Ajankohtaista

Koulutus, Lapset, Nuoriso, Opetus ja koulutus, Päätöksenteko, Rakentaminen, Tilakeskus

Tulipalossa tuhoutuneen Lepsämän koulun tilalle rakennetaan kaksikerroksinen koulurakennus

8.10.2021

Teknisen lautakunnan kokouksessa 7.10. esiteltiin tulipalossa tuhoutuneen Lepsämän koulun uudelleen rakentamisen luonnossuunnitelmia. Esittelijän esityksenä oli, että tuhoutuneen koulun tilalle rakennetaan yksikerroksinen rakennus, ja vanha puukoulu korjataan opetuksen ja henkilöstön tiloiksi. Tekninen lautakunta teki kuitenkin esityksestä poikkeavan päätöksen ja päätti, että Lepsämän koulun tilalle rakennetaan 2-kerroksinen koulurakennus ja vanhaa puukoulua ei korjata. Päätös oli yksimielinen.

Teknisen lautakunnan päätös ja perustelut

Tekninen lautakunta hyväksyi kaksikerroksisen koulun luonnossuunnitelman. Tuhopoltossa tuhoutuneen Lepsämän koulun tilalle rakennetaan 2-kerroksinen koulurakennus, jossa on kaikki koulun tilat. Uudisrakennus pyritään toteuttamaan muuntojoustavana tilaelementtiratkaisuina, jolloin tilojen siirtäminen ja muuntelu on myöhemmin mahdollista, mikäli muutokset palveluverkossa sitä edellyttävät.

Lisäksi tekninen lautakunta päätti, ettei vanhaa 1929 valmistunutta puukoulua korjata millään tavalla. Vanhan puukoulu jätetään matalalle peruslämmölle niin, että ylläpitokustannukset minimoidaan. Rakennuksen jatkosta päätetään myöhemmin sopivana ajankohtana.

Tekninen lautakunta perusteli päätöstään muun muassa seuraavilla seikoilla:

  • 2-kerroksinen uudisrakennus ilman vanhan puukoulun peruskorjausta on edullisempi ratkaisu
  • rakentamalla 2-kerroksinen uudisrakennus saadaan tuhoutuneet koulurakennuksen vakuutusrahat hyödynnettyä todennäköisemmin täysimääräisesti
  • vanhan rakennuksen sisäpuolinen peruskorjaus sisältää merkittäviä riskejä, esimerkiksi rakennuksessa ilmenee sisäilmaongelmia

 

Takaisin listaukseen