Ajankohtaista

Lapset, Lautakunnat, Nuoriso, Opetus ja koulutus, Päätöksenteko, Varhaiskasvatus

Sivistyslautakunta lausuu Klaukkalan minipalveluverkosta ensi viikolla

7.6.2024

Klaukkalan minipalveluverkkotyössä ratkaistaan osa Klaukkalan koulujen sekä päiväkotien tiloja koskevista haasteista. Ratkaisut ovat tulossa päätöksentekoon ja sivistyslautakunta lausuu asiasta kokouksessaan 13.6. Sivistyslautakunnalle esitetään, että Klaukkalan rakennettaisiin yhtenäiskoulu, Isoniitun koulua laajennettaisiin ja Viirinlaaksoon rakennettaisiin päiväkoti ja tilat Vendlaskolanille. Kokonaiskustannukset ovat 80,1 miljoonaa euroa ja korkokulut huomioiden 105,9 miljoonaa euroa*. Sivistyslautakunnan esityslistaan voi tutustua kunnan kotisivuilla.

 

”Kyseessä on Nurmijärven lähitulevaisuuden merkittävimpiä investointeja. Mutta ennen kaikkea nyt esitetty malli mahdollistaa toimivat tilat ja oppimisympäristöt varhaiskasvatukselle ja peruskoululle Klaukkalassa pitkälle tulevaisuuteen”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoo.  

”Haluamme mahdollistaa lapsille ja nuorille yhtenäisen koulupolun esiopetuksesta peruskoulun loppuun. Tärkeä näkökulma on myös se, että esitetty malli mahdollistaa joustavamman tuen järjestämisen lapsille heidän erilaisten tarpeidensa mukaisesti. Lisäksi tämä vaihtoehto tukee parhaiten Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelman tavoitteita, tarjoten joustavat, muunneltavat tilat sekä monipuoliset oppimisympäristöt”, sivistysjohtaja Tiina Hirvonen kertoo.

Sivistyslautakunnan jälkeen esityksestä lausuu tekninen lautakunta, minkä jälkeen asiasta päättävät vielä kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto.

”Nyt on tarkoitus tehdä päätös hankesuunnitelmasta. Siinä ratkaistaan isot linjat ja mm. kustannusarvio. Kun valtuuston päätös hankesuunnitelmasta saadaan, pääsemme laatimaan yksityiskohtaisemmat toteutussuunnitelmat, joissa tarkennetaan suunnitelmia ja ratkaistaan yksityiskohdat. Suunnitteluun ja rakennushankkeen kilpailuttamiseen kuluisi ensi vuosi ja rakentamaan päästäisiin vuonna 2026. Rakennushankkeet tulevat valmistumaan vaiheittain, ensimmäiset arviolta vuonna 2028”, tekninen johtaja Juha Oksanen kertoo.

Tällaista ratkaisua esitetään

Sivistyslautakunnalle esitetään, että

  • Klaukkalan keskustaan nykyisellä Klaukkalan koulun tontille rakennetaan 1085 oppilaan yhtenäiskoulu.
  • Viirinlaaksoon rakennetaan kiinteistö kaksikieliselle päiväkodille (210 lasta), ruotsinkieliselle koululle (50 oppilasta) ja kuntalaisten kohtaamispaikalle.
  • Isoniitun koulua laajennetaan (180 oppilaan lisäys), jolloin koulussa oli tulevaisuudessa yhteensä 640 oppilasta.

Vaihtoehdossa (2B) toteutuu Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelman mukaiset tavoitteet päiväkotiverkon suuremmista yksiköistä, koulujen kehittämisestä yhtenäiskoulujen suuntaan, esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittämisestä sekä tilojen monikäyttöisyysvaatimus.   Sivistyslautakunta antaa asiasta lausunnon.

Vaihtoehto 2B:n kustannukset*: 80094000 €

Investointikustannukset: 66 384 000 €
Väistötilakustannukset 12 000 000 €

Tontin myynnistä menetetyt tulot: 560 000 €

Kadun rakentamisen kustannukset: 1 000 000 €

Viirinlaakson viemärin siirto: 150 000 €

Kustannukset + rahoituskustannukset*: 105 894 000 €

Rahoituskustannukset: 25 800 000 €

Miten etenee seuraavaksi?

Sivistyslautakunta antaa lausuntonsa esityksestä kokouksessaan 13.6.2024. Sivistyslautakunnan jälkeen lausunnon antaa elokuussa tekninen lautakunta 22.8., minkä jälkeen asiasta päättävät kunnanhallitus ja lopulta kunnanvaltuusto. Valtuuston päätöksen jälkeen laaditaan toteutussuunnitelmat, jossa määritellään tarkemmat yksityiskohdat.

Taustalla nykyisten koulujen huono kunto ja aiemmat päätökset palveluverkkoon liittyen

Palveluverkkotyössä ratkaistaan keskeinen osa Klaukkalan koulujen sekä päiväkotien tiloja koskevista haasteista ja päätökset koskettavat Klaukkalan alueella Urheilupuiston, Klaukkalan, Syrjälän, Isoniitun ja Vendlaskolanin kouluja sekä Aitohelmen, Syrjälän, Ylitilantie-, Äppelgårdenin ja Tähkärinteen esiopetusta sekä Isosuon ja Suopolun päiväkoteja.

