Ajankohtaista

Katujen kunnossapito, Liikenne

Tienvarsien niittotyöt ovat käynnissä

9.6.2023

Katujen luiskien ja risteyksien näkemäalueiden ensimmäiset niitot ovat käynnissä ja valmistuvat ennen juhannusta. Toisen kerran niittoja tehdään elokuun puolivälin tienoilla. Työ etenee järjestyksessä Kirkonkylä, Klaukkala, Rajamäki ja Röykkä. Muut hoitonurmikoiden niitot ovat jo käynnissä.

Työkoneet aiheuttavat väistämättä hetkittäistä melu- ja pölyhaittaa ympäristölleen. Työkoneet työskentelevät liikenteen seassa, minkä takia muiden liikkujien on hyvä ottaa ne huomioon, jotta vaaratilanteita ei synny.

Tienvarsien niitoilla parannetaan tiellä liikkujien turvallisuutta, kun niitoilla aikaansaadaan esteetön näkyvyys. Tiellä liikkujilla on tällöin parempi mahdollisuus reagoida esimerkiksi tielle pyrkiviin eläimiin. Niitetty piennar edistää lisäksi kasvien monimuotoisuutta, ja näyttää myös siistiltä.

Niittoetäisyys riippuu tien hoitoluokasta ja se on määritelty tiekohtaisesti jokaisen tien kohdalla. Esimerkiksi valta- ja kantateillä niitto tehdään vähintään neljän metrin etäisyydellä päällysteen reunasta, ja kevyen liikenteen väylillä ja muilla teillä etäisyys on kaksi metriä.

 

Takaisin listaukseen