Nurmijärvi-lehti 3/2020

Pääkirjoitus

Yhdessä selviämme
ja jaksamme!

Elämme aikaa, jolloin mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma. Taistelu pandemiaa vastaan jatkuu ja vähätartuntaisen kesän jälkeen etäisyyksien pitäminen, eristäytyminen, maskien käyttö ja käsihygienian noudattaminen tuntuvat työläiltä. Muuta keinoa ei kuitenkaan ole taudin taltuttamiseksi kuin se, että me jokainen teemme osamme. Motivaation ylläpitämiseksi kannattaa muistella, miten nopeasti keväällä saimme yhdessä ponnistelemalla tartuntaluvut laskuun ja jopa nollille. Nurmijärvelläkin oli kesällä reilun kymmenen viikon tauko tartunnoissa. Nyt ei anneta periksi!


Korona pakottaa meidät etäisyyksiin, mutta vain fyysisesti. Opimme jo keväällä, miten luottamuselimet, kuntalaistilaisuudet, erilaiset harrastukset, vanhempainillat ja jopa kulttuuritapahtumat voitiin järjestää etänä. Keskustelu erilaisilla somen foorumeilla on käynyt vilkkaana ja aktiivisuus kuntalaisten parissa on esimerkiksi vapaaehtoistyössä jopa kasvanut.


Aika näyttää, minkälaisia rajoitteita vielä tarvitsemme taudin nujertamiseksi, mutta älkäämme antako niiden rajoittaa aktiivisuuttamme ja osallistumistamme. Ottakaamme edelleen kaikki irti puhtaasta luonnostamme ja ulkona liikkumisen mahdollisuuksista. Osallistukaa netin kautta ja ideoikaa uusia tapoja lisätä yhteisöllisyyttä. Pitäkää huolta lähellänne olevista ikäihmisistä – käykää heidän puolestaan kaupassa tai apteekissa, soitelkaa kuulumisia ja mahdollisuuksien mukaan auttakaa heitä myös vihkiytymään ”näköpuheluiden” ja muiden helppojen sähköisten sovellutusten maailmaan, jotka auttavat pitämään yhteyttä muihin.


Tässä lehdessä kerromme alkaneen syksyn tärkeimmistä käsittelyssä olevista asioista, ympäristössämme tapahtuvista hankkeista ja tapahtumista. Kuten jo kevät osoitti, aikataulut ja suunnitelmat saattavat muuttua ja tapahtumat peruuntua. Arki kuitenkin rullaa ja palvelut pyritään tuottamaan niin hyvin kuin kulloisessakin tilanteessa pystymme.


Pysytäänhän terveinä ja toimeliaina!

Outi


Yhdessä selviämme
ja jaksamme!

Kirjoittaja on kunnanjohtaja Outi Mäkelä.