Yritysten ilmastoteot

Schenker Oy

DB Schenker on Suomen johtavia kuljetus- ja logistiikkapalveluiden tarjoajia, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat maakuljetukset, lento- ja merikuljetukset sekä sopimuslogistiikan palvelut.

Kiitolinjan nimellä tuotetut kotimaan kuljetukset ovat nykyisin Schenkerin kappaletavarakuljetuksia sekä osa- ja kokokuormakuljetuksia. Yrityksen varasto sijaitsee Nurmijärven Ilvesvuoren alueella.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset yrityksen toimintaan

Ilmastonmuutoksella ei suoraan ole positiivisia vaikutuksia yritystoimintaan, mutta ilmastonmuutoksen hillitsemisen toimenpiteet saavat yrityksen pohtimaan uusia tapoja säästää luonnonvaroja. Samalla yrityksen asiakkaat ovat myös kiinnostuneita ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, sekä vaativat sitä kautta toimintaan muutoksia.

Ilmastonmuutos aiheuttaa muutoksia säätilaan ja ääri-ilmiöt yleistyvät. Tämä taas vaikeuttaa yrityksen toiminnan suunnittelua sekä aiheuttaa ongelmia kuljetusten toteuttamiseen turvallisesti ja sovitussa aikataulussa. Lisäksi ilmastonmuutoksen torjuntatoimet ja siihen liittyvät vaatimukset tuovat mukanaan kuljetus- ja logistiikkaketjuun lisäkustannuksia, kun haetaan vaihtoehtoja vähempipäästöisille vaihtoehdoille.

Tekijät, jotka ovat vaikuttaneet Schenkerin tekemiin ilmastotekoihin ovat omaehtoinen liiketoiminnan kehittäminen, tiukentunut sääntely sekä asiakkaiden vaatimukset.

Schenkerin toimipaikka Nurmijärvellä ilmasta kuvattuna.
Schenker Oy:n toimitilat Nurmijärven Ilvesvuoren yritysalueella.

Schenker Oy:n ilmastoteot ja tavoitteet

Yrityksen ilmastoteot ovat kohdistuneet seuraaviin yritystoiminnan osa-alueisiin:

  • tuotanto
  • hankinta
  • kuljetukset
  • kiinteistöt
  • hiilijalanjäljen pienentäminen
  • matkustaminen (liikematkat sekä työpaikan ja kodin välinen matka)

Suomen DB Schenkerillä seurataan Deutsche Bahn-konsernin päästövähennystavoitetta vähentää suhteellisia hiilidioksidipäästöjä 50 % vuodesta 2006 vuoteen 2030. Tavoitteena on olla hiilineutraali toimija vuoteen 2050 mennessä.

Yritys on investoinut kiinteistöjensä energiatehokkuuteen sekä uusiutuviin energiamuotoihin kiinteistöissä, kuten maalämpöön, aurinkoenergiavoimaloihin ja tuulisähköön.

Suomen maakuljetuksissa DB Schenker panostaa erityisesti uusiempien standardien mukaiseen ajoneuvokalustoon sekä multideck- ja HCT-yhdistelmiin. Lisäksi käytämme polttoaineena Turun ja pääkaupunkiseudun jakeluliikenteessä sekä noutopistekuljetuksissamme kokonaan jätteistä ja tähteistä valmistettua dieseliä, mikä leikkaa hiilidioksidipäästöjä jopa 90 %.

Yritys on myös hankkinut Euroopassa uusia täyssähkökuorma-autoja, joista Suomeen tulee kaksi tammikuussa 2020.

Millaisia tuloksia on saavutettu?

Uusien kiinteistöjen käytönaikainen hiilijalanjälki on saatu pudotettua nollaan uusiutuvien energiaratkaisujen myötä. Samalla kiinteistöjen sähkönkulutus on vähentynyt LED-valaistuksen ansiosta osassa kohteista vuositasolla jopa 40 %.

Maakuljetuksissa yritys on vähentänyt suhteellisia hiilidioksidipäästöjä 24 % vuodesta 2006 vuoteen 2019 ja jatkaa edelleen toiminnan ilmastovaikutusten pienentämistä tavoitteidensa mukaisesti.