Ajankohtaista

Lapset, Liikenne, Nuoriso

Turvallista liikkumista rautatien läheisyydessä

28.5.2024

Nurmijärven kunnan alueella on useita rautatien tasoristeyksiä. Rautatien saa ylittää vain näiden tasoristeysten, jotka on osoitettu erillisin merkein, kohdista. Rautatie ei ole leikki- tai selfiepaikka, eikä niiden yli tai läpi saa oikaista. Yleisesti liikkuminen raiteilla tai niiden välittömässä läheisyydessä on hengenvaarallista ja kiellettyä myös laissa.

Miksi rautateillä ja niiden läheisyydessä ei saa liikkua?

Sähkörata on aina hengenvaarallinen. Sähkö voi ”hypätä” ajolangoista kauaskin. Myös vaunujen päälle kiipeäminen voi aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.

Turvaetäisyys radasta on useita metrejä. Junan alustasta ja pyöristä voi irrota junan kulkiessa irtonaisia osia, jotka voivat lentää suurella nopeudella liian lähellä seisovan henkilön päälle. Lisäksi junan kulkiessa syntyvä paine tai imu nostaa radalta ja sen vierestä helposti ilmaan esimerkiksi esineitä, kiviä tai soraa lennättäen niitä junan ympärille.

Tasoristeyksen turvallinen ylittäminen

Tasoristeystä lähestyessä on oltava varovainen ja tarkkaavainen. Tasoristeys ei ole suojatie, vaan vastuu radan turvallisesta ylittämisestä on ylittäjällä itsellään. Juna ei voi väistää ja sen pysähtymismatka on aina useita satoja metrejä.

Väyläviraston ohjeet tasoristeyksen turvalliseen ylittämiseen

  • Hidasta vauhtia ja pysähdy ennen tasoristeystä
  • Jos pyöräilet, laskeudu satulasta ja taluta tasoristeyksen yli
  • Ota kuulokkeet pois korvista ja keskity ylitykseen
  • Katso molempiin suuntiin ennen ylitystä

Tarkemmin turvallisesta liikkumisesta ja ohjeita lasten vanhemmille Väyläviraston verkkosivuilta.

Nurmijärvellä on useita tasoristeyksiä

Nurmijärven kunnan alueella olevat tasoristeykset. Sinisellä pallolla on merkitty tasoristeykset, joissa on puomillinen varolaite ja punaisella pallolla tasoristeykset, joissa ei ole varolaitetta.

Kartta, jossa merkittynä Nurmijärven kunnan alueella olevat rautatien tasoristeykset.

Radan lähellä asuvien on hyvä keskustella lasten ja nuorten kanssa siitä, miksi rautatiellä ei saa liikkua ja miten tasoristeyksen voi ylittää turvallisesti.

 

Takaisin listaukseen