Ajankohtaista

Joukkoliikenne, Koronavirus, Lapset, Liikenne, Nuoriso, Opetus ja koulutus

Tärkeää tietoa koulukuljetuksista

11.8.2020

Tämä viesti on tarkoitettu koulukuljetusoppilaiden huoltajille. Viesti on lähetetty myös Wilman kautta, joten seuraathan aktiivisesti Wilmaa koulujen ja kotien väliseen viestintään liittyen. 

Nurmijärvellä käytössä Kouluun.fi–palvelu

Nurmijärven kunnassa on käytössä koulukuljetuksissa Kouluun.fi-palvelu, jolla huoltajat näkevät koulukuljetuksessa olevien lastensa kuljetukseen liittyviä tietoja.

Ensimmäistä kertaa Kouluun.fi-palveluun kirjauduttaessa käytetään Suomi.fi-palvelun vahvaa tunnistautumista esim. pankkitunnusten avulla.

Kuljetustiimi on lähettänyt lapsikohtaisen linkin tai käyttöoikeuskoodin tekstiviestillä koulukuljetusjärjestelmässä oleviin huoltajien puhelinnumeroihin niiden lasten osalta, jotka tulevat koulukyytiin uusina oppilaina tänä syksynä. Lapsikohtaisen käyttöoikeuskoodin avulla huoltaja voi lisätä lapsensa Kouluun.fi–tunnuksiinsa. Tarkemmat ohjeet löytyvät tästä linkistä.

Palvelu on tarkoitettu lähinnä erikseen tilattavilla kuljetuksilla kulkeville. Kouluun.fi-palvelun kautta huoltaja näkee lapsen noutoajan ja -paikan. Palvelun avulla huoltaja tekee myös koulukuljetusten peruutukset, jos lapsi on poissa erikseen tilattavasta koulukyydistä. Palvelua voivat hyödyntää myös joukkoliikennettä käyttävien kuljetusoppilaiden huoltajat, he näkevät palvelusta tiedot ehdotetusta vuoroautosta ja pysäkistä.

Joukkoliikenne koulukuljetuksissa

Suurin osa kuljetusoppilaista kulkee joukkoliikenteellä, joka tarkoittaa linja-autovuoroja ja Kivenkyytiä. Jos oppilas kulkee linja-autolla, lukee Kouluun.fi-palvelussa oppilaan matkan kohdalla Vuoroauto ja linjanumero (esimerkiksi Vuoroauto 51). Jos oppilas kulkee Kivenkyydillä, lukee palvelussa Kivenkyyti ja linjanumero (esimerkiksi Kivenkyyti 3).

Joukkoliikennettä varten oppilas saa matkakortin koulusta ensimmäisenä koulupäivänä. Matkakortti on henkilökohtainen ja sen tulee olla aina mukana koulumatkoilla. Matkakortti näytetään lukulaitteelle linja-autossa ja Kivenkyydissä. Kuljettaja auttaa tarvittaessa matkakortin käytössä.

Huoltajan tulee selvittää lapselleen sopivat linja-autovuorot ja aikataulut koulumatkoja varten. Joukkoliikenteen aikataulut löytyvät https://korsisaari.fi/joukkoliikenne/

Aikataulukyselyt Korsisaarelta: Vaihde ma-pe 7-17 puh. 09 878 9900

Erikseen tilattava koulukuljetus

Erikseen tilattava kuljetus tarkoittaa kouluautoja, jotka eivät kuulu joukkoliikenteeseen. Erikseen tilattavilla kuljetuksilla kulkevat vain ne kuljetusoppilaat, jotka eivät voi käyttää joukkoliikennettä. Näihin matkoihin oppilaat eivät tarvitse matkakorttia. Kuljettajalla on lista kuljetettavista oppilaista ja näissä kuljetuksissa voivat kulkea vain ne oppilaat, jotka ovat kuljettajan listalla.

Erikseen tilattavia koulukuljetusliikennöitsijöitä on Nurmijärvellä seitsemän (kouluauton tunnus suluissa): Cabing (CAB), Majet (MAJET), Mavo (MAVO), Suomen Taxi-Service (STS), Taksikuljetukset Harri Vuolle (THV), Taksi Päijänne (TP) ja Ventoniemi (VN).

Jos oppilas kulkee erikseen tilattavalla kuljetuksella, lukee Kouluun.fi-palvelussa oppilaan matkan kohdalla kouluauton tunnus ja matkustajapaikkamäärä suluissa (esimerkiksi MAVO1 (16)) sekä noutopaikka ja -aika. Noutopaikka on ilmaistu esimerkiksi seuraavasti:

  • 8302, joka tarkoittaa vuoroliikennepysäkkiä. Pysäkkikartta löytyy https://bit.ly/2YxSBya
  • Jokipalstatien ja Kiilakiventien th, joka tarkoittaa em. teiden tienhaaraa

Noutopaikalla tulee olla viimeistään viisi minuuttia ennen annettua noutoaikaa. Jos kouluauto ei tule noutopaikalle 10 minuutin sisällä noutoajasta, tulee ottaa yhteyttä kuljetussuunnitteluun puh. 040 317 2444. Noutopaikalta ei tule poistua ennen yhteydenotossa saatuja ohjeita.

