Ajankohtaista

Rekrytointi, Tilakeskus

Tilakeskuksen päälliköksi valittiin Pasi Kivelä 

6.3.2023

Kunnanhallitus valitsi 6.3.2023 tilakeskuksen päällikön virkaan diplomi-insinööri Pasi Kivelän. Määräaikaan mennessä tilakeskuksen päälliköksi haki 22 henkilöä. Valintaryhmä kutsui haastatteluun neljä hakijaa, ja haastattelujen perusteella kutsuttiin kaksi hakijaa soveltuvuusarvointeihin. Arviointien perusteella Pasi Kivelällä on parhaimmat edellytykset täyttää viran vaatimukset.

Pasi Kivelä on uusi Nurmijärven kunnan tilakeskuksen päällikkö.

Tilakeskuksen päällikkö vastaa kunnan kiinteistöistä ja rakennuttamisesta

Tilakeskuksen päällikkö johtaa tilakeskuksen tulosalueen toimintaa ympäristötoimialalla. Tilakeskus vastaa kunnan kiinteistöjen omistajatehtävistä, toimitilahallinnosta ja kiinteistöjohtamisesta. Tehtäviin kuuluvat kilpailuttamisen kehittäminen, investointien valmistelu, toimitilojen rakennuttaminen, vuokraus, ylläpito ja kehittäminen sekä tiloista luopumisen hallittu toteuttaminen.

”Tilakeskuksen päällikkö on erittäin merkityksellinen kuntamme toiminnan kannalta. Olen todella tyytyväinen, että saimme Kivelän tapaisen ammattilaisen hoitamaan tätä tärkeää tehtävää”, kunnanhallituksen puheenjohtaja Petri Vaulamo sanoo.

Tilakeskuksen päällikön alaisuudessa työskentelee nelisenkymmentä työntekijää, jotka huolehtivat terveellisistä, turvallisista ja tarkoituksenmukaisista tiloista eri toimialoilla. Hoidettavia huoneistoneliöitä on noin 185 000.

Lähivuosien suurimmat rakennuttamiskohteet ovat Rajamäen kampus, Urheilupuiston koulu ja Nurmijärven lukio. Investointeja jaksotetaan resurssien ja määrärahojen mukaisesti usealle vuodelle. Tilakeskuksen investointimääräraha vuodelle 2023 on 8 450 000 euroa ja seuraavalle vuodelle arviolta noin 19 500 000 euroa.

Takaisin listaukseen