Äänestäminen

Laitoksissa tapahtuva ennakkoäänestys

Kunnan alueella laitosäänestys toteutetaan terveyskeskuksen osastoilla, terveyskeskuksen pitkäaikaisosastoilla, Kiljavan sairaalassa sekä seuraavissa ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä: Aapo, Aleksiina, Venla, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit, Pengerkosken hoitokoti sekä Rajamäen Attendo.

Vaalitoimikunta julkaisee Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevissa vaalilain 46 §:n tarkoittamissa laitoksissa suoritettavien ennakkoäänestystoimitusten tarkemmasta ajankohdasta kuulutuksen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla, kunnan verkkosivuilla ja ao. laitoksen ilmoitustaululla.

Päivitys 5.6.2021: Jos sinulla on kysyttävää laitoksissa tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä, ota yhteyttä keskusvaalilautakuntaan puh. 040 317 2015