteellisia ongelmia että laajoja sisäilmahaasteita. Rakennuksen vauriot ovat niin laajoja, että niiden korjaaminen ei ole ajallisesti eikä taloudellisesti mahdollista. Uuden koulun rakentaminen tarkentuu ensi vuonna Klaukkalan minipalveluverkkoselvityksen päätöksen jälkeen.

Väistötilojen toimittajaksi valittiin Parmaco Oy. Vuokra-aika on 36 kuukautta, ja tilaajalla on oikeus jatkaa sopimusta 12 kuukautta kerrallaan, jos tarvetta ilmenee.  Hankinnasta julkaistiin ilmoitus Hilma-tietokannassa ja Tarjouspalvelu.fi -portaalissa 10.10.2023. Hankinta toteutettiin avoimena menettelynä. Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä kaksi. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Takaisin listaukseen