Kouluun.fi-palvelussa huoltajien tulee myös tehdä koulukuljetusten peruutukset, jos lapsi on poissa erikseen tilattavasta koulukyydistä.

Ensimmäisen kouluaamun kuljetus

Uusi lukukausi alkaa kaikissa Nurmijärven kouluissa torstaina 13.8.2020 klo 9.00. Joukkoliikenteellä (linja-auto ja Kivenkyyti) kouluun tulevat oppilaat pääsevät kyytiin ilman matkakortteja. Matkakortit jaetaan koulussa ensimmäisen koulupäivän aikana.

Erikseen tilattavalla kuljetuksella kulkevien oppilaiden tulee olla Kouluun.fi-palvelussa ilmoitetussa noutopaikassa ajoissa odottamassa kuljetusta.

Koulujen kuljetusvastaavat ja yhteystiedot koulukuljetusasioissa

Jokaisella koululla on koulukuljetusvastaava, joka hoitaa koulun päässä kuljetukseen liittyviä asioita. Kuljetusvastaava on huoltajien ensisijainen yhteyshenkilö koulukuljetusasioissa. Koulukuljetusvastaavien yhteystiedot löytyvät Wilmasta.

Kuljetusjärjestelyiden yhteystiedot: koulukuljetukset@nurmijarvi.fi, p. 040 317 2444

Tärkeitä asioita koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi koulukuljetuksissa

Oppilaan tulee jäädä kotiin, jos hän on sairas tai oireinen. Koulukyydeissä tulee pyrkiä pitämään etäisyyttä muihin matkustajiin ja oppilaiden tulee istua autossa kuljetusten aikana mahdollisimman väljästi. Jokaisen tulee huolehtia hyvästä yskimis- ja aivastamishygieniasta (yskittävä ja aivastettava nenäliinaan tai hihaan). Jokaisen tulee huolehtia käsihygieniasta (käsien pesu useaan kertaan päivittäin, käsidesin käyttö).

Huoltaja voi kuljettaa lastaan kouluun

Epävarman koronavirustilanteen vuoksi huoltaja voi halutessaan kuljettaa itse lapsiaan kouluun tai lapset voivat kulkea pyöräillen, jos koulumatka ei ole vaarallinen ja matkan pituus on kohtuullinen.

Jos huoltaja kuljettaa lastaan kouluun, voi kunta maksaa saattamisavustusta niiden oppilaiden osalta, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan kuljetukseen. Tämä koskee sekä vuoroliikenteessä että erikseen tilattavilla koulukyydeillä kulkevia oppilaita. Jos huoltaja kuljettaa itse lapsiaan kouluun, hänen tulee sitoutua kuljetukseen yhtäjaksoisesti vähintään kahden viikon ajan. Korvauskriteeriemme mukaisesti korvaus on 14,67 euroa aina kahden viikon jaksolta. Tämä käytäntö on voimassa syyslukukauden ajan. Erikseen tilattaviin kuljetuksiin (kouluautoihin) kuuluvien oppilaiden kuljetukset on huoltajan peruttava siltä ajalta, kun hän huolehtii lapsensa kuljetuksesta itse. Ohje vähintään kahden viikon peruutuksen tekemiseen: https://www.nurmijarvi.fi/wp-content/uploads/2020/08/Useamman-matkan-peruuttaminen-Kouluun.fi_.pdf

Saattamisavustuksen maksamista varten pyydämme lähettämään osoitteeseen paula.vanhakangas@nurmijarvi.fi seuraavat tiedot: oppilaan nimi ja osoite, koulu ja luokka, huoltajan kuljettama ajanjakso, pankkitilin yhteystiedot (tilinomistaja ja tilinumero).

Muuta huomioitavaa

Jotta kouluun kulkeminen onnistuu heti alusta alkaen mahdollisimman sujuvasti, on hyvä opetella lapsen kanssa jo ennen ensimmäistä koulupäivää reitti vuoroliikenteen pysäkille tai noutopaikkaan, josta lapsi nousee koulukyytiin.

Kouluautojen liikennöitsijöihin tulee muutoksia lukuvuoden alusta, uusia liikennöitsijöitä ovat Majet Oy, Suomen Taxi-Service Oy, Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy, Taksi Päijänne Oy ja Ventoniemi Oy.

Ystävällisin terveisin,

Nurmijärven koulukuljetustiimi

koulukuljetukset@nurmijarvi.fi

Takaisin listaukseen