Ajankohtaista

Kiinteistöt, Liikuntapaikat, Opetus ja koulutus, Rakentaminen, Sisäilma, Tilakeskus

Urheilupuiston koulun väistötilojen rakentamisurakka alkanut

14.5.2024

Urheilupuiston koulun väistötilojen rakentamistyöt on aloitettu. Väistötilat rakennetaan osoitteeseen Kuntotie 1. Ensimmäinen toimenpide on työmaan aitaaminen, minkä jälkeen aletaan tekemään pohjarakentamis- ja perustustöitä. Urakan arvioitu valmistumisaika on syyskuun puolivälissä.

Urakan eteneminen

Työmaa-alue aidataan, ja työmaa-alueelle ei saa mennä. Mikäli rakennusalueen ulkopuolella joudutaan tekemään kaivuutöitä, aidataan töiden vaatima alue teon ajaksi. Näistä ilmoitetaan erikseen koulun käyttäjille ja muille tarvittaville tahoille.

Toukokuun aikana tullaan tekemään maa- ja pohjarakentamistöitä sekä aloitetaan perustustyöt. Rakennukset perustetaan paaluttamalla, ja tämä työvaihe alkaa 20.5.2024.

Töistä aiheutuu ikävä kyllä melu- sekä pölyhaittoja.

Tilaelementtiasennukset tehdään kolmessa osassa. Ensimmäiset elementit asennetaan viikolla 24. Näistä tilaelementtiasennuksista ja niihin liittyvistä järjestelyistä tiedotetaan lähempänä ajankohtaa.

Urakan päätoteuttajana on Parmaco Oy.

Käyttäjien ja alueella kulkijoiden turvallisuus huomioidaan

Työmaalla kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen. Jos työmaalla havaitaan oppilaiden tai henkilökunnan turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, tulee ottaa yhteyttä työmaan vastaavaan työnjohtajaan tai koulun rehtoriin.

Alueella liikkuu myös rakennustöihin liittyvää maansiirtokalustoa muun liikenteen seassa, joten alueella liikkujien on hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta. Työmaaliikenne järjestetään aluesuunnitelman mukaisesti, ja sitä tullaan päivittämään töiden etenemisen mukaan.

Töistä aiheutuu ikävä kyllä myös melu- sekä pölyhaittoja. Kunta pahoittelee rakennusurakasta kuntalaisille aiheutuvia haittoja. Lisäksi pahoittelut, että urakasta tiedotetaan vasta tässä vaiheessa.

Tiedotamme urakan etenemisestä, ja myöhemmin väistötiloihin siirtymisestä.

Takaisin listaukseen