Yritysten ilmastoteot

Seitsemän veljeksen apteekki

Seitsemän veljeksen apteekki kokee ilmastonmuutoksella olevan vaikutuksia yrityksen toimintaan. Yrityksessä joudutaan käyttämään jäähdytystä kuumilla ilmoilla, mitä normaaliolosuhteissa emme tarvitse. Tämä on yksikkömme ongelma. Lääkkeiden valmistus ja jakelu on globaalia toimintaa, joten heijastusvaikutuksia ilmastonmuutoksella on runsaasti.

Seitsemän veljeksen apteekin ilmastoteot

Tekijä, joka on vaikuttanut Seitsemän veljeksen apteekin ilmastotekoihin, on omaehtoinen liiketoiminnan kehittäminen. Yritys on mukana HY:n Generation Green-hankkeessa ja on täten apteekkitoiminnassa asian edelläkävijöitä.

Ilmastoteot ovat kohdistuneet seuraaviin yritystoiminnan osa-alueisiin:

  • hiilijalanjäljen pienentäminen
  • hankinnat
  • kuljetukset

Myös kuluttajien toiminnalla on vaikutusta yrityksen ilmastotyöhön.

Kuluttaja voi vaikuttaa ympäristön kuormittumiseen palauttamalla lääkejätteet apteekkiin.

Seitsemän veljeksen apteekin ilmastotekojen tavoitteet

Yrityksellä on ISO-ympäristösertifikaatti, joten tavoitteet muotoutuvat sen riskianalyysin mukaisesti. Yritys pyrkii monin eri keinoin lisäämään lääkkeiden rationaalista käyttöä, jolla on suurin vaikutus lääkkeiden ympäristövaikutuksiin. Lisäksi yritys analysoi omaa toimintaansa ja sen hiilijalanjälkeä.

Millaisia tuloksia on saavutettu?

Yhden apteekin toiminnan vaikutukset ovat välillisiä emmekä Nurmijärven kunnan huonon sopimuksen vuoksi edes saa enää tietoja esimerkiksi lääkejätteiden keräämisestä. Omien toimiemme vaikutusta voimme seurata.