Ajankohtaista

Lapset, Viestintä, Viheralueet

Tietoa leikkipuistojen kehittämisestä Nurmijärvellä

29.4.2024

Nurmijärven kunta kehittää alueensa leikkipuistoja tulevien vuosien aikana. Keskeisten leikkipuistojen viihtyisyyttä kehitetään ja laitteita monipuolistetaan, kun taas vähällä käytöllä olleita leikkipuistoja lakkautetaan. Ennen seuraavia kehittämistoimenpiteitä kunta päivittää leikkipuistojen kehittämissuunnitelman saadun palautteen pohjalta. Päivitetystä suunnitelmasta viestitään suunnitelman valmistuttua.

Nurmijärven kunta on lakkauttanut huhtikuun aikana leikkipuistoja. Kaikkien nyt lakkautettujen leikkikenttien lähellä sijaitsee toinen leikkikenttä.

Lintumetsän leikkikenttä, Sorsantie 8b, Lintumetsä

Lähimmät leikkipuistot:

– Kaskitien leikkipuisto 500 m (Kaskitie 1)

– Laulupuiston leikkipuisto 400 m (Myrskylinnuntie 20)

– Peukaloisten leikkipuisto 300 m (Peukaloisentie 21b)

Suorannantien leikkipuisto, Yliollintie 3b, Klaukkala

Lähin leikkipuisto: Kuntotien leikkipuisto 350 m (Lepsämäntie 3b)

Ullantien leikkipuisto, Ullantie 5b, Kirkonkylä

Lähin leikkipuisto: Väinölän leikkipuisto, 150 m (Vilhontie 7)

Sakaran leikkikenttä, Sakarantie 5, Kirkonkylä

Lähin leikkipuisto: Kielovaara 550 m (Kielovaarantie 6)

Hevontien leikkipuisto, Hevontie 10, Klaukkala

Lähin leikkipuisto: Haikalan leikkipuisto 450 m (Antintie 7)

Laidunalueen leikkipuisto, Vanhanveräjäntie 4 b, Kirkonkylä

Lähin leikkipuisto: Veräjänkierron leikkipuisto 240 m (Veräjänkierto 4 b)

 

Nurmijärvellä on paljon pieniä ja melko heikosti varusteltuja leikkipuistoja. Nurmijärven teknisen keskuksen viheralueyksikön hoidossa on 46 leikkipaikkaa, näiden lisäksi kunnan tilakeskus ylläpitää kuuttakymmentä leikkipaikkaa koulujen ja päiväkotien yhteydessä. Nämä ovat iltaisin ja viikonloppuisin kuntalaisten käytössä.

”Keskittämällä voidaan parantaa niiden leikkipaikkojen viihtyisyyttä ja tasoa, missä on paljon käyttäjiä. Tätä varten kunnassa päivitetään leikkipuistojen osalta kehittämissuunnitelmaa. Leikkipaikkoja kehitetään ja ylläpidetään määrärahojen puitteissa”, kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen kertoo.

Nyt lakkautettujen leikkikenttien välineistö on sijoitettu kunnan varikolle. Hyväkuntoiset leikkivälineet sijoitetaan muihin kunnan leikkipaikkoihin. Mikäli leikkivälineet ovat korjauskelvottomia, ne kierrätetään asianmukaisesti.

Kun kehityssuunnitelman päivitys etenee, siitä viestitään kunnan viestintäkanavissa hyvissä ajoin ennen kehittämistoimenpiteiden aloittamista.

Klaukkalan keskustan Seurantien leikkikenttä jää

Klaukkalan keskustassa sijaitseva Seurantien leikkikentän välineistö on tällä hetkellä purettu, mutta leikkikenttä palautetaan leikkikentäksi ja sen välineistöä kehitetään.

”Leikkikenttä on tärkeä Klaukkalan keskustassa toimivalle iltapäiväkerholle, joka aloittaa toimintansa elokuussa. Koska käyttöaste kohoaa merkittävästi, on leikkikenttä päätetty palauttaa käyttöön. Samalla voimme tehdä leikkikentälle pieniä kohennuksia”, Meronen kertoo.

Kunta pahoittelee puutteellista viestintää

Leikkipuistojen lakkauttaminen on herättänyt vilkasta keskustelua kuntalaisten parissa. Kunta on pahoillaan siitä, ettei leikkipuistojen lakkautuksista ole tiedotettu riittävästi etukäteen. Kunnassa otetaan leikkipuistojen kehityssuunnitelma uudelleen arvioon. Kun kehityssuunnitelman päivitys etenee, siitä viestitään kunnan viestintäkanavissa.

”Olen pahoillani, ettemme ole viestineet leikkipuistojen lakkauttamisesta selkeästi ja ennakoiden. Monille kuntalaisille tieto leikkipuiston lakkauttamisesta on tullut vasta siinä vaiheessa, kun he ovat ihmetelleet puuttuvia keinuja paikan päällä. Otamme saadun palautteen nöyränä vastaan ja olemme jo aloittaneet sen käsittelyn sisäisesti. Parannamme jatkossa viestintää ja tiedotamme tulevista toimenpiteistä avoimesti”, kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen lupaa.

Pitkän tähtäimen suunnitelmana on tarjota parempaa palvelua kehittämällä ja ylläpitämällä leikkipaikkakokonaisuuksia alueellisesti ja keskeisillä alueilla, joihin kehittämistoimet houkuttelevat myös uusia käyttäjiä.

Käytöstä poistetut leikkipaikat jäävät avoimiksi viheralueiksi. Niiden kasvillisuutta kehitetään mahdollisuuksien mukaan puistomaisempaan suuntaan.  Alueiden kehittyessä leikkipaikkoja voidaan ottaa uudelleen käyttöön alueen lapsimäärissä tapahtuvien muutosten mukaan.

 

Takaisin listaukseen