Yritysten ilmastoteot

Stén & Co Oy Ab

Kimet Oy:n logo.

Stén & Co Oy Ab on suomalainen perheyritys, jolla on yli 80 vuoden kokemus työkaluterästen ja muiden erikoisterästen kaupasta ja lämpökäsittelystä. Sen tytäryhtiöitä ovat Kimet Oy ja Profittings Finland Oy.

Profittings Finland Oy:n logo.

Yritys kokee ilmastonmuutoksella olevan ainoastaan välillisiä, ei suoranaisia vaikutuksia yrityksen toimintaan. Positiivisena ilmastonmuutoksen vaikutuksena yritystoimintaan on se, että markkinoilla etsitään aktiivisesti vähemmän ympäristöä kuormittavia ratkaisuita muun muassa teräksentuotantoon ja logistiikkaan. Toisaalta teräksen tuotanto on teollisuuden alana ympäristöä kuormittavaa, mikä voidaan nähdä ilmastonmuutoksen näkökulmasta negatiivisena vaikutuksena yrityksen toiminnassa.

Stén & Co Oy Ab:n ilmastoteot

Tekijä, joka on vaikuttanut Stén & Co Oy Ab:n tekemiin ilmastotekoihin on omaehtoinen liiketoiminnan kehittäminen.

Ilmastoteot ovat kohdistuneet seuraaviin yritystoiminnan osa-alueisiin:

  • tuotanto
  • hankinnat
  • matkustaminen (liikematkat sekä työpaikan ja kodin välinen matka)

Stén & Co Oy Ab:n ilmastotekojen tavoitteet

Tavoitteemme on aina valita ympäristöystävällisin vaihtoehto kaikissa toiminnoissa, mikäli sellainen on tarjolla kohtuullisin kustannuksin. Emme ole asettaneet mitään yksittäisiä tavoitteita vaan kyse on perusarvosta, joka konsernillamme on ollut jo pitkään. Perheyhtiönä arvojen mukainen toiminta on muutoinkin ollut aina tärkeä toimintaperiaate.

Millaisia tuloksia on saavutettu?

  • Ilvesvuoren toimistossa on maalämpö.
  • Ilvesvuoren trukkikanta on uusittu lähes kokonaan sähkötrukeiksi.
  • Konsernin ajoneuvokantaa uusittaessa suositaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja.
  • Lämpökäsittelylaitoksemme Muuramessa käyttää tuulisähköä, joka on kokonaan uusiutuvaa ja hiilidioksidipäästötöntä.
  • Muuramen karkaisimolla peruskorjaus- ja laajennusprojektin yhteydessä lämmön talteenotto uusitaan ja laajennetaan.
Sähkötrukki.

Sähkötrukki Battioni Paganista.