Yritysten ilmastoteot

TTS Työtehoseura

TTS Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 7 000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Lisäksi Työtehoseura toteuttaa vuosittain noin 100 työelämän kehittämis- ja tutkimushanketta. Työtehoseuralla on useita toimipaikkoja, yksi niistä sijaitsee Rajamäellä.

TTS Työtehoseura kokee ilmastonmuutoksella olevan vaikutuksia yrityksen toimintaan. Yritys kokee, että ilmastonmuutoksella ei tällä hetkellä ole merkittäviä negatiivisia vaikutuksia, mutta pitkällä tähtäimellä se on mahdollista.

TTS Työtehoseura tarjoaa ammatillista koulutusta ja T&K -palveluja. Ilmastonmuutokseen liittyvät T&K -projektit ovat keskeinen osa toimintaa. Ammatillisessa koulutuksessa painotetaan kestävän kehityksen periaatteita, jotka korostuvat ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

TTS Työtehoseuran ilmastoteot

Tekijät, jotka ovat vaikuttaneet TTS Työtehoseuran tekemiin ilmastotekoihin ovat omaehtoinen liiketoiminnan kehittäminen ja tuottavuuden kasvattaminen.

Ilmastoteot ovat kohdistuneet useaan yritystoiminnan osa-alueeseen:

  • hiilijalanjäljen pienentäminen
  • tuotanto
  • hankinta
  • kuljetukset
  • kiinteistöt
  • matkustaminen (liikematkat sekä työpaikan ja kodin välinen matka)
  • tutkimus- ja tuotekehitys

TTS Työtehoseuran ilmastotekojen tavoitteet

TTS Työtehoseura pitää ilmastovaikutusten pienenemistä ja muutokseen sopeutumista erittäin keskeisenä osana toimintaansa. Digitalisaation edistäminen sekä työtapojen ja -menetelmien kehittämisen kautta tehokkuuden ja tuottavuuden edelleen parantaminen toimialoillamme nähdään meille luontevimmaksi tavaksi toimia ilmastovaikutuksen pienentämiseksi. Kestävän kehityksen periaatteet ovat myös osa ammatillisen koulutuksemme sisältöjä ja luonnollisesti omaa toimintaamme. Kestävä kehitys ja kiertotalous on mukana kaikissa koulutusohjelmissamme. T&K – toimintamme kohdentuu vahvasti juuri kestävän kehityksen eri osa-alueille, ja sillä tavoin tukee ilmastonmuutoksen ehkäisyä ja sopeutumista.

Millaisia tuloksia on saavutettu?

Meneillään olevissa hankkeissamme on hyvin konkreettisia esimerkkejä ilmastotyöstä:

  • Kuivaa Asiaa-hankkeessa on tulisijan ja polttopuun käyttötaitojen parantamisen kautta vähennetty mustahiilipäästöjä.
  • Kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologiolla-hanke tähtää maatalousyrittäjien uusien, vähäpäästöisempien ja tehokkaampien teknologioiden omaksumiseen.
  • Keoski-hankkeessa työstetään kiertotalouden omaksumista ammattiopinnoissa parantavaan oppimateriaaliin.

Lisäksi olemme toteuttaneet vuonna 2020 muun muassa vedenkäyttötutkimuksen Motivalle, ja edistämme neuvonnalla ja näkyvällä medialäsnäololla energiatehokkaita kodinkoneiden käyttötapoja. Vuonna 2020 aloitettiin myös maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella merkittävä työ talousmetsien luonnonhoidon täydennyskoulutuksen kehittämiseksi. Ilmastoviisas metsätalous on merkittävä osa tätä työtä.

Luonnollisesti, jo ennen koronaepidemiaa, yksikkömme työtavat ovat mahdollistaneet joustavasti etätöiden tekemisen ja erittäin laajan verkkoneuvottelujen hyödyntämisen matkustamisen sijaan. Maatiloilla ja yrityksissä vierailemme hyödyntäen ensisijaisesti kimppakyytiä, jolloin matka-ajan voi hyödyntää tiedonvaihtoon ja mahdollisuuksien mukaan käytämme julkista liikennettä. Modernit toimistotilamme Rajamäen kampuksella ovat joustavia ja tilojen käyttömme on yhteistyöskentelyjärjestelyn johdosta tehokasta.

Koulutustoiminnassamme käytämme kestäviä toimintatapoja: Eri aloilla on siirrytty sähkökäyttöisiin pienkoneisiin. Kalustohankinnoissa huomioidaan hiilijalanjälkeä vähentävät ratkaisut. Pienkoneissa, joissa on polttomoottori, käytämme valmista pienkoneille tarkoitettua pienkonebensiiniä, joka on sekä ympäristö- että käyttäjäystävällisempää. Ajoneuvokoulutuksissa käytetään laajasti simulaattoreita (logistiikka-, maarakennus-, metsäkone- nosturikoulutus). Käytämme laajasti etäopiskelua ja etätöitä, jolla vähennetään matkustamisen päästöjä. linja-auto- ja kuorma-autokalusto. Opetuskalusto (Kuorma- ja linja-autot, maarakennuskoneet ja trukit) on uutta, esim. autot Euro 6 luokiteltua kalustoa eli puhtainta mahdollista. Opetuskalusto seisoo pääasiassa lämpimissä tiloissa, jolloin vältetään kylmäkäynnistykset, joissa päästöt ovat suuria.

Työtehoseuralla on suuri määrä kiinteistöjä Uudellamaalla (Nurmijärvi, Vantaa, Lohja). Niiden osalta parannamme jatkuvasti ilmastovastuullisuutta parantamalla tilatehokkuutta, hyödyntämällä korjauksissa energiatehokkaita ratkaisuja varsinkin ilmanvaihdon osalta (ilmanvaihdon tehokas lämmöntalteenotto, tarpeenmukainen ilmanvaihdon säätö), ulko- ja sisävalaistusta uusitaan energiaa säästäviksi led-valaisimiksi (pitkät paloajat), kiinteistöautomatiikkaa uudistetaan ja korjauksissa hyödynnetään kaiken kaikkiaan energiatehokkaita ratkaisuja.