Ajankohtaista

strategia

Strategiatyö loppusuoralla – Vastaa Me tehdään Nurmijärvi -strategiakyselyyn viimeistään 25.2.

25.2.2022

Nurmijärven kunnan strategiatyö on loppusuoralla. Kuntalaiset ja muut kunnan sidosryhmät pääsevät kommentoimaan painotuksia ja toimenpiteitä, joilla Nurmijärvelle asetettu visio on tarkoitus saavuttaa. Kommentointi tapahtuu Me tehdään Nurmijärvi -kyselyn kautta. Kyselyyn voi vastata kunnan strategiatyön teemasivulla 17.2.–25.2022. 

Vastaa Me tehdään Nurmijärvi -kyselyyn tästä linkistä

Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12. kuntastrategian vision, toimintaperiaatteet sekä strategiatyön tavoitteet. Visioksi päätettiin Nurmijärvi – Paremman arjen ilmiö. Strategiatyön loppusuoralla linjataan toimenpiteistä ja painopisteistä, joilla asetettu visio eli tavoite saavutetaan. Painopisteitä on valmisteltu yhteistyössä kunnan päättäjien, kuntalaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa tammi-helmikuun 2022 aikana. 

”Olemme hyödyntäneet tammikuussa 2022 toteutetun Me tehdään Nurmijärvi-kyselyn tuloksia toimenpide-ehdotusten työstämisessä. Nyt avautuneessa kyselyssä kuntalaiset, kunnan henkilöstö, elinkeinoelämän edustajat, järjestökenttä sekä kunnan vaikuttamistoimielimet pääsevät vielä vaikuttamaan strategialuonnoksen viimeistelyyn ennen maaliskuun päätöksentekoa”, hallintojohtaja Katja Vuorinen kertoo. 

Strategiset teemakokonaisuudet ja painopisteet 

Strategialuonnos koostuu joulukuussa 2021 päätetyistä missiosta, toimintaperiaatteista ja visiosta sekä visiota toteuttavista kolmesta teemakokonaisuudesta painopisteineen. 

Hyvinvoivan Nurmijärven painopisteet ovat vaikuttaviin ja oikea-aikaisiin peruspalveluihin panostaminen sekä kunnan rooli toimia eri yhteisöjen aktivoijana ja erilaisen toiminnan mahdollistajana. 

Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärven painopisteet ovat asuinympäristöjen kehittämisestä huolehtiminen näiden omia erityispiirteitä huomioiden sekä hallitun väestönkasvun tavoittelu siten, että kunnan palveluverkon kestävyys huomioidaan. 

Elinvoimaisten elinkeinojen painopisteet ovat työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen sekä matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan toimintaedellytysten edistäminen. 

Voit tutustua strategialuonnokseen tästä linkistä.

Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kommentit mukana strategiatyössä 

Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien kommentit ajoittuvat kuntastrategian laadinnan viimeiseen vaiheeseen. Me tehdään Nurmijärvi -kyselyn kautta kuntalaiset ja muut sidosryhmät pääsevät vielä vaikuttamaan strategialuonnoksen viimeistelyyn ennen maaliskuun päätöksentekoa. Strategiasta on määrä päättää kunnanvaltuustossa 23.3.2022. 

Takaisin listaukseen