Ajankohtaista

Yritykset

Tuore tutkimus kertoo: Helsinki Ring of Industry -alueen yritykset arvostavat logistista sijaintia ja verkostoitumista

28.7.2023

Helsinki Ring of Industry -hanke tilasi Taloustutkimukselta selvityksen, jossa tutkittiin KUUMA-kunnissa toimivien yritysten näkemyksiä ja suunnitelmia. Tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa alueen yritysten rekrytointitarpeista, kasvusuunnitelmista, kuntayhteistyöstä sekä logistiikasta ja verkostoitumisesta.

Yli puolet vastaajista ilmoitti valinneensa nykyisen sijaintikuntansa logistisen sijainnin perusteella. Helsinki Ring of Industry -alueen strateginen sijainti tarjoaa yrityksille tärkeän kilpailuedun, kun ne voivat hyödyntää alueen liikenneyhteyksiä ja logistisia palveluita tehokkaasti.

Tutkimus noste esiin alueen yritysten vahvan keskinäisen verkostoitumisen. 88 % vastaajista ilmoittaa hankkivansa tuotteita tai palveluita muilta alueella toimivilta yrityksiltä ja 69 % vastaajista on asiakkaina alueen yrityksiä. Yritysten välillä on myös tuotekehitys- ja markkinointiyhteistyötä. Vastaajista noin puolella on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla.

Kahdella kolmesta yrityksestä on vähintäänkin maltillisia rekrytointitarpeita seuraavan vuoden aikana. Tämä kertoo alueen elinvoimaisuudesta ja yritysten kasvupotentiaalista. Osaavan henkilöstön saatavuus nousi ongelmaksi 75 % kyselyyn vastanneista yrityksistä, ja lähes jokainen vastaaja suunnitteli nykyisen henkilöstön kouluttamista tulevan vuoden aikana. Neljännes vastaajayrityksistä ilmoitti olevansa voimakkaasti kasvuhakuinen, kun taas 42 % pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan.

Yrityksen kokevat kuntien asenteen yrittäjyyttä ja yritystoimintaa kohtaan olevan pääsääntöisesti positiivista. Sen sijaan yhteydenpidon osalta on eniten parannettavaa. Sijaintikunnan vahvuuksina nousi esiin sijainti, kasvu ja kehitys sekä yritysmyönteisyys. Heikkouksina nousi esiin tonttien, toimitilojen ja työvoiman saatavuus sekä lupa-asioiden ja palveluiden hitaus. Kolmannes yrityksistä antaa sijaintikunnalleen kiitettävän kokonaisarvosanan ja kokonaisuudessaan asteikolla 4–10 kunnat saivat arvosanan 7,8.

”Tutkimuksen tulokset vahvistavat sen, että Helsinki Ring of Industry -alue tarjoaa yrityksille erinomaiset edellytykset menestyä. Logistisen sijainnin hyödyntäminen ja aktiivinen verkostoituminen ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vahvistavat alueen yritysten kilpailukykyä ja tukevat liiketoiminnan kasvua”, summaa Helsinki Ring of Industry -hankkeen toteutuksesta vastaavan Teknologiakeskus TechVilla Oy:n toimitusjohtaja Maija Karhusaari.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat yritykset Helsinki Ring of Industry -alueella (Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti) ja tiedonkeruumenetelmä oli puhelinhaastattelu. Vastaajia oli 24 ja yhden haastattelun keskimääräinen kesto oli 28 minuuttia. Haastatteluissa selvitettiin yritysten näkemyksiä sijaintipaikastaan, kasvunäkymistä, rekrytointitarpeista ja verkostoitumisesta muiden KUUMA-alueella toimivien yritysten kanssa. Yrityksiltä kysyttiin myös näkemystä sijaintikuntansa yritysystävällisyydestä.

Takaisin listaukseen