Yritysten ilmastoteot

Plastone Oy

Plastone Oy, joka on osa Saxo-konsernia, valmistaa terveydenhuoltoon, teollisuuteen, sekä turvallisuussektorille soveltuvia ruiskuvalettuja muoviosia. Plastonen valmistamat tuotteet päätyvät käyttöön ympäri maailman erilaisiin käyttökohteisiin.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset yritystoimintaan

Positiiviset vaikutukset

Jos ilmastonmuutos aiheuttaa lämpötilojen kohoamista, niin sen positiivisena vaikutuksena yritystoimintaan on, että lämmityskustannukset ja lumitöistä aiheutuvat kustannukset laskevat.

Ilmastonmuutoksen kautta toki joudumme tai saamme kehittää toimintaamme vähemmän ympäristöä kuormittavaksi. Me olemmekin aloittaneet jo 2020 projektin osana Saxo-konsernia CO2 päästöjen alentamiseksi. Tavoite oli alun perin olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä, mutta hyvien päätösten kautta me olemme jo nyt 2021 koko Saxo-konsernissa hiilineutraaleja. Tämä tavoite hiilineutraaliuudesta ja sen saavuttaminen ovat ehdottomasti olleet positiivisia asioita koko yritykselle ja ympäristölle. Se on myös esimerkki siitä, että suunnitelmallisella työllä on mahdollista saavuttaa ympäristön kannalta merkittäviä asioita.

Negatiiviset vaikutukset

Ilmastomuutos luo riskejä myös meidän liiketoiminnallemme merkittävänä muoviosien valmistajana.

Itse valmistettaviin tuotteisiin ja palveluihin ilmastonmuutoksella ei ole suoranaista vaikutuksia. Toki saattaa tulla muutoksia tuotteiden raaka-aineisiin trendien muuttuessa ja loppukäyttäjien valinnoissa, mutta nämä muutokset eivät ole pelkästään negatiivisia vaan mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen.

Ilmastonmuutos ja siitä seurannut asiakkaiden kiinnostus vaihtoehdoista, EU:n säädökset, kotimaan lainsäädäntö jne. tuovat liiketoimintaa uuden ulottuvuuden, joka yrityksen on suunnitelmissaan tiedostettava ja johon yrityksen on vastattava.

” Vastuullisen yrityksen on ehdottomasti otettava ympäristöarvot ja kiertotalous mukaan osana liiketoiminnan kehittämistä.”

Plastonen ilmastoteot

Tekijä, joka on vaikuttanut Plastonen tekemiin ilmastotekoihin on omaehtoinen liiketoiminnan kehittäminen.

Ilmastoteot ovat kohdistuneet seuraaviin yritystoiminnan osa-alueisiin:

  • tuotanto
  • matkustaminen (liikematkat sekä työpaikan ja kodin välinen matka)
  • hiilijalanjäljen pienentäminen
  • päästökompensaatiot

Plastonen ilmastotekojen tavoitteet

Saxo-konsernissa , johon kuulumme, asetettiin tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2025, jota pidettiin hyvin kunnianhimoisena tavoitteena. Nyt kuitenkin tammikuussa 2021 voimme sanoa, että koko konserni on hiilineutraali jo nyt. Tämä saavutettiin selvittämällä alkutilanne ja tekemällä määrätietoisia toimenpiteitä.

Ehdottomasti suurin yksittäinen vaikutus oli siirtymisellä hiilineutraaliin energiaan. Toinen merkittävä asia oli metsäomaisuuden hankkiminen ja sen kasvattaminen jatkuvan kasvattamisen periaatteella hiilinieluksi.

Millaisia tuloksia on saavutettu?

Olemme saavuttaneet alun perin kunnianhimoiset tavoitteet jo huomattavasti etuajassa tänä vuonna. Jatkamme edelleen CO2-taseen kehittämistä hiilinieluksi, sekä päivittäisen toiminnan suuntaamista kohti pienempää ympäristörasitusta.

Saxon 20202 päästövähennyksiä CO2-esimerkkeinä.
Saxo-konsernin, johon myös Plastone Oy kuuluu, on onnistunut vähentämään päästöjään noin 3000 tonnia vuoden 2019 tasosta.
Koska päästölukuja on tässä mittakaavassa vaikea hahmottaa, yllä
esimerkkejä, jotka kuvastavat Saxon päästövähennyksiä konkreettisella tavalla.