Strategia

Osallistuminen

Aivoriihi 3.6.–4.8.2021

Aivoriihen tulokset julki – asukkaiden arvotuksissa yksi merkittävä muutos neljän vuoden takaiseen strategiatyöhön 

Kuntalaisille, kunnan henkilöstölle, elinkeinoelämän edustajille, järjestökentälle ja kunnan vaikuttamistoimielimille järjestettiin yhteinen verkossa toteutettu aivoriihi kesän kynnyksellä. Yhteisesti puidut sidosryhmien tulevaisuuskuvat ja hyvän arjen tekijät painottuivat jokapäiväisen arjen laadukkuuteen, mielekkyyteen ja turvallisuuteen. 

”Vastauksista nousi erityisesti esille laadukkaiden palveluiden arvostus sekä asukkaiden hyvinvoinnista ja aktiviteettimahdollisuuksista huolehtiminen. Nurmijärvellä arvostetaan myös oman asuinpiirin turvallisuutta, vehreyttä, rauhallisuutta ja väljyyttä”, erikoissuunnittelija Katriina Ahokas vetää yhteen aivoriihen tuloksia. ”Arvotukset ovat hyvin samankaltaisia kuin vuosina 2017–2018, jolloin Nurmijärven tämän hetken kuntastrategia laadittiin. Arvotusten ykkössijassa on kuitenkin tapahtunut muutos. Neljä vuotta sitten asukkaiden tärkeimmäksi asiaksi muodostui asuinympäristön viihtyvyys, vehreys ja kauneus. 2020-luvun alussa laadukkaat ja lähellä olevat palvelut, asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen sekä asuinympäristön turvallisuus arvotettiin korkeimmalle”, Ahokas jatkaa.  

Aivoriihi oli avoinna 3.6.–4.8.2021 ja osallistujia oli yhteensä 657 kappaletta. Osallistujat pääosin 25–64-vuotiaita kuntalaisia. 

Aivoriihen tulokset mukana strategiatyössä ja muussa toiminnan kehittämisessä 

Strategia- ja talousjohtaja Ville Rajahalme on tyytyväinen kyselyn antiin. ”Saimme hienon määrän vastauksia kyselyyn ja aineistosta muodostui todella kattava”, Rajahalme sanoo ja jatkaa: ”Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään muun muassa uuden kuntastrategian tavoitteiden määrittelyssä. Strategian työstö alkaa varsinaisesti loppuvuodesta ja jatkuu ensi vuoden maaliskuuhun. Sitä ennen valtuustossa tullaa tekemään tämän vuoden puolella strategiatyötä pohjustavaa visiointityötä sekä tarkastelemme väestömuuton vaikutuksia kunnan toimintaan ja talouteen.” 

Tutustu tuloksiin