Ajankohtaista

Koulutus, Lautakunnat, Lukio, Päätöksenteko

Sivistyslautakunta antaa lausunnon Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmista

19.4.2024

Nurmijärven Yhteiskoulun (NYK) ja Nurmijärven lukion päivitetyt hankesuunnitelmat ovat tulossa lausuntokierrokselle lautakuntiin. Ensimmäisenä päivitettyjä suunnitelmia käsittelee sivistyslautakunta, joka antaa oman lausuntonsa ensi viikon kokouksessaan 25.4.2024. Sivistyslautakunnan jälkeen hankesuunnitelmat etenevät lausuntokierrokselle tekniseen lautakuntaan toukokuussa. Lautakuntien lausuntojen jälkeen asia etenee kunnanhallitukseen käsiteltäväksi ja lopulta valtuuston päätettäväksi.

Kunnanvaltuusto on päättänyt vuonna 2021, että lukion toimipiste on Kirkonkylällä ja lukio sijoitetaan kampukselle Nurmijärven Yhteiskoulun (NYK) yhteyteen. Samalla valtuusto on hyväksynyt Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelman, jossa peruskoulu ja lukio ovat samassa kiinteistössä.

Hankesuunnitelmaa päivitettiin vuonna 2023, kun havaittiin, että tilaohjelmasta puuttui reilu 2000 m2 suhteessa hankesuunnitelman vaatimuksiin. Päivitystarpeen esittelyn yhteydessä valtuuston kyselytunnilla joulukuussa 2023 tehtiin esitys myös toisena vaihtoehtona olleen Krannilanpuiston kustannusten selvittämisestä. Krannilanpuiston vaihtoehdossa sinne rakennettaisiin erillinen lukiorakennus ja nykyisen Nurmijärven Yhteiskoulun tilat jäisivät perusopetukselle. Molempien hankesuunnitelmien tilaohjelmat on nyt päivitetty ja molemmista vaihtoehdoista on tehty uudet kustannusarviot.

Hankesuunnnitelmavaihtoehdot

Ensimmäisenä vaihtoehtona on selvitetty peruskoulun ja lukion sijoittamista Nurmijärven Yhteiskoulun tontille. Päivitetyssä hankesuunnitelmassa rakennuksen eri siipiin on sijoitettu lukion ja yläkoulun tilat. Ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettu peruskoulun ja lukion yhteiset tilat, ruokailu- ja liikuntatilat sekä henkilökunnan tilat. Päivitetyssä suunnitelmassa on lisäksi enemmän pienryhmätiloja ja erityisluokille tarkoitettujen luokkatiloja. Suunnittelussa on myös huomioitu välituntitilojen ja ilta- ja muun vapaa-ajan käytön tarpeita. Pysäköintiä helpottamaan on suunniteltu tontille pysäköintihalli. Peruskoulu ja lukio Nurmijärven Yhteiskoulun tontille tulisi päivitetyn arvion mukaan maksamaan noin 39,7 miljoonaa euroa.

Toisena vaihtoehtona selvityksessä on ollut perusopetuksen ja lukion omien tilojen sijoittaminen eri tonteille eli ns. Krannilanpuiston vaihtoehto. Hankesuunnitelmista, jossa lukio ja peruskoulu rakennetaan eri tonteille, on ollut samat tilapuutteet kuin rakennettaessa tilat samaan rakennukseen. Puuttuvat tilat on lisätty yläkoulun hankesuunnitelman kustannusarvioon. Sen lisäksi hankesuunnitelmassa on huomioitu lisääntyneet tarpeet pienryhmäopetukseen ja erityisluokkaopetukseen sekä muita hankesuunnitelman päivityksen yhteydessä esille tulleita lisätilatarpeita. Tässä vaihtoehdossa molemmissa koulurakennuksissa on omat ruokailu- ja liikuntatilat. Vaihtoehdossa ei ole tarvetta rakenteelliselle pysäköinnille. Krannilanpuiston vaihtoehdon kustannukset ovat arviolta noin 47–50 miljoonaa euroa.

Sivistyslautakunta antaa lausunnon päivitettyyn hankesuunnitelmaan

Sivistyslautakunta käsittelee päivitettyjä hankesuunnitelmiaan kokouksessaan 25.4. ja antaa niistä lausuntonsa kunnanhallitukselle.

Sivistysjohtaja esittää sivistyslautakunnan lausunnoksi Nurmijärven Yhteiskoulun ja lukion hankesuunnitelmasta, että nykyiselle Nurmijärven Yhteiskoulun tontille rakennetaan ja peruskorjataan tilat sekä perusopetukselle että lukiolle. Sivistysjohtaja esittää lautakunnalle hyväksyttäväksi hankesuunnitelmaa, jossa perusopetuksen ja lukion tilat ovat samassa rakennuksessa.

Lausuntoesityksen perusteena on, että Nurmijärven Yhteiskoulun tontille esitetyssä päivitetyssä hankesuunnitelmassa on pystytty toteuttamaan pääosin erilliset tilat perusopetukselle ja lukiolle. Hankesuunnitelmassa on otettu huomioon käyttäjien toiveet ja tilojen kokoja on päivitetty vastaamaan paremmin tarpeita suuret opetusryhmät ja erityisopetuksen tilatarpeet huomioiden.

Yhteisen rakennuksen etuna on myös pienemmät tilatarpeet yhteisille tiloille, kuten henkilökunnan tiloille, keittiölle ja ruokasalille.

Pysäköintiin liittyvät haasteet on ratkaistu pysäköintitalolla ja piha-alueita on saatu laajennettu lisäämällä rakennukseen kattoterassit, jotka toimivat välitunneilla oleskelu- ja oppimisympäristöinä. Lisäksi tämä vaihtoehto on nopeampi toteuttaa kuin lukiorakennuksen toteuttaminen Krannilaan, jossa tontin kaavoitus vie arviolta 2–3 vuotta pidempään kuin Nurmijärven Yhteiskoulun tontin kaavoittaminen.

Tarkempia tietoa hankesuunnitelmista löydät sivistyslautakunnan esityslistalta.

Takaisin listaukseen