Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko, Työllisyys

TE-uudistus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle yhteistyösopimuksen hyväksymistä

25.9.2023

Nurmijärven kunnanhallitus päätti 25.9.2023 esittää valtuustolle, että Keski-Uudenmaan työllisyysalueen yhteistoimintasopimus ja suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämisestä hyväksytään. Lisäksi hallitus esittää, että päätökset lähetetään tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriölle.

Keski-Uudellamaalla siirrytään julkisten työvoimapalvelujen järjestämisessä uuteen vaiheeseen. Lain mukaisesti vastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025 alkaen. Keski-Uudenmaan kunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) ovat yhdessä valinneet vastuukuntamallin, jossa Järvenpää toimii ensisijaisena vastuukuntana.

Keski-Uudenmaan kunnat ovat edistäneet valmistelua aiesopimuksen mukaisesti hyvässä yhteistyössä. Siirtyviä tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin tai kuntayhtymiin. Alustavan tiedon mukaan Keski-Uudenmaan työllisyysalueelle siirtyvän henkilöstön määrä on noin 130 htv:ta. Työvoimapalveluita ja niihin liittyviä tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy Järvenpään kaupungin palvelukseen, ellei erikseen toisin sovita. Järvenpään kaupungin tehtävänä on huolehtia lakisääteisistä palveluista, joiden kustannukset jaetaan työllisyysalueen kunnille sovitulla tavalla. Työpanoksen tarkempi kohdentuminen työllisyysalueelle palveluittain ja toimipisteittäin tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä.

Hallitus esittää valtuustolle myös, että Nurmijärven kunta ilmoittaa, että se ei halua valtion toimitilojen olevan työllisyysalueen käytössä vuoden 2025 alussa.

Kunnanhallituksen esityslistaan 25.9.2023 voi tutustua kunnan kotisivuilla.

Takaisin listaukseen