Klaukkalan kouluista Urheilupuiston, Klaukkalan ja Syrjälän koulujen huono kunto on antanut perustellun syyn arvioida koulujen korvaamista uudisrakennuksella. Kunnan varhaiskasvatuksen osalta on linjattu, että toimintaa siirretään pienistä ja huonokuntoisista yksiköistä suurempiin yksiköihin.

Alkuperäisen aikataulun mukaisesti minipalveluverkosto oli tarkoitus päättää maaliskuussa 2024. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 4.3.2024 palauttaa yksimielisesti Klaukkalan minipalveluverkkoon liittyvät suunnitelmat valmisteluun, jotta valmistelussa huomioidaan teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen esitykset uudesta toteutusvaihtoehdosta (vaihtoehto 4).  Nyt selvitys vaihtoehto 4:n osalta on valmistunut. Samalla muiden vaihtoehtojen kustannukset on päivitetty.

Selvitetyt vaihtoehdot

Vaihtoehto 1: kustannukset yht. 72 milj. euroa + rahoituskustannukset 22,9 milj. euroa*

1343 oppilaan yhtenäiskoulu Klaukkalan koulun tontille, 210 lapsen päiväkoti + kohtaamispaikka Viirinlaaksoon, Isoniitun kouluun ei laajennusta (nykyinen yksisarjainen alakouluja luokat 1-9)

Vaihtoehto 2A: yht.  81,5 milj. euroa + rahoituskustannukset 25,7 milj. euroa*

1085 oppilaan yhtenäiskoulu Klaukkalan koulun tontille, 428 lapsen päiväkoti-koulu + kohtaamispaikka Viirinlaaksoon, Isoniitun kouluun ei laajennusta (jatkossa luokat 4-6 kaksisarjaisiksi)

 

Vaihtoehto 2B: yht. 80,1 milj. euroa + rahoituskustannukset 25,8 milj. euroa*, esitetty vaihtoehto

1085 oppilaan yhtenäiskoulu Klaukkalan koulun tontille, 260 lapsen päiväkoti-koulu + kohtaamispaikka Viirinlaaksoon, Isoniitun koulun laajennus: 180 oppilasta lisää, yhteensä 640 oppilasta (jatkossa luokat 1-6, esiopetus ja EMO)

 

Vaihtoehto 3: yht. 80,6 milj. euroa + rahoituskustannukset 26,4 milj. euroa*

839 oppilaan Klaukkalan alakoulu (sis. Vendlaskolanin), 504 oppilaan Klaukkalan yläkoulu, 210 lapsen päiväkoti + kohtaamispaikka Viirinlaaksoon

 

Vaihtoehto 4: yht. 89 milj. euroa + rahoituskustannukset 29,1 milj. euroa*

650 oppilaan Klaukkalan alakoulu, 504 oppilaan Klaukkalan yläkoulu, 420 lapsen päiväkoti-koulu + kohtaamispaikka Viirinlaaksoon, Isoniitun kouluun ei laajennusta (luokat 4-6 kaksisarjaisiksi)

 

Klaukkalan minipalveluverkon hankesuunnitelmavaihtoehdot. vaihtoehto 1) 1343 oppilaan yhtenäiskoulu Klaukkalan koulun tontille, 210 lapsen päiväkoti + kohtaamispaikka Viirinlaaksoon, Isoniitun kouluun ei laajennusta (nykyinen yksisarjainen alakouluja luokat 1-9) vaihtoehto 2a) 1085 oppilaan yhtenäiskoulu Klaukkalan koulun tontille, 428 lapsen päiväkoti-koulu + kohtaamispaikka Viirinlaaksoon, Isoniitun kouluun ei laajennusta (jatkossa luokat 4-6 kaksisarjaisiksi) vaihtoehto 2b) 1085 oppilaan yhtenäiskoulu Klaukkalan koulun tontille, 260 lapsen päiväkoti-koulu + kohtaamispaikka Viirinlaaksoon, Isoniitun koulun laajennus: 180 oppilasta lisää, yhteensä 640 oppilasta (jatkossa luokat 1-6, esiopetus ja EMO) vaihtoehto 3) 839 oppilaan Klaukkalan alakoulu (sis. Vendlaskolanin), 504 oppilaan Klaukkalan yläkoulu, 210 lapsen päiväkoti + kohtaamispaikka Viirinlaaksoon vaihtoehto 4) 650 oppilaan Klaukkalan alakoulu, 504 oppilaan Klaukkalan yläkoulu, 420 lapsen päiväkoti-koulu + kohtaamispaikka Viirinlaaksoon, Isoniitun kouluun ei laajennusta (luokat 4-6 kaksisarjaisiksi)
Klaukkalan minipalveluverkon hankesuunnitelmavaihtoehdot.

 

*Rakennus- ja korkokustannuksissa ei ole huomioitu PTS-investointeja, PTS-investointien korkokuluja ja väistötilojen korkokuluja.

Takaisin listaukseen