Yritysten ilmastoteot

Altia

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia haluaa tukea modernin ja vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehitystä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset yritystoimintaan liittyvät Altian kokemusten mukaan varmasti eniten siihen, että olemme muuttaneet ja jatkossakin muutamme omaa toimintaamme, jotta pystymme kantamaan kortemme kekoon ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Altian ilmastoteot

Tekijät, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että Altia on tehnyt ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä ilmastotekoja, ovat asiakkaiden vaatimukset sekä liiketoiminnan omaehtoinen kehittäminen. Ilmastoteot ovat kohdistuneet useaan yritystoiminnan osa-alueeseen: tuotantoon, tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Altian ilmastotekojen päätavoite on, että Altia haluaa olla tuotannossaan hiilineutraali ilman kompensaatioita jo vuonna 2025. Tämän päätavoitteen lisäksi Altialla on YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin pohjautuva vastuullisuustiekartta vuoteen 2030, jossa tavoitteita mitataan vuositasolla eri fokusalueilla (tuotekehitys, tuotanto, ihmiset, yhteiskunta).

Millaisia tuloksia on saavutettu?

Tuotannon hiilidioksidipäästöjä on alennettu yli 50 % vuodesta 2014, jolloin otettiin käyttöön oman biovoimalaitos, jossa poltetaan ohran kuorta. Biovoimalaitoksen ansiosta Altia on 60 % omavarainen höyryntuotannon suhteen.

Altia omistaa Rajamäellä metsää pohjavesialueella 1500 jalkapallokenttää vastaavan alan. Alueella on osin yli satavuotiasta metsää ja suojeltua suoaluetta. Altia haluaa suojella pohjavesialuetta ja metsä on lisäksi tärkeä hiilinielu. Altia teki joulukuussa Gaia Consultingin avulla laskelmat Altian metsäalueen hiilinielukapasiteetista ja nyt uusitaan metsänhoitosuunnitelma siten, että alue sitoisi vielä enemmän hiiltä tulevina vuosikymmeninä.