Ajankohtaista

Kunnallistekniikka, Lautakunnat, Liikenne, Poliisi

Tieliikenteen vuoden 2022 onnettomuustilastoraportti valmistunut

1.12.2023

Nurmijärven kunnallistekniikan suunnittelu laatii onnettomuustilastoraportin vuosittain. Onnettomuustilastot perustuvat poliisin raportoimiin tieliikenneonnettomuuksiin. Raportissa on  kunnan alueen onnettomuustilastojen lisäksi myös tietoa Liikenneturvan kokoamista koko maan tieliikenneonnettomuuksista. Vuosi 2022 näyttää hieman paremmalta onnettomuuksien määrissä kuin edellisen vuoden luvut.

Tieliikenneonnettomuuksia hieman enemmän kuin vuonna 2021

Nurmijärvellä tapahtui vuonna 2022 yhteensä 74 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta, vuonna 2021 onnettomuuksia oli 68 kappaletta. Onnettomuuksissa kuoli yksi henkilö ja 42 loukkaantui. Vastaavasti vuonna 2021 onnettomuuksissa kuoli neljä henkilöä ja loukkaantui 33 henkilöä.

Onnettomuudet tapahtuivat pääasiassa hyvissä olosuhteissa

Useimmat onnettomuudet sattuivat päivänvalossa sään ollessa kirkas tai pilvipoutainen. Noin puolet onnettomuuksista sattui paljaalla ja kuivalla tienpinnalla. Onnettomuuksista 70 % tapahtui maanteillä ja 27 % katuverkolla.

Yleisin onnettomuustyyppi oli yksittäisonnettomuus

Yleisimmät onnettomuustyypit olivat yksittäisonnettomuus 38 %, risteämisonnettomuus 14 % ja kääntymisonnettomuus 11 %.

Jalankulku-, polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksia oli 4 % kaikista onnettomuuksista, vuonna 2021 vastaava luku oli 3 %. Todellisuudessa polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksia tapahtuu enemmän mutta poliisia ei aina kutsuta paikalle, jolloin määrät eivät päädy tilastoihin.

Eläinonnettomuuksia edellisvuotta vähemmän

Poliisin tilastojen mukaan eläinonnettomuuksia tapahtui Nurmijärvellä vuonna 2022 neljä kappaletta. Poliisi ei vähäisten resurssiensa vuoksi enää välttämättä käy eläinonnettomuuspaikalla.

Riistakeskuksen avoin rajapintatieto antaa luotettavamman tilaston eläinonnettomuuksista, joita tapahtui sen mukaan vuonna 2022 188 kappaletta. Eläinonnettomuuksia tapahtui aiempaa vuotta vähemmän, vuonna 2021 luku oli 217 kappaletta.

Tieliikenneonnettomuuksien tilastoraporttiin voi tutustua tarkemmin kunnan verkkosivuilla Liikenneonnet­tomuusraportit – Nurmijärvi (nurmijarvi.fi)

Takaisin listaukseen