Äänestäminen

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikkaan eikä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Nurmijärvellä (kotiäänestys) edellyttäen, että hänet on merkitty Nurmijärven äänioikeusrekisteriin.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan kotiäänestykseen Nurmijärven kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16.

Nurmijärven kunnan keskusvaalilautakunta, PL 37, 01901 Nurmijärvi

Keskusvaalilautakunnan sihteerin puh. 040 317 